2min

Tags in dit artikel

, , ,

De IT-afdeling staat momenteel onder grote druk, mede vanwege de uitdagende economische omstandigheden. Er wordt van de IT-afdeling verwacht dat zij een strategie ontwikkelt die voldoet aan de nieuwe behoeften van de organisatie, bijvoorbeeld door efficiënter gebruik te maken van de beschikbare middelen. Het is belangrijk om te weten welke prioriteiten hierbij een rol spelen en hier rekening mee te houden bij het opstellen van de strategie.

Over het algemeen wordt 2023 gezien als een moeilijk jaar vanwege druk op de economie. Denk aan een recessie, druk rond inflatie, geopolitieke spanning en een personeelstekort. Zulke factoren kunnen worden meegenomen in het maken van een strategie voor de komende drie tot vijf jaar. Het afstemmen van de organisatie op een strategie die de risico’s van zowel externe als interne factoren kan minimaliseren moet gebaseerd zijn op een sterke multidisciplinaire aanpak.

Projecten rond digitale transformatie lijken in ieder geval aandacht te krijgen. Organisaties zien het als de manier om te voldoen aan de bedrijfsbehoeften en uitdagingen. Dit jaar zouden wereldwijd daarom de uitgaven aan technologie stijgen, zo is de verwachting. Een algemene trend die de uitgaven opdrijft is meer automatisering voor alle bedrijfsfuncties.

Opvallend is ook dat de meeste organisaties momenteel bezig zijn met een initiatief van zeer grote omvang. Organisaties zijn enthousiast als het gaat om voordeel halen uit nieuwe business applicaties, waaronder AI en ML en hyperautomation. Er is ook een voorkeur voor het consolideren van ERP- en planningoplossing, al zullen puntoplossingen en multi-ERP-omgevingen aanblijven. Daarbij is er geen applicatiebenadering die voor alle organisaties werkt, ‘fit-to-function’ zou de voorkeursbenadering voor de applicatiestrategie zijn.

10 prioriteiten

Uiteindelijk zullen IT-managers moeten kiezen waaraan daadwerkelijk prioriteit aan gegeven wordt. Hierbij is het interessant om te kijken wat de markt doet, zodat je kan beoordelen of jouw keuzes overeenkomen met de koers van anderen. In dat kader bieden we, in samenwerking met Freshworks, een onderzoeksrapport aan van The Hackett Group.

Het onderzoeksdocument met de naam ‘2023 Key Issues: The CIO/CTO Agenda’ classificeert ook in vier categorieën hoe belangrijk een IT-initiatief geacht wordt. Zo kan iets als laag, gemiddeld, hoog of kritiek geclassificeerd worden. Ben je benieuwd naar deze resultaten en trends? Via onderstaand formulier download je het document.