4min

De discussie rondom de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op ons leven ging eind vorig jaar een interessante richting op. Tijdens ons bezoek aan de Web Summit vertelde de door AI-aangedreven robot Sophia namelijk over de impact van de technologie op de maatschappij. We horen uit de mond van een op een mens lijkende robot dat zij en haar soortgenoten niets kapot willen maken, maar dat ze wel ons werk over zullen nemen. Sophia noemt dat een goede ontwikkeling, want “working is a drug anyway”.

Sindsdien deelden verschillende pioniers hun ideeën over wat we mogen verwachten. De waarschuwingen die daarbij horen zijn ongetwijfeld goed om ons scherp te houden, maar het goede over AI in combinatie met werk wordt vaak onderbelicht. Iemand die zich vooral in dat laatste kan vinden is Shivani Govil, Vice President of AI/Cognitive Product bij SAP Ariba.

Augmented intelligence in plaats van artificial intelligence

Tijdens een rondetafelgesprek op SAP Ariba Live in Amsterdam komen we meer te weten over hoe Shivani tegen de technologie aan kijkt. Met AI in haar functietitel heeft ze ongetwijfeld zicht op kunstmatige intelligentie. Of beter gezegd augmented intelligence, zo maakt ze ons direct duidelijk.

Het idee van augmented intelligence is niet nieuw, het komt neer op het beter maken van een persoon. In dit geval gaat het om een werknemer beter zijn werk laten doen. De technologie dient als ondersteunend middel dat de werknemer efficiënter en accurater maakt, waardoor er meer tijd overblijft voor activiteiten met een hogere toegevoegde waarde.

Dat klinkt als het leven in een mooiere wereld door de technologie, maar we wilden toch wel eens wat meer details over hoe dit dan in de praktijk zou werken. Met Shivani hebben we de juiste persoon gevonden.

Verschillende taken

Zo vragen we ons af hoe je augmented intelligence breed kan toepassen, er zijn veel verschillende soorten beroepen. Dit gebeurt door onderscheid te maken tussen het type werknemer en het soort werk dat uitgevoerd wordt. Bij een type werknemer spreekt ze over casual en expert, een taak is repetitief of niet repetitief.

Augmented intelligence zorgt bij een casual werknemer met repetitieve werkzaamheden tot automatisering van bepaalde taken, om meer tijd over te houden voor andere verantwoordelijkheden. Iets niet-repetitiefs waar specifieke expertise voor nodig is, wordt eenvoudiger doordat augmented intelligence met inzichten uit data komt.

Shivani maakt het nog wat concreter door over een proces van contractonderhandelingen te vertellen. Normaal gesproken dien je met je specifieke kennis de details en specificaties te bekijken, een tijdrovende taak. Dankzij de technologie wordt er de juiste informatie geleverd, zodat de mens beter het onderhandelingsproces ingaat.

Er wordt dus een dienst geleverd op basis van wat de werknemer nodig heeft, wat resulteert in allerlei verschillende soorten toepassingen. Bij die eindtoepassingen kun je breed denken: van een spraakassistent die helpt bij de begeleiding van een bepaald proces tot het leveren van best practices en benchmarks ter ondersteuning bij een bepaald einddoel.

Input uit meerdere bronnen

Shivani legt uit dat het ondersteunen van een werknemer mogelijk is door alles samen te brengen. Alles betekent in deze situatie de processen, de systemen, de data, de mensen en de context van een gebruiker. De technologie werkt door gestructureerde enterprise systemen te verbinden, maar ook ongestructureerde externe bronnen als social media en trends worden meegenomen.

Samen leiden deze onderdelen dus tot een op maat gemaakte oplossing waarbij het van toegevoegde waarde zijn voor de eindgebruiker centraal staat.

Verschil met artificial intelligence

Dat maakt augmented intelligence voor sommigen een prettigere gedachte dan de AI van Sophia. Een groep mensen ziet dat type als hetgeen dat de mensheid over zal nemen, waarin het zelflerende vermogen een belangrijke rol speelt. Op die manier kan een AI veel slimmer worden dan de mens.

Bij augmented intelligence ligt dat toch wel iets anders. De stappen die deze technologie neemt zijn gebaseerde op informatie die mensen ingevoerd hebben. Een ontwikkelaar voegt verschillende ‘als dit, dan dat’-scenario’s toe, gevolgd door een reactie die zo dicht mogelijk bij de echte wereld blijft. Zo reageert augmented intelligence vaak als een echt mens. Het menselijke leidt er tevens toe dat we er wat meer controle op zouden kunnen houden.

Is dit de toekomst?

De VP van SAP Ariba ziet die mooiere wereld door de menselijke technologie al voor zich. Zo kan augmented intelligence een rol spelen in het realiseren van een ethische supply chain. Door gebruik te maken van data wordt dan herkend in welke regio’s en bij welke producten een hogere kans op kinderarbeid is. Dit versimpelt het werk van een manager die over dergelijke sociale kwesties gaat; hij krijgt inzicht in waar zulke activiteiten plaats zouden kunnen vinden.

Dit mooie denken typeert eigenlijk wel de indruk die augmented intelligence op ons maakt. Hierbij houdt men vooral rekening met het goede van de intelligentie. Op de wat kortere termijn is dat zeker niet ondenkbaar. We vragen ons echter wel af of de visie van het Sophia-kamp op de langere termijn niet wat realistischer is, gezien het uit zichzelf slimmer worden. Dan kan artificial intelligence augmented intelligence voorbij streven.

In ieder geval hebben beide kampen een idee waar iets over te zeggen valt. Feit blijft dat de impact moeilijk te voorspellen is. Iets waar we pas over een aantal jaar wellicht echt meer over weten.