2min

De Franse mededingingsautoriteit heeft Google een boete van 250 miljoen euro opgelegd. Het bedrijf krijgt de boete omdat het nieuwsberichten van Franse mediabedrijven gebruikte voor het trainen van chatbot Bard, nu bekend als Gemini. Ook zou Gemini deze Franse nieuwsberichten reproduceren.

Volgens de Franse mededingingsautoriteit Autorité de la concurrence heeft Google de toezichthouder, de uitgevers en andere mediabedrijven niet op de hoogte gesteld van het gebruik van hun content voor het trainen van zijn GenAI-chatbot, en dat deze ook de berichten reproduceert. Dit had Google volgens eerdere afspraken met de autoriteit wel moeten doen.

Google heeft de betreffende uitgevers en mediabedrijven niet de mogelijkheid geboden om zich tegen het gebruik van hun content voor het trainen van Bard te verzetten, zonder dat dit ook invloed had op de weergave van deze berichten op andere Google-diensten. Volgens de toezichthouder ondermijnde deze actie ‘de mogelijkheid van uitgevers en persagentschappen om te onderhandelen over een vergoeding.’

Lees meer: Google betaalt via AI-deal jaarlijks 60 miljoen dollar voor content op Reddit

In 2021 ook al boete opgelegd

Sinds 2021 is Google in Frankrijk betrokken bij geschillen met Franse uitgevers, mediabedrijven en de mededingingsautoriteit over het gebruik van nieuwsberichten. Google kreeg in dat jaar een boete van 500 miljoen euro opgelegd omdat de techgigant ‘niet te goeder trouw’ zou hebben onderhandeld met uitgevers en mediabedrijven over de rechten van nieuwsberichten.

In 2022 kwamen beide partijen zeven voorwaarden overeen waaraan Google zich in Frankrijk moest houden voor het gebruiken en/of doorplaatsen van nieuwsberichten. In de recente zaak rondom Bard/Gemini zou het bedrijf echter vier van deze voorwaarden hebben geschonden, waaronder het niet melden van contentgebruik. Dit bleek uit extern onderzoek in opdracht van de Autorité de la concurrence. Dit leidde tot de nieuwe boete van 250 miljoen euro.

De Franse mededingingsautoriteit wil ook dat andere grote techbedrijven afspraken maken met uitgevers en mediabedrijven over het (her)gebruik van hun content.

Schuldbekentenis

Google heeft niet publiekelijk gereageerd op de boete die door de Franse mededingingstoezichthouder is opgelegd. Wel heeft het bedrijf schuld bekend in deze meest recente zaak en aangegeven dat het maatregelen neemt om herhaling te voorkomen.

Techzine besprak vorig jaar de mogelijke impact van AI op media-organisaties. Luister hier de betreffende podcast terug: