1 min

Licht thema

Hoewel we de neiging hebben om overal waar we kunnen het donker thema te activeren, worden we gecharmeerd door het licht thema dat Microsoft in deze update aan Windows 10 heeft toegevoegd.

Het startmenu, taakbalk, meldingen, actiecentrum, apps en andere interface-elementen kunnen ofwel licht of donker worden gekleurd. Microsoft voorziet zelfs een nieuwe bureaubladachtergrond, die beter bij het lichte thema past.

Naast het donker en licht thema, kan je beide ook combineren in een aangepast thema. In dat geval kan je Windows-elementen bijvoorbeeld donker kleuren, terwijl apps licht zijn gekleurd, of omgekeerd.

 

Windows 10 1903 kleurthema kiezen

Windows 10 1903 licht thema

Windows 10 1903 donker thema