Het Nederlandse BrainCreators werkt al enige tijd aan het met AI inspecteren en opsporen van schades aan wegen. Hiervoor gebruikt het INSPECH, de toepassing waar recent een nieuwe versie van gelanceerd is. Het biedt nu een digitale kaart om de schade nauwkeuriger te inspecteren. We spraken over deze toepassing met co-founder Glenn Brouwer.

BrainCreators houdt zich met name bezig met patroonherkenning en het verbinden van conclusies aan de patronen. Dat betekent vooral dat het AI toepast op visuele beelden, meestal om op te sporen wat afwijkt van het normale. Het idee is om bepaalde zaken te automatiseren waar normaliter repeterende taken voor uitgevoerd worden of wat veel tijd kost. Dat kan op verschillende terreinen bruikbaar zijn, zoals in smart cities of infrastructuur. Hoewel BrainCreators dit nu zo’n 5 jaar doet, maken inmiddels flinke bedrijven gebruik van AI-oplossingen van BrainCreators.

Brouwer omschrijft de manier van business doen ook wel B2B2B (Business-to-Business-to-Business). Een voorbeeld van hoe BrainCreators werkt, is met partner Bosch. Voor Bosch is Automated Recognition & Anonymization (ARA) ontwikkeld. Dit systeem wordt gebruikt om beelden uit de surveillancecamera’s van Bosch automatisch te analyseren. Schiphol maakt gebruik van deze ‘AI inspecteur’, bijvoorbeeld voor asset monitoring zodat onderhoudsmedewerker minder inspectierondes hoeven uit te voeren.

Met INSPECH wegen inspecteren

Een nieuwe innovatie die Brouwer met ons deelt komt van INSPECH. Deze inspecteur is eigenlijk zo getraind dat het kennis van de mens over visuele inspectierondes over kan nemen. Als een mens de conditie van wegen moet inspecteren, dan gaat daar veel tijd in zitten. Bovendien moet daar ook genoeg kundig personeel voor beschikbaar zijn, zodat alles consistent gebeurt. Dat is maar zeer de vraag, en dus ging men op zoek naar manieren om met automatisering te komen. Met visuele camera’s zijn opnames van wegen te maken, welke met AI geanalyseerd kunnen worden. INSPECH is getraind om die beelden te kunnen analyseren.

In de nieuwe versie van INSPECH is via de software ook een landkaart te vinden. Hierop zijn de opgenomen en geanalyseerde beelden geprojecteerd. Brouwer laat ons met een demo zien hoe dit precies werkt. Stel dat de wegen rondom een grote stad in beeld zijn gebracht en geanalyseerd, dan kan de AI bepaalde conclusies trekken. Denk aan plekken in wegen waar direct onderhoud vereist is. Met de landkaart kan je dan helemaal inzoomen op specifieke plekken die direct onderhoud vereisen. Door hier op in te zoomen, zie je ook goed hoe het er echt uit ziet en hoeft de weginspecteur voor een extra controle minder snel naar locatie. De weginspecteur kan ook het specifieke beschadigde weggedeelte aanklikken, om de foto’s zelf te bekijken en de getrokken conclusies van de AI te bestuderen. Om deze landkaart zo volledig mogelijk te maken, is er ook een open source-versie van Google Maps onder gelegd. Dat kan ook duidelijkheid scheppen waarom de schade er is, bijvoorbeeld omdat recent een boerderij op de locatie is komen te staan waar dagelijks een tractor af- en aanrijdt.

De nieuwe versie bevat tevens een nieuw dashboard. Deze moet moet weginspecteurs volledig op de hoogte houden van de actuele status van het wegdek. Het moet de staat van het oppervlak, bijvoorbeeld de verharding en markering van de weg, meteen inzichtelijk maken. Het dashboard geeft het type schade weer, waaronder de ernst, omvang en locatie. Hierdoor kunnen inspecteurs direct actie ondernemen voor het herstellen van de schade.

Waar houdt de toepassing rekening mee?

Voor het uitvoeren van de inspecties met de camera’s zijn er overigens wel specifieke weersomstandigheden vereist. Brouwer geeft aan dat er bijvoorbeeld tijdens de wintermaanden nauwelijks inspecties plaatsvinden, want dan zijn er onder meer ondergesneeuwde wegen. Beregende wegen kunnen daarentegen in bepaalde omstandigheden wel handig zijn, want dan zijn kuilen duidelijk herkenbaar.

Ook heersen er rond dergelijke toepassingen doorgaans wat privacy zorgen. Brouwer legt uit dat hier onder meer rekening mee wordt gehouden tijdens het filmen. Zo zijn de camera’s naar beneden gericht, waardoor alles erg gefocust is op het wegdek en hooguit wat benen van voetgangers zichtbaar zijn. Dergelijke beelden van personen zijn haast niet te gebruiken voor persoonsherkening. Wel is het zo dat als je dergelijke AI-toepassingen breder trekt, er nieuwe privacy zorgen bij komen kijken. Bij het eerder genoemde ARA worden onder andere gezichten en houdingen van mensen gedetecteerd, wat mensen identificeerbaar maakt. BrainCreators kan de mensen echter onherkenbaar maken met een blurrende filter. Zo werkt ook alles netjes volgens de General Data Protection Regulation. Brouwer verzekert in het verlengde hiervan dat de data zoveel mogelijk bij een gebruikend bedrijf blijft.

Als we even teruggaan naar de INSPECH-toepassing, dan zijn dit toepassingen waar gebruikende partijen volgens Brouwer miljoenen mee kunnen besparen. Om een hele stad in kaart te brengen, dat duurt met handmatige controles meerdere weken en veel mankracht. Met speciale camera’s op auto’s kan dat veel efficiënter. En dat maakt de door BrainCreators ondersteunde toepassing zinvol. Daarmee is INSPECH een goed voorbeeld van hoe je AI effectief in kan zetten.