Red Hat ziet storage als fundament voor de hybrid cloud

Red Hat ziet storage als fundament voor de hybrid cloud

Volgens Red Hat is software defined storage het fundament voor de hybrid cloud. Vandaar dat storage een basiselement voor alle producten van de open source-specialist is. Techzine sprak hierover met vice president and general manager Red Hat Storage Ranga Rangachari.

De diverse Red Hat-producten moeten het simpeler maken IT-omgevingen aan te passen aan hybrid cloudomgevingen en deze te beheren. Tijdens de eerder dit jaar gehouden Red Hat Summit werden daarom voldoende nieuwe producten en oplossingen gepresenteerd die dit bewerkstelligen. Zo moet de complete Red Hat-stack nu de perfecte enabler zijn voor de hybrid cloud.

Wie echter goed naar de opbouw van deze stack kijkt, ziet dat de basis hiervan wordt gevormd door twee toepassingen of elementen; Red Hat Enterprise Linux OS (RHEL) en Red Hat Storage. Over RHEL hebben we al eerder geschreven, maar hoe zit het met Red Hat Storage? Hoe helpt dit basiselement klanten makkelijker naar hybrid cloudomgevingen over te stappen en hoe kan de open source-specialist hierbij helpen?

Ontwikkeling van software defined storage

Voordat we hier dieper op ingaan, moeten we eerst kijken hoe software defined storage zich heeft ontwikkeld. Volgens Rangachari maakte de komst van op Linux gebaseerde containers en vanzelfsprekend cloudomgevingen het noodzakelijk dat er ook cloud-native storage-oplossingen kwamen. Dit betekende vooral de ontwikkeling van op software gebaseerde storage-oplossingen om op een consistente manier storage tussen on premise en hybrid- of public cloudomgevingen te verplaatsen. Meer concreet was deze vorm van storage vooral geschikt voor hybrid cloudomgevingen. Hierdoor wordt het voor klanten makkelijker om horizontaal -dus tussen de verschillende omgevingen- op- en af te schalen.

Een belangrijke ontwikkeling die zich voordeed ten voordele van software defined storage was de opkomst van applicaties binnen hybrid cloudomgevingen, wat daarbij als een trend kan worden opgemerkt. Bijna alle bedrijfsprocessen maken tegenwoordig gebruik van applicaties die een noodzakelijke behoefte hebben aan storage. Rangachari geeft aan dat storage eigenlijk steeds meer een DevOps-proces is geworden. Zeker met de introductie van containers en daarbij behorende platforms als Kubernetes die het nu mogelijk maken om applicaties al draaiende te kunnen verplaatsen.

Daarnaast speelt ook nog een ander fenomeen dat software defined storage steeds belangrijker laat worden; de opkomst van Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-omgevingen. Deze omgevingen zijn perfect voor het ondersteunen van rekenkracht en storage in hybrid cloudomgevingen.

Voor beide ontwikkelingen is open source software heel geschikt. Vandaar dat Red Hat naast zijn zakelijke besturingssysteem ook een speciale basis storage abstractielaag, Red Hat Storage, heeft ontwikkeld om het klanten zo makkelijk mogelijk te maken hun storagebehoeften te beheren.

Twee duidelijke trajecten

De storagetoepassingen van de open source-specialist zijn onder te verdelen in storage-oplossingen voor de HCI-oplossingen en -op dit moment zeer populair- de storage-oplossingen voor containers en dan natuurlijk specifiek voor het containerplatform Kubernetes ofwel Red Hat OpenShift.

De storage voor de HCI-oplossing Red Hat Infrastructure, al dan niet gebaseerd op de Open Stack-infrastructuur van de open source-specialist, is gebaseerd op Ceph. Red Hat Ceph Storage is vooral bedoeld voor het geautomatiseerd beheren van grote hoeveelheden data in vooral Hyper-Converged-omgevingen. Vanzelfsprekend worden alle typen opslag – file, block en object – ondersteund.

Bedrijven en organisaties kunnen Red Hat Ceph Storage inzetten voor toepassingen als data analytics waarbij grote hoeveelheden data verdeeld over een veelvoud van analytische applicaties moeten worden ondersteund. Andere storage workloads die worden ondersteund zijn die voor on premise storage cloudomgevingen. Het AWS S3-protocol maakt het namelijk mogelijk dat applicaties de benodigde storage met dezelfde API’s kunnen benaderen. Of deze nu in publieke of in private cloudomgevingen staan. Verder is deze storage-oplossing van de open source-aanbieder vooral populair voor OpenStack-applicaties. Ceph kan namelijk hiervoor meer schaalbaarheid bieden bij de uitrol en het operationeel gebruik van OpenStack.

Tot slot is Ceph, zo geeft Red Hat aan, zeer geschikt voor het opslaan van backup- en/of archiefdata. Meerdere aanbieders van backup-applicaties hebben Ceph gecertificeerd voor deze storage-oplossing.

Storage en Red Hat OpenShift

Nog populairder is hoe Red Hat omgaat met het aanbieden van storage voor containers, vooral voor het containerplatform OpenShift.

Red Hat OpenShift Container Storage is geschikt voor zowel file als block en AWS S3 object opslag. In OpenShift versie 3.x was Openshift Container Storage gebaseerd op de technologie van Gluster, die Red Hat in 2011 heeft overgenomen. Vanaf OpenShift versie 4.x wordt gebruik gemaakt van de technologie van Red Hat Ceph Storage in combinatie met Rook.io als OpenShift storage operator.

Ceph is daarmee nu de standaard storagetechnologie voor het Red Hat Openshift Container Platform, zo geeft Rangachari aan. Dit betekent dus dat het op dezelfde plaats kan draaien waar ook het open source-containerplatform zelf draait; op bare metal, in virtuele omgevingen, binnen containers of in alle cloudomgevingen.

Daarnaast fungeert deze oplossing binnen Red Hat Openshift als basis storagelaag voor zich in containers bevindende applicaties die langdurige opslag nodig hebben. Dit betekent eigenlijk dat het werkt als een permanente locatie voor data terwijl containers met applicaties waarbinnen die data wordt gebruikt komen en gaan.

Dit is bijvoorbeeld handig als bedrijven en organisaties niet alleen applicaties willen ontwikkelen, willen testen en in productie willen nemen. De komst van deze storage-oplossing voor containers moet het ook mogelijk maken dat gebruikte containers en de daarin gebruikte data bewaard blijven. Denk daarbij aan een container voor een database-applicatie als MongoDB waarvan alle storage beschikbaar moet blijven.

Verder ondersteunt het storageplatform alle diensten die verder bij containers komen kijken, zoals analytics, logging en registry. Wat betreft schaalbaarheid ondersteunt Red Hat OpenShift Container Storage grote hoeveelheden persistent volumes per OpenShift Cluster.

Aandacht voor data in containers

Red Hat is bezig om zijn storage-oplossingen vanzelfsprekend door te ontwikkelen. Eén van de recente ontwikkelingen is dat er gekeken wordt naar de data die zich binnen de applicaties bevindt en hoe deze -net als containers- zonder problemen in de hybrid cloud kunnen worden verplaatst.

Tot nu toe was dit volgens Red Hat best lastig. Gegevens blijven graag ‘plakken’ waar zij zich bevinden. Hierdoor wordt het lastiger om deze te verplaatsen naar andere locaties -zoals binnen de hybrid cloud en tussen public cloudomgevingen onderling- zonder dat applicaties of eindgebruikers daar last van hebben. Daarnaast neemt de hoeveelheid data zo sterk toe, dat het moeilijk wordt om bij te houden waar deze worden gegenereerd en worden opgeslagen. Hierdoor wordt het moeilijk om al deze data commercieel uit te nutten.

Red Hat brengt hier verandering in door daarbij de technologie van het eind vorig jaar overgenomen Israëlische bedrijf Noobaa in te zetten. Hiermee is het mogelijk om softwarematig data over verschillende hybrid cloudomgevingen beschikbaar te laten zijn. De software maakt het mogelijk om data op één plek te schrijven en deze, waar nodig, over verschillende omgevingen benaderbaar te maken.

Ontwikkelaars kunnen nu bepaalde policies voor de data en de levensduur daarvan instellen. Dit is een abstractielaag bovenop AWS S3, Google Cloud Storage en Azure Blob Storage in publieke cloudomgevingen. Voor on premise-toepassingen kan hiervoor bijvoorbeeld ook Red Hat Ceph Storage worden gebruikt. Door over de onderliggende cloud gebaseerde storage-infrastructuur een abstractielaag te leggen, krijgen ontwikkelaars met de Noobaa-technologie een gemeenschappelijke set aan interfaces en geavanceerde datadiensten voor hun cloud-native applicaties in handen.

Deze technologie moet volgens Rangachari de mogelijkheden van zowel Red Hat Ceph Storage als OpenShift Container Storage verder uitbreiden. De technologie is naar verwachting in het najaar van 2019 beschikbaar in OpenShift Container Storage v4.2.

Overige ontwikkelingen

Overige toekomstige ontwikkelingen rondom storage zullen zich volgens de storagespecialist van Red Hat gaan afspelen met data analytics in het achterhoofd. Hierbij wordt het vooral belangrijk dat bedrijven en organisaties deze analyses niet meer in een groot data-lake in het on-premise datacenter of in een andere specifieke omgevingen hoeven uit te voeren. Volgens de open source-gigant is het straks belangrijker dat deze analyses op de plaats kunnen worden uitgevoerd waar ze worden gecreëerd, oftewel aan de edge. De open source-specialist komt hiervoor in de toekomst met passende oplossingen.

Interesse in secundaire storage

Over een ander op dit moment ‘hot topic’ binnen storage – het verwerken van zogeheten secundaire storage – geeft Rangachari aan dat dit marktsegment zeker nog wordt onderkend. Vooral omdat hij signaleert dat het voor bedrijven en organisaties steeds belangrijker wordt.

Red Hat wil hiervoor gaan samenwerken met partners omdat deze vaak meer expertise hebben op dit vlak. Het bedrijf geeft aan dat het hiervoor al veel start- en scale-ups in de gaten houdt. In de ideale samenwerking wordt dan de technologie van Red Hat gebruikt om een product voor secundaire storage te ontwikkelen. Met name voor Hyper-Converged-omgevingen.

Red Hat is goed op weg

Red Hat ziet storage als een belangrijk fundament voor al zijn oplossingen en -in toenemende mate- voor zijn containerplatform Red Hat OpenShift. De ontwikkelingen die het nu voorzet met de software van Noobaa zijn daar een goed voorbeeld van. Dit alles om ook op dit gebied het beste voor cloud-native applicaties en data te kunnen bieden en klanten alles te kunnen bieden voor de hybrid cloud. Vanzelfsprekend worden ook HCI’s niet vergeten met Ceph en natuurlijk ook de Noobaa-technologie die hierbij kan worden ingezet.

Voor de toekomst is Red Hat dus al goed op weg. Belangrijke trends als analytics, kunstmatige intelligentie of machine learning en secundaire storage staan op het netvlies. Red Hat is druk bezig om hiervoor oplossingen te ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met partners. We zijn daarom benieuwd hoe al deze initiatieven in de toekomst gestalte gaan krijgen en ook wat de rol van de recente integratie met IBM zal zijn.