Liferay zet met DXP steeds meer in op het bouwen van gepersonaliseerde diensten

Abonneer je gratis op Techzine!

Liferay is met zijn Digital Experience Platform (DXP)-technologie volop in ontwikkeling. Het platform blijft functionaliteiten toevoegen om bedrijven een gepersonaliseerde ervaring aan hun klanten te laten leveren. Deze aanpak zorgt ervoor dat ook de business goed gaat, wat Liferay een steeds belangrijkere speler op de DXP-markt maakt.

We schrijven hier op Techzine niet heel vaak over Digital Experience Platforms, maar dat maakt de software niet minder interessant. Bedrijven met zo’n platform hebben een aantal technologieën in handen om goede ervaringen voor op het web en alle verbonden apparaten (smartphones, maar bijvoorbeeld ook slimme luidsprekers) te realiseren. Vaak gaat het hierbij om de belevenis van klanten bevorderen, maar ook werknemers kunnen met een DXP geadresseerd worden.

DXP betreft dus vaak een architectuur met meerdere producten, waarbij alles wel heel nauw samenwerkt. De functionaliteiten gaan in op het samenstellen, beheren en optimaliseren van activiteiten die met ervaringen van klanten en medewerkers te maken hebben.

Markt intensiveert activiteiten

Het belang van DXP is best groot wanneer je je bedenkt dat bedrijven de belevenis van de klant steeds meer centraal stellen. Is er onvoldoende focus op de klantervaring, dan dreigen ze namelijk ingehaald te worden door de concurrentie. In verschillende sectoren heeft de klantervaring prioriteit geven immers al voor opschudding gezorgd. Sectoren als de taxibranche werd anders door rittenapps, maar ook traditionele bedrijven die een gepersonaliseerde ervaring bieden maakten een sterke sprong op de markt.

Verschillende IT-leveranciers zijn zich er dan ook van bewust dat de klantervaring steeds belangrijker wordt. Ze breiden hun activiteiten op dit vlak uit. Voor DXP betekent het dat de Gartner Magic Quadrant gevuld is met 17 leveranciers, wat best flink is. Gevestigde namen als IBM en Salesforce zijn hierin opgenomen, maar ook Liferay wordt genoemd. Andere grote SaaS-spelers, waaronder Adobe en SAP, hebben zelfs het ondersteunen van de totaalervaring rond bedrijven uitgeroepen tot één van de belangrijkste pijlers voor de komende periode. Zo kocht SAP voor 8 miljard dollar Qualtrics om dit proces te bespoedigen.

Met zoveel softwareleverancier die op de één of andere manier actief zijn op de markt voor ervaringsoptimalisatie, is het voor Liferay zaak om van goeden huize te komen. Daarbij kan het zich al een schouderklopje geven doordat het als ‘leider’ bestempeld wordt in de Magic Quadrant, maar het innovatietempo moet hoog blijven om een relevante speler te blijven. Naar eigen zeggen is dat het geval door Liferay DXP in het teken te laten staan van het leveren van gepersonaliseerde diensten.

Veel gericht op brengen van content naar de klant

Kijken we puur hoe dat idee in de praktijk uitpakt, dan betekent het simpel gezegd dat bedrijven met Liferay DXP een platform in handen krijgen om bijvoorbeeld portals of websites zo eenvoudig mogelijk te bouwen. Hiervoor biedt het platform functionaliteiten om ontwikkelaars te ondersteunen, maar ook om andere gebruikers te dienen.

Liferay DXP is bijvoorbeeld in te zetten als een headless CMS. Bij zo’n soort CMS zijn er geen front-end componenten, wat de software ‘headless’ maakt. Wanneer er in het CMS content ingeklopt wordt, kan het op ieder endpoint uitgebracht worden. Dit door aanspraak te maken op een Application Programming Interface (API).

Met headless moeten er dus op maat gemaakte ervaringen ontstaan voor ieder endpoint. Dat kan een webpagina zijn, maar ook bijvoorbeeld een smartwatch of chatbot. Door de front-end als het ware los te koppelen van de back-end moet het ook eenvoudiger zijn om aan bepaalde mogelijkheden te sleutelen. Hierbij kan je denken aan integratie met software van derden, zodat de content eventueel ook compatibel is met toekomstige endpoints. Ontwikkelaars kunnen dus allerlei functionaliteiten inbouwen.

Tegelijkertijd wil Liferay het publiceren van content met zijn platform zo simpel mogelijk maken, zodat iedereen het kan gebruiken. Daarvoor heeft het point-and-clickinterfaces gecreëerd, maar bijvoorbeeld ook een WYSIWYG (What You See Is What You Get)-editor.

Rondom de CMS- en Web Content Management (WCM)-activiteiten heeft Liferay een hele boel andere zaken ingebouwd, zoals je hier boven kunt zien. Binnen Liferay DXP is er bijvoorbeeld veel aandacht voor het automatiseren van workflows. Hiervoor is er een interface beschikbaar waarin je door middel van ‘kaarten’ en pijlen een workflow kan automatiseren. Zo’n kaart vertegenwoordigt een taak of actie binnen het proces. Binnen het automatiseren van workflows is het uiteindelijk de bedoeling dat er zo min mogelijk code geschreven wordt.

Een ander onderdeel waar Liferay veel aandacht aan besteedt is het leveren van een zo veilig mogelijk platform. Het product wordt aangeboden via een commerciële subscription én open source, wat op security vlak het vertrouwen uitspreekt dat het om veilige software gaat. Hierdoor kunnen gebruikers met een security-achtergrond namelijk security-audits uitvoeren. Men heeft ook het beleid dat als een kwetsbaarheid wordt gevonden, er de intentie is om binnen 72 uur de kwetsbaarheid op te lossen.

Wat gaat Liferay doen om meer eenvoud te realiseren?

Wat dat betreft is er niet heel veel twijfel over hoe het Liferay DXP als product staat. Het is meer de vraag wat het bedrijf doet om relevant te blijven in de volle SaaS-markt. Het antwoord vinden we misschien wel in de additionele commerce module, A/B testing en uitbreiding van headless CMS-mogelijkheden. Hieraan zijn recent een aantal API’s toegevoegd, om de hybride aanpak te intensiveren. De zogeheten content delivery API’s bieden toegang tot onder andere gestructureerde content en documentmanagement. De content management API’s zijn er op hun beurt om ontwikkelaars content te laten toevoegen, bewerken en verwijderen. Verder heb je nog de content participation API’s voor het betrekken van gebruikers in content door ze te laten reageren met likes, beoordelingen en meer.

Een andere stap die de softwareleverancier onlangs zette is uitgebreidere ondersteuning voor het indelen van doelgroepen. Gebruikers van het platform kunnen regels schrijven voor het samenstellen van de betreffende doelgroepen of gebruikmaken van machine learning om doelgroepen automatisch te bepalen. Dit maakt het mogelijk om van één pagina meerdere varianten op te stellen, zodat de pagina aansluit bij de doelgroep.

Aandacht voor kunstmatige intelligentie

Liferay DXP kan overigens op een on premise server draaien, maar ook vanuit de cloud geleverd worden. Dit laatste zorgt ervoor dat Liferay kijkt naar wat de cloud en clouddiensten voor extra’s kunnen bieden. Recent heeft dit ertoe geleid dat het wat AI-aangestuurde clouddiensten inzet voor auto-tagging van content. Het systeem herkent daarmee wat er in het systeem ingevoerd wordt, bijvoorbeeld een factuur van een bepaalde leverancier, om er tags aan te koppelen als ‘factuur’ en de naam van de leverancier. Hierdoor is de content makkelijker terug te vinden.

Binnen Liferay wordt er dus met regelmaat gekeken naar het toevoegen van AI- en machine learning-capaciteiten. Dit aangezien het een automatiseringsslag kan slaan die meer dan welkom is voor DXP-software. Voor gebruikers resulteert het immers in meer eenvoud en tijdsbesparing, terwijl de kans op fouten afneemt.

Interessant product in concurrerende markt

Daarmee is Liferay DXP als product voldoende in ontwikkeling. Er is oog voor trends in de markt, zoals een focus op verdere automatisering. Zo is workflowautomatisering een onderdeel waar bedrijven best baat bij kunnen hebben, terwijl ook het intensiveren van AI-capaciteiten interessante scenario’s voor gebruikers oplevert.

Met het leveren van gepersonaliseerde diensten aan klanten en medewerkers staat Liferay wat dat betreft zijn mannetje in een veld waar ook grote IT-leveranciers actief zijn. Dat is mooi om te zien, maar tegelijkertijd zit er bij de grote SaaS-leveranciers meer geld om de mogelijkheden uit te breiden. Wij zijn dan ook benieuwd hoe Liferay zich blijft ontwikkelen, zodat het een serieuze optie blijft voor bedrijven die op zoek zijn naar DXP-software.