Nutanix Era moet leven database administrator (DBA) makkelijker maken

Nutanix Era moet leven database administrator (DBA) makkelijker maken

Bedrijven hebben vaak tientallen tot honderden databases in gebruik, doorgaans gebaseerd op verschillende technologieën. Het beheer van die databases kost enorm veel tijd. Database administrators hebben te maken met repeterende, langdurige en tijdrovende processen, waardoor ze eigenlijk niet toekomen aan waar ze goed in zijn. Denk aan performance tuning, capaciteitsplanning en nieuwe ontwikkelingen en innovaties introduceren. Dat moet anders en efficiënter kunnen, dachten ze bij Nutanix. Het resultaat is Nutanix Era.

De gemiddelde database administrator (DBA) heeft flink wat taken. De belangrijkste taak vandaag de dag is het ondersteunen van teams die zich bezighouden met innovatie. De beheerder helpt bij het samenbrengen van data, om daar conclusies uit te kunnen trekken. Een database administrator kan de teams goed ondersteunen door data beschikbaar te maken en tips te geven hoe data efficiënter kan worden samengevoegd en gebruikt.

Feit is echter dat een database administrator daar meestal niet voor aangesteld is. Onderhoud is meer de reden voor het aanstellen van een DBA. Een DBA heeft flink wat onderhoudstaken. Al de databases moeten beschikbaar blijven, gepatcht worden en waar nodig dient optimalisatie plaats te vinden. Er zijn flink wat best practices die kunnen worden toegepast om een database goed te laten functioneren. Het grote nadeel van dit alles is dat database management te weinig is geautomatiseerd. In de meeste gevallen komt er nog handwerk en manuele optimalisaties bij kijken. Dit terwijl de meeste organisaties honderden databases in gebruik hebben. Een geautomatiseerde uitrol van dezelfde configuratie op elke database is in de meeste gevallen niet haalbaar. Elke database kent zijn eigen uitdaging, performance en mate van gebruik. Grote organisaties hebben daardoor flink wat database administrators in dienst. Nutanix wil met Era het leven van de DBA makkelijker maken door zaken wel te automatiseren.

Lees ook: Overstappen op een multi-cloud infrastructuur: de financiële component

Nutanix Era biedt Database as a Service en neemt veel manueel werk uit handen

Organisaties zijn al langer op zoek naar manieren om het beheer van databases eenvoudiger te maken. Veel opties waren er tot voor kort niet beschikbaar. Het meest voor de hand liggende voorbeeld was het migreren van de database naar een cloudomgeving. Alle hyperscalers hebben wel een cloudoplossing met een managed database. Denk aan Amazon RDS, Google Cloud SQL of Oracle Autonomous Database.

Hoewel dit veel beheertaken uit handen neemt, is het niet altijd de gewenste oplossing. Als je de database naar de cloud verplaatst, moet de applicatie die er gebruik van maakt ook naar de cloud. In sommige gevallen is het draaien van zo’n applicatie vele malen duurder in de cloud dan in een eigen datacenter. Dan hebben we het nog niet eens over compliance en governance. Mag de data wel zomaar naar de cloud?

On-premise Database as a Service

Voor ondersteuning bij het beheer van databases in een on-premises omgeving is weinig tooling beschikbaar. Elke databasetechnologie is uniek en vraagt andere configuraties en optimalisaties. Dit maakt de drempel om een dergelijk product te ontwikkelen bijzonder hoog. Eigenlijk moet het complete ontwikkeltraject bij elke nieuwe databasetechnologie opnieuw worden doorlopen en uitvoerig worden getest. Daarmee zijn de kosten ook hoog.

Nutanix heeft zich echter niet laten tegenhouden en heeft Nutanix Era geïntroduceerd. In eerste instantie enkel voor Oracle-databases en Microsoft SQL Server. Daarna volgde echter al snel PostgreSQL, MariaDB en MySQL. Inmiddels is er ook ondersteuning voor SAP HANA en MongoDB. Met Nutanix Era kan je als database administrator een golden image (template) maken per database. Je kiest het type database en het besturingssysteem waarop de database moet draaien en Nutanix maakt een virtual machine aan met dit besturingssysteem en daarop de database geïnstalleerd. Vervolgen past Nutanix ook best practices toe voor dat besturingssysteem en dat type database. Hiermee is er een optimale golden image gecreëerd. De database administrator kan dan nog de bedrijfsspecifieke configuraties doen. Vervolgens is de golden image klaar en kan die gebruikt worden om snel nieuwe database aan te maken.

Binnen het Nutanix HCI-platform kan vervolgens met een simpele druk op de knop een VM worden aangemaakt op basis van de golden image. Nutanix zal ook zorgen dat de VM goed is ingedeeld qua harde schijven, werkgeheugen en andere prestatiebenodigdheden. Hierdoor draait de database VM zo soepel mogelijk op de beschikbare infrastructuur.

Het grote voordeel hiervan is dat een organisatie snel databases beschikbaar kan maken. Er zijn geen aparte teams meer nodig voor opslag, networking, backups en dergelijke. Alles kan met een druk op de knop worden geregeld vanuit de Era UI die is geïntegreerd met Nutanix Prism, het control panel van Nutanix. Ook is het mogelijk om een eigen UI te ontwikkelen en middels API’s de databases te beheren binnen Nutanix Era.

PostgreSQL, MariaDB, MySQL en MongoDB zijn open source databases en ook het eenvoudigst om uit te rollen. Binnen Nutanix Era zijn de laatste versies van deze open source databases beschikbaar en die kunnen met één druk op de knop worden uitgerold. Hiervoor levert Nutanix templates. Een bedrijf hoeft dus niet eerst zelf een golden image aan te maken. Voor Oracle, Microsoft SQL Server en SAP HANA ligt dit anders, omdat hiervoor licenties nodig zijn. Die moet de klant dus wel zelf uploaden en aanmaken.

nutanix-era-databases

Database administrator is niet overbodig

Voor degene die zich afvraagt of database administrators hierdoor niet overbodig zijn: daar is voorlopig echt geen sprake van. Elke applicatie kent zijn eigen uitdagingen, ook op databasevlak. Een database administrator kan vaak middels configuratieaanpassingen ervoor zorgen dat een database beter werkt voor een applicatie, simpelweg door wat parameters aan te passen. Nutanix maakt het eenvoudiger om die configuraties snel aan te passen en het beheer eenvoudiger te maken. De expertise van een database administrator blijft altijd nodig.

Mogelijk dat Nutanix in de verre toekomst wel in staat is om geautomatiseerd meer optimalisaties door te voeren, maar dat is op dit moment nog afwachten. De database administrator zal echter niet snel overbodig worden. Uiteindelijk wordt de adviesrol van een database administrator steeds groter. Denk hierbij aan hoe je efficiënt met data omgaat en hoe je effectiever gebruik kan maken van databases.

Nutanix Era neemt patch management over

Iets waar database administrators enorm veel tijd aan kwijt zijn, is het patchen van de database servers. Er verschijnen vrijwel elke maand updates die bugs en beveiligingsproblemen oplossen in de databasesoftware. Ook worden er nog met regelmaat features toegevoegd. Om de software veilig te houden en nieuwe features beschikbaar te maken, moet de software worden voorzien van de nieuwste versie.

Dat klinkt wellicht als een simpele taak, maar hier komt veel werk bij kijken. Om te beginnen moet de database administrator dit met de hand doen voor elke database. Daarnaast hebben sommige databasetechnologieën, waaronder Oracle, een redelijk complexe upgradeprocedure. Nutanix Era speelt hierop in door het patch management uit handen te nemen. Met één druk op de knop kan een database administrator opdracht geven een databaseserver bij te werken. Ook komt de geavanceerde cloningtechnologie van Nutanix goed van pas in deze situatie. De database administrator kan eenvoudig een clone maken van de database voordat die wordt gepatcht. Op die manier kan eerst goed getest worden, voor het bijwerken van een database die in productie draait.

Sinds de laatste versie kan met één druk op de knop een Oracle database in zijn geheel worden geüpgraded naar een nieuwe versie. Bijvoorbeeld van Oracle 12.2 naar Oracle 19.

Momenteel wordt de VM waarop de database draait nog niet automatisch bijgewerkt. Dat zou in de toekomst moeten veranderen. Nutanix wil in de nabije toekomst het volledige patch management op zich nemen.

Nutanix Era vs Ansible

Menig database administrator zal zich nu afvragen wat de meerwaarde is ten opzichte van bijvoorbeeld Ansible. Daar kan je ook 100 databases tegelijk mee patchen. Het grote voordeel van Nutanix Era is echter dat je met een gestandaardiseerde golden image werkt. Hierdoor heb je de zekerheid dat als een patch werkt op de eerste paar databaseservers, die ook goed werkt op alle andere databaseservers. Als je alles via Ansible hebt uitgerold en achteraf hebt aangepast, kunnen databases ineens heel anders gaan reageren. Je zal die Ansible playbooks dus eerst zeer uitvoerig moeten testen, wat weer erg arbeidsintensief is.

Best practices maken het verschil

Naast de versimpeling en het automatiseren van databasebeheer is het duidelijk dat de best practices van Nutanix vooral het verschil maken. Als een organisatie een database creëert via Era dan worden automatisch alle best practices toegepast. Hierdoor werkt een database optimaal en efficiënt en is de instance verspreid over meerdere disks die een optimale performance moeten leveren.

Hoewel Era in staat is om ook databases te detecteren die op het HCI-platform draaien, kan Era hier geen best practices op toepassen. Daarvoor moeten ze echt eerst worden gemigreerd naar het Era-platform. Nutanix kan ons nu nog niet vertellen of hier een migratietool voor gaat komen. Wel is het verstandig om elke database in Era aan te maken voor maximale compatibiliteit met het platform. Wel zijn er al mogelijkheden om middels database backups een database te migreren naar Era, bijvoorbeeld voor SQL-server.

Backups en point in time recovery

Een andere grote uitdaging voor veel database administrators is het maken van backups. Vanuit Nutanix Prism is dat met een paar klikken te regelen. Nutanix kan razendsnel backups maken middels zijn clonetechnologie binnen het HCI-platform. Ook worden de transactielogs bewaard zodat tot op de seconde nauwkeurig een recovery kan worden uitgevoerd, voor als er onverhoopt toch iets compleet mis mocht gaan. Era noemt deze snapshot oplossing TimeMachine. Door gebruik te maken van de Zero-Byte Clone Technologie wordt het mogelijk om snel en zonder extra storage te consumeren clones te maken van de databases. Dit kan zowel on-demand maar ook gepland.

Features gelijk trekken

De features van Nutanix Era kunnen per databasetechnologie verschillen. Elke database werkt net even anders. Daardoor zijn sommige processen veel complexer of misschien wel onmogelijk omdat de technische basis ontbreekt. Toch wil Nutanix op termijn alle features beschikbaar maken voor alle verschillende databasetechnologieën. Zo kan de eindgebruiker ervan op aan dat het databasebeheer met Nutanix Era in goede handen is.

Concurrentie blijft achter

De concurrentie is nog ver weg voor Nutanix Era. We horen maar heel weinig van bedrijven met eenzelfde strategie. De grootste concurrentie zit waarschijnlijk in cloud-native databasetechnologie, al is inmiddels duidelijk dat de meeste bedrijven niet cloud-only worden. De meeste bedrijven gaan voor hybrid cloud en dan is een Nutanix-infrastructuur wel erg interessant. Zeker voor efficiënt databasebeheer.

Tip: Wat is Nutanix en hoe verovert het de hybrid- en multi-cloud-wereld