SAP richt zich vol op de Intelligent Enterprise, waar data centraal staat

SAP richt zich vol op de Intelligent Enterprise, waar data centraal staat

SAP is sinds zijn SAPPHIRE-conferentie van medio 2018 druk bezig om de Intelligent Enterprise-boodschap meer vorm te geven. Bij die Intelligent Enterprise wordt menselijke intelligentie zo goed mogelijk gecombineerd met slimme technologie, oftewel nieuwere technologieën toepassen op business processen. Data vervult een cruciale rol in de boodschap, want de Intelligent Enterprise is een echte Data-driven Enterprise.

Wanneer je het hebt over intelligente organisaties, om het maar even vrij te vertalen, dan denk je al vrij snel aan gehypete technologieën als kunstmatige intelligentie (AI). Volgens SAP moeten we dat ook niet los zien van de Intelligent Enterprise en juist voorbij die hype kijken. Op die manier wordt je daadwerkelijk een intelligente organisatie.

Binnen deze bedrijven van morgen, of in sommige gevallen al het heden, worden werknemers dusdanig bijgestaan dat ze beter worden in hun werk en zich kunnen focussen op taken die er toe doen. Zo voorziet SAP bijvoorbeeld klantenservicemedewerkers van inzichten om proactief te handelen, wat zorgt voor klanttevredenheid en mogelijk het behouden van ontevreden klanten.

Om dit mogelijk te maken dient er dus efficiënt omgegaan te worden met data. Om toch wat meer zicht te krijgen op deze link met data besloten we in gesprek te gaan met Gerd Danner, vice president EMEA Centre of Excellence for Information Management binnen SAP. Danner houdt zich met allerlei datadisciplines bezig en kan ons dus meer vertellen over de rol van data binnen de Intelligent Enterprise.

Data combineren met intelligentie

Danner wijst ons direct op de groeiende hoeveelheid data die iedere minuut gegenereerd wordt. Volgens Danner is hierin een grote rol weggelegd voor de cloudaanbieders, die het betaalbaar maken om een zettabyte (1 miljard terabyte) aan data op te slaan. Nummers waar we tien jaar geleden ons maar weinig over konden voorstellen, maar door bijvoorbeeld Internet of Things (IoT)-devices en klantdata inmiddels realistisch zijn.

De enterprise-systemen die vandaag op de markt zijn, zijn onlosmakelijk verbonden met de opslag van die data. Dan kan je denken aan AWS en Microsoft Azure, maar ook SAP zelf is in staat om grote volumes te verwerken. Doordat al deze systemen data opslaan, is het mogelijk de gegevens als voeding in te zetten voor de intelligente technologieën die aan de basis staan voor intelligente organisaties. In het geval van de Intelligent Enterprise-boodschap kom je dan uit op AI, machine learning en automatisering. In zekere zin is de ideale intelligente organisatie verbonden aan de wat bekendere AI-engine Leonardo van SAP, waar we onlangs nog een achtergrondverhaal over schreven.

Intelligente applicaties gebruiken digitaal platform

SAP levert voor Intelligent Enterprises applicaties met ingebouwde intelligentie die aangedreven worden door data. De ERP-gigant beschikt hiervoor over zijn digitale platform, waaronder S/4HANA (ERP) en C/4HANA (CRM) vallen. Daardoor wordt data in de SAP-systemen opgeslagen, om er technologieën uit het Leonardo-framework op toe te passen. De eigen systemen vormen daarmee op zich al een solide basis voor de Intelligent Enterprise-boodschap. In de eigen bronnen bevindt zich namelijk een hoop unieke data.

Toch moet SAP met zijn digitaal platform een stapje verder kijken, door ook oog te hebben voor data uit andere bronnen. Daarvoor beschikt het Duitse bedrijf over de zogeheten SAP Data Hub. Vanuit deze oplossing is het mogelijk om data uit verbonden systemen te beheren. Het maakt daarbij niet uit of het bijvoorbeeld om een wat oudere on premise SAP ECC-installatie gaat of object storage-systemen van één van de cloud hyperscalers. De Data Hub heeft oog voor allerlei enterprise toepassingen waar zich cruciale data bevinden, zoals Oracle-databases en een Hadoop Distributed File System.

Daarmee is de Data Hub een verrijking voor het digitale platform van SAP. Een gebruiker kan met deze oplossing eigen data pipelines opzetten. Om die data pipelines te realiseren zijn er standaard connectoren voor verschillende databases en platformen beschikbaar. De lijst met connectoren zal voor veel bedrijven in de basis voldoen, al blijft SAP de lijst natuurlijk verder uitbreiden tijdens nieuwe releases. Daardoor wordt ondersteuning voor databases en platformen die bepaalde gebruikers missen later mogelijk nog toegevoegd.

Vanuit de Data Hub kan verder ook overgegaan worden tot het inzetten van intelligente algoritmes. Ook hier geldt dan weer dat Leonardo een uitweg biedt, maar net zo goed is er een rol voor bijvoorbeeld Apache Spark weggelegd.

Open ecosysteem cruciaal

Met de Data Hub wordt er dus actief ingezet op het tot stand komen van verbindingen met andere systemen. Van IT-leveranciers is dat tegenwoordig iets wat verwacht wordt, aangezien data uit iedere bron belangrijke kan zijn voor de eigen oplossingen. SaaS-, PaaS- en IaaS-leveranciers mikken vrijwel allemaal op een bepaald niveau van openheid. Waar SAP met de Data Hub dus inspeelt op het vergaren van data uit andere oplossingen, is het voor de ERP-gigant ook zaak om data uit zijn systemen toegankelijk te maken. Andere IT-oplossingen zijn ter realisatie van intelligentie namelijk mede afhankelijk van data uit SAP-systemen. Een echte Intelligent Enterprise is daarmee afhankelijk van een veelvoud SaaS-, PaaS- en IaaS-leveranciers.

Een goed voorbeeld van een partij die ook intelligente organisaties bewerkstelligt, is SAP-partner Celonis. De software van Celonis kruipt in bedrijfsdata uit allerlei systemen om een MRI-scan van de zakelijke processen te maken, zodat processen verder te optimaliseren zijn. Daarvoor is het heel erg afhankelijk van data uit ERP-systemen.

Celonis vertelde ons eerder al hoe data-extractie uit SAP-systemen verloopt. Volgens de process mining-leverancier gaat die extractie over het algemeen vrij eenvoudig. Het makkelijkst is het wanneer S/4HANA Cloud gebruikt wordt, aangezien de cloud API’s de onderlinge communicatie dan mogelijk maken. Maar ook wanneer er on premise ERP gebruikt wordt, wat ook S/4HANA kan zijn, levert data-extractie doorgaans geen problemen op. Een partner als Celonis spreekt daarmee uit dat ook SAP zelf voldoende meewerkt aan data deling, wat het gehele verhaal twee kanten op laat werken.

Danner zegt hier zelf over dat SAP streeft naar applicaties die zo open mogelijk zijn, maar dat er wel een verschil is per toepassing. Dat is op zich logisch, want het portfolio van SAP-oplossingen is vrij groot. Hoewel iedere oplossing misschien nog niet het gewenste niveau bereikt heeft, is de ambitie om uiteindelijk richting de 90 tot 100 procent openheid per SAP-toepassing te gaan.

De brede Intelligent Enterprise

Wat ons betreft toont SAP hiermee aan dat het op de goede weg is om de Intelligent Enterprise te ondersteunen. Het heeft daarbij oog voor data uit eigen systemen, uit systemen van andere IT-leveranciers en stelt zijn systemen open voor andere partijen. Dat laatste is een belangrijk punt voor een algemene Intelligent Enterprise-boodschap. Oplossingen van andere IT-leveranciers dragen net zo goed bij aan een intelligente organisatie. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een analytics-toepassing van Qlik, die data uit een ERP-systeem haalt. Dit soort oplossingen bevorderen ook een Intelligent Enterprise.

Daarnaast kijkt SAP ook naar het verder ontwikkelen van zijn Intelligent Enterprise-boodschap. Tijdens Mobile World Congress was er nog de aankondiging dat Internet of Things (IoT) meer deel uit moet gaan maken van business processen. Hiervoor heeft het bijvoorbeeld een samenwerking gesloten met Microsoft, zodat Azure IoT Hub gebruikt kan worden als de connectiviteits- en apparaatmanagementlaag voor IoT-telemetriegegevens. Die data wordt naar Leonardo IoT doorgestuurd, zoals we in een eerder bericht aangaven. Ook hier geldt dus weer dat data centraal staat.

Op MWC liet SAP ons merken dat het zeker nog niet klaar is met het verder ontwikkelen van zijn ideale Intelligent Enterprise en het IoT-gedeelte hiervan. Tijdens het aankomende SAPPHIRE-event, dat medio mei gepland staat, zouden we hier meer over kunnen verwachten. We blijven het in ieder geval in de gaten houden hier op Techzine.