6min

Qlik heeft de ambitie om een grotere rol te spelen in de data analytics-vraagstukken van bedrijven. Waar de meeste enterprise organisaties nu nog Qlik kiezen voor Business Intelligence (BI), moet data-integratie ook uitgroeien tot een bekende specialisatie van het bedrijf. Door deze disciplines samen te brengen ontstaat er meer uniformiteit en wordt er gestreefd naar een ‘end-to-end data platform’. Dit met als doel om ‘Active Intelligence’ te realiseren.

Op de BI-markt is er de afgelopen jaren een consolidatieslag gaande, waardoor we leveranciers nieuwe wegen zien bewandelen. Zo heeft Qlik in een relatief korte periode meerdere partijen overgenomen, met de intentie om zijn technologische mogelijkheden verder uit te breiden. Met die nieuwe technologie kan het bedrijf meer betekenen rond analytics-vraagstukken.

Daarnaast hebben de relevantste BI-spelers inmiddels een nieuwe eigenaar. Qlik is in handen gekomen van investeringsmaatschappij Thoma Bravo, terwijl concurrenten Tableau en Looker onder respectievelijk Salesforce en Google zijn komen te vallen. Al deze eigenaren zullen verschillende intenties hebben, maar ze zullen ongetwijfeld op vernieuwing rekenen.

Qlik wil data voortdurend inzetten om besluitneming te ondersteunen en over te gaan tot actie.

Wanneer we rekening houden met deze consolidatiestappen, dan zijn de plannen van Qlik om meer voor klanten te betekenen logisch. De BI-leverancier ging onlangs tijdens zijn QlikWorld-conferentie verder in op zijn bredere focus.

Wat wordt met Active Intelligence bedoeld?

Vanuit de marketing is de ingeslagen weg geformuleerd als het mogelijk maken van Active Intelligence. Hiermee doelt het bedrijf op voortdurend data gebruiken ter ondersteuning van het nemen van besluiten en het overgaan tot actie. Dit kan met een platform dat omgaat met ‘data et rest’ en ‘data in motion’.

Met data at rest wordt gedoeld op informatie die weggeschreven staat op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld een database of backup-omgeving, en waar gebruikers eigenlijk niets mee doen. Ondanks het inactieve karakter betreft het wel data die waardevol is bij het nemen van beslissingen op basis van BI, aangezien het vaak informatie betreft van enkele maanden geleden waar patronen in te herkennen zijn.

Active Intelligence moet echter ook rekening houden met het feit dat data niet statisch is. Er is ook data die zich verplaatst van de eigen on premise-omgeving naar de cloud, bijvoorbeeld omdat je bedrijf bezig is met het migreren van je on premise ERP-installatie naar de cloud. Deze zogeheten data in motion, die zich dus naar een andere locatie verplaatst, moet ook meegenomen worden om complete visualisaties op basis van BI te krijgen.

Overigens bestaat er ook een derde soort data, de zogeheten data in use. Het betreft hier informatie die gegenereerd of geüpdatet wordt. Met deze data wil Qlik ook omgaan, want het bedrijf is zich bewust van het belang van accurare informatie die up-to-date is.

Door de verschillende soorten data mee te nemen verandert de traditionele werkwijze van BI. Voorheen was deze IT-discipline vooral gebaseerd op pre-geconfigureerde datasets om te informeren en eventueel over te gaan tot actie. Bij Active BI houdt men echter rekening met het real-time karakter van data, zodat direct kan worden overgegaan tot actie. Dit kan door een mens te informeren, maar ook door BI zelfstandig een conclusie te laten trekken om applicaties automatisch aan het werk te zetten.

Data-integratie is het begin

In de praktijk kan je dit volgens Qlik alleen realiseren met een platform voor de end-to-end BI analytics cyclus. Het eerste vraagstuk dat hieronder valt is data-integratie, waarbij er data uit meerdere bronnen samengevoegd worden om datasets te maken. Om deze data samen te brengen moeten de API’s van de verschillende systemen uitgepluisd worden, wat voor de gemiddelde data scientist en ontwikkelaars een flinke uitdaging is. De systemen bevatten allemaal zeer gedetailleerde documentatie die de medewerker zou moeten kennen. In de praktijk is dit gewoon niet te doen en kom je als bedrijf uit bij gespecialiseerde data-integratiediensten, bijvoorbeeld van Informatica of zelfs Boomi.

Tip: Dell Boomi haalt met iPaaS-software de complexiteit uit integraties

Qlik bood hier al wel wat mogelijkheden voor, maar gezien de ambitie om van data-integratie de tweede kernactiviteit te maken kocht het in 2019 voor 560 miljoen dollar (ongeveer 500 miljoen euro) Attunity. Hiermee komen er in één klap veel meer mogelijkheden bij. Als je serieus werk wil maken van data-integratie zal je namelijk een hoop connectoren voor enterprise applicaties moeten beschikken. Attunity brengt deze technologie naar het portfolio van Qlik en is inmiddels compleet opgegaan in de moederorganisatie. Het heeft geresulteerd in de lancering van het Data Integration Platform.

Idealiter gebruiken Qlik-klanten straks het data-integratieplatform in combinatie met de analytics-mogelijkheden van het bedrijf.

Met het platform adresseert Qlik het proces voorafgaand aan het toepassen van analytics op data. Dit begint met het selecteren van data uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld uit een Oracle-database of SAP-applicatie. Voor het verbinden met enterprise applicaties biedt het platform honderden connectoren. De data uit de applicaties wordt doorgevoerd naar een volgende bestemming, vaak een datawarehouse. Een populaire use case op dit vlak is Snowflake. Qlik voert allerlei taken rondom dit datawarehouse uit, bijvoorbeeld betrekking hebbend op het replicatieproces. Het integratieplatform kan er onder meer voor zorgen dat data automatisch geleverd blijft worden, zodat alles up-to-date blijft. Snowflake past zijn datawarehouse-technologie toe, wat zoveel wil zeggen als onbruikbare data bruikbaar maken voor analytics-doeleinden. Hier is een gespecialiseerd datawarehouse-product voor nodig, want dat weet hoe verschillende data uit bronnen weggeschreven staan in systemen en dus gecombineerd kan worden voor een uniforme dataset. Met Snowflake heeft Qlik een nauwe integratie zodat het complete proces zo goed mogelijk loopt.

In principe is de data hierna klaar voor analytics, of het nou voor eigen Qlik-technologie of voor Tableau of Microsoft PowerBI is. Overigens biedt het Data Integration Platform wel een data catalog-functie, die zich na het datawarehousing-proces bevindt. Hiermee krijgt de gebruiker inzicht in alle data die beschikbaar is voor analytics-doeleinden.

Combinatie met het bekende analytics-deel

Idealiter gebruiken Qlik-klanten straks dit data-integratieplatform in combinatie met de analytics-mogelijkheden van het bedrijf. Aan de analytics-kant ligt nog altijd de kracht van Qlik en een combinatie van beide producten maakt het ‘end-to-end data platform’-idee compleet. Bedrijven zullen echter niet gedwongen worden om allebei de producten te gebruiken. Wanneer ze alleen op Qlik vertrouwen vanwege BI en het integratievraagstuk met een andere oplossing willen dekken, dan is dat ook goed.

Zodoende is er ondanks het ‘end-to-end data platform’-idee gewoon de ambitie om de BI-mogelijkheden als losstaande product verder te ontwikkelen.  Momenteel ligt hierbij vooral de focus op de opkomst van wat Qlik de derde generatie BI noemt. Bij deze nieuwe fase van Business Intelligence versimpelt de omgang met data, wordt AI ingezet om de mens beter te maken en wordt analytics ingezet voor ieder besluit dat een bedrijf neemt. Om dit te ondersteunen kunnen de Software as a Service (SaaS)-diensten van Qlik overweg met Kubernetes-omgevingen. Hierdoor draait zo’n dienst op een Kubernetes-cluster, zodat het te deployen is in een cloud-omgeving. We schreven eerder al hoe Qlik dit precies realiseert en waar het bedrijf verder aan denkt bij de nieuwe generatie BI.

Het is best logisch dat Qlik ervoor kiest meer vraagstukken rond data te adresseren. BI wordt een steeds gewoner onderdeel van SaaS-applicaties. Bijna alle moderne SaaS-oplossingen bevatten inmiddels BI-mogelijkheden. Dat maakt een geavanceerdere oplossing als Qlik niet overbodig, maar het kan daardoor geen kwaad om een stap extra te zetten. Zowel aan de kant van data-integratie als aan de kant van analytics heeft Qlik dan uitgesproken dat er nog meer stappen mogelijk zijn om de Active Intelligence-boodschap te bevorderen. We zijn dan ook benieuwd waar het bedrijf nog verder mee gaat komen.