Veel organisaties nemen de noodzakelijke applicatiebeveiligingstappen pas aan het eind van het ontwikkelproces. Echter, wanneer kwetsbaarheden in een laat stadium gevonden worden, staan organisaties onder druk. Er ontstaat wrijving tussen teams. Men mist deadlines. Het kan zelfs voorkomen dat software met bekende kwetsbaarheden in productie komt om de deadline toch te halen. Daar moet wat mee gebeuren, zodat snelheid en veiligheid meer prioriteit krijgen.

Afgezien van gemiste deadlines en teamdynamiek, is een reactieve benadering van appbeveiliging duur voor organisaties. Zo zouden de kosten voor het herstellen van kwetsbaarheden in productie 30 keer hoger zijn dan wanneer ze in een vroeg stadium van het ontwikkelproces worden ontdekt. De problemen en potentiële risico’s laten zien dat de beste manier om software te beveiligen via een zogeheten developer-driven application security-benadering verloopt.

De benadering maakt applicatiebeveiliging een integraal onderdeel van de software-levenscyclus, zonder extra last te ervaren. Of het nou gaat om een DevSecOps-benadering of het opzetten van een effectiever securityprogramma: de noodzaak om vanaf het eerste stadium na te denken over beveiliging staat centraal. Best practices en testing moeten worden geïntegreerd in de toolchain van de ontwikkelaar. Bij de juiste uitvoering is de security van hoog niveau, terwijl snelle releasecycli haalbaar blijven.

Ben je benieuwd wat developer-driven application security precies voor jouw organisatie kan betekenen? Via onderstaand formulier downloadt je een document dat er verder op ingaat.