2min

Het Duitse SAP gaat dit jaar een herstructurering doorvoeren, waarbij ongeveer 7,6 procent van de huidige banen verdwijnt.

Momenteel zijn er meer dan 105.000 mensen werkzaam bij SAP. De operationele opzet moet echter veranderen om in te kunnen spelen op de belangrijkste strategische groeigebieden, verklaart SAP bij het aankondigen van de herstructurering. Met name op het gebied van AI ziet het bedrijf veel groeimogelijkheden. Tegelijkertijd betekent het dat er bijna 8.000 van de huidige banen zullen verdwijnen. Onbekend is welke functies precies zullen verdwijnen.

Vrijwillig en omscholing

Voor de mensen die getroffen worden door de herstructurering geldt dat SAP ze twee opties voorhoudt. Allereerst een vrijwillig vertrek. Dat kan een mogelijke optie zijn voor werknemers die overwegen te vertrekken of voor medewerkers die niet op hun plek zitten bij het bedrijf. Zo’n vrijwillig vertrek kan wellicht ook werken voor getroffen werknemers die richting de pensioengerechtigde leeftijd gaan.

Een tweede optie die SAP biedt, is omscholing om personeel intern een nieuwe functie te laten vervullen. Op basis van de verklaring van SAP lijken medewerkers die interesse hebben in omscholing, vooral de optie te krijgen om zich met Business AI bezig te gaan houden.

SAP gaat ervan uit dat het een oplossing vindt voor een meerderheid van de 8.000 getroffen banen via vrijwillig vertrek en omscholing. Overigens is het de bedoeling dat het personeelsbestand van SAP aan het eind van het jaar ongeveer dezelfde omvang kent als nu. Er zullen dus ook weer flink wat banen bijkomen.

SAP schat dat de herstructurering ongeveer 2 miljard euro gaat kosten.

Tip: SAP brengt low-code en pro-code dichterbij elkaar