1 min

Tags in dit artikel

, ,

AIOps staat voor Artificial Intelligence for IT Operations. Hiermee kunnen organisaties IT-activiteiten automatiseren, patronen identificeren, processen en taken versterken en IT-problemen oplossen. AIOps brengt service management, performance management en automation samen, om voortdurend inzicht en verbetering te realiseren.

Veel organisaties maken vandaag de dag gebruik van een mix aan on-premises, public clouds, private clouds en managed clouds. Resources worden voortdurend geschaald en opnieuw geconfigureerd. Tegelijkertijd neemt het aantal devices, systemen en applicaties toe. Daar komt een hoop data uit voort.

Hoewel men van IT Operations-teams verwacht dat ze de explosie aan data verwerken en de monitoring regelen, is dat in de praktijk lastig. IT-teams kunnen verschillende problemen niet tijdig oplossen. Ze worden overspoeld met veel waarschuwingen, waarvan er veel overbodig zijn. Dit heeft een negatieve invloed op de user- en customer experience.

Om storingen en andere problemen sneller te identificeren, oplossen en voorkomen, is er AIOps. Hiermee kan IT Operations snel en proactief reageren op outages en vertragingen, terwijl ze er minder moeite voor hoeven te doen. Het overbrugt de kloof tussen een dynamisch, divers en moeilijk IT-landschap aan de ene kant en gebruikersverwachtingen voor minimale of geen onderbreking in systeembeschikbaarheid en -prestaties aan de andere kant.

Door onderstaand formulier in te vullen, download je een formulier dat ingaat op de mogelijkheden van AIOps. Ook worden zes zaken besproken om rekening mee te houden bij AIOps.