PQR laat klanten innoveren door complete ontzorging van IT-omgeving

Abonneer je gratis op Techzine!

Bedrijven en organisaties helpen met hun digitale transitie en hen stimuleren tot meer innovatie. Dat is wat cloudintegrator PQR wil met het voor hen volledig ontzorgen van de complexiteit van hun IT-omgeving door deze in de hybride cloud onder te brengen. Techzine sprak hierover tijdens de lancering van het totaalconcept SpaceHub voor deze transitie met CTO Sheau Pei Chong en Operations Director Marijke Kasius van de cloudintegrator.

Veel bedrijven en organisaties hebben op dit moment te maken met een steeds complexere ICT-omgeving die grote uitdagingen met zich meebrengt, zoals voor beheer. Daarnaast worden ze ook geconfronteerd met een toenemend aanbod van diensten en producten. Tel vervolgens de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën daarbij op en bedrijven en organisaties zien eigenlijk door de bomen het bos niet meer in hun IT-landschap

Al deze factoren beletten hen en hun medewerkers efficiënter te kunnen werken binnen duidelijke structuren en ontneemt hen de kans om echt volledig op de core-activiteiten te richten. Het belet hen ook om te innoveren, iets wat tegenwoordig eigenlijk essentieel is om te kunnen overleven.

Meer schaalbaarheid, capaciteit, wendbaarheid en flexibiliteit

Bedrijven willen daarom graag meer schaalbaarheid, capaciteit, wendbaarheid en flexibiliteit van hun IT-omgevingen om efficiënter te kunnen werken en een duidelijkere structuur te hebben, zowel voor datacenter- als voor werkplekomgevingen.

Deze efficiëntie en structuur zoeken ze graag in de cloud, zoals as-a-service-diensten, maar ook in private, hybrid of public cloudomgevingen Vaak wel met de aantekening dat ook hun bestaande legacy-diensten en -omgevingen hierbinnen kunnen blijven functioneren. Vooral omdat het niet zeker is dat alle applicaties of workloads die zij hebben ook in deze cloudomgevingen werken of, in verband met bepaalde regelgeving als de GDPR, in deze omgevingen kunnen staan.

Bedrijven komen hierdoor met het kiezen voor een cloudstrategie in een spagaat, vindt cloudintegrator PQR. Hoe moeten ze nu voor een hybride strategie kiezen, waarbij ze zowel de voordelen van cloudomgevingen kunnen gebruiken als hun legacy-omgevingen kunnen waarborgen?

Combinatie platform, tool, oplossing en concept

Het waren deze laatste opmerkingen van klanten die CTO Sheau Pei Chong van de cloudintegrator inspireerden tot het ontwikkelen van een totaalconcept- en -platform om klanten volledig op het gebied van ICT te gaan ontzorgen. Enter het onlangs geïntroduceerde SpaceHub.

SpaceHub laat zich het beste omschrijven als een combinatie van een platform, tool, oplossing en een concept waarmee eindgebruikers rust kunnen brengen in de groeiende complexiteit van hun ICT-omgeving en alles wat daarbij verder komt kijken, geeft de CTO aan. Denk daarbij aan zaken als beheer, optimalisatie, innovatie en natuurlijk het financiële plaatje. SpacHub moet bedrijven en organisaties op ICT-gebied helemaal ontzorgen.

Concreet kijkt PQR samen met de klant wat het doel is om over te stappen naar een (hybride) cloudomgeving, welke doelen daarmee kunnen worden bereikt en welke technologie daarvoor nodig is. Vervolgens wordt deze hele omgeving geïmplementeerd en worden bestaande infrastructuren, inclusief alle applicaties, workloads en data, gemigreerd.

Bron: PQR

Verdere optimalisatie

Maar daar blijft het niet bij, zegt Director Operations Marijke Kasius. De cloudspecialist blijft deze hybride cloudomgeving vervolgens volledig beheren en gaat deze samen met de klanten verder optimaliseren. Dit doet PQR actief op basis van de (telemetrie) gegevens, die het na uitdrukkelijke toestemming van de klanten verzamelt tijdens de diverse beheersactiviteiten.

Op basis van deze analytics wordt eventueel advies uitgebracht hoe applicaties en workloads nog efficiënter kunnen worden ingezet of beheerd, zodat deze nog beter aan de doelstellingen van de eindgebruikers voldoen. Klanten zelf hebben trouwens ook zelf toegang tot een overzicht van hun binnen SpaceHub ondergebrachte omgeving via een compleet dashboard.

Modulaire innovatieve toepassingen

Veel nadruk wordt gelegd op gezamenlijke innovatie. Deze innovatie bestaat onder meer uit het zoeken naar voor de gebruikers geschikte nieuwe technologie of diensten en deze voor de klanten beschikbaar stellen. Zo krijgen ze direct toegang tot technologische innovaties en hoeven ze zelf niet meer te onderzoeken welke oplossingen voor hen geschikt zijn.

PQR biedt deze nieuwe technologie vervolgens modulair aan. Klanten kunnen deze technologie, al naar gelang hun behoefte, stapsgewijs toevoegen en in hun omgevingen integreren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diverse SaaS-diensten of workspace-omgevingen. Zelfs diensten die nu nog niet bekend zijn. De eindgebruikers beschikken zo over een altijd up-to date-platform.

Financieel plaatje

Verder helpt SpaceHub gebruikers ook het financiële plaatje beter rond te krijgen. Zo helpt het platform om klanten van grote investeringen voor de langere termijn over te stappen naar een pay-per-use model. Hierdoor is het mogelijk om de complete ICT-omgeving, on-premise en in de cloud, veel makkelijker mee te laten groeien in de tijd. Dit helpt natuurlijk ook weer de schaalbaarheid en flexibiliteit die tegenwoordig de norm is, verduidelijkt Sheau Pei Chong.

Aandacht voor legacy

Binnen SpaceHub is nog steeds een belangrijke rol weggelegd voor de bestaande legacy-omgevingen. De cloudintegrator beseft dat voor veel klanten een afscheid van hun (on-premise) legacy-infrastructuur en-oplossingen nog niet aan de orde kan zijn. Dit omdat bepaalde applicaties of workloads niet in de cloud kunnen of mogen vanwege wet- en regelgeving.

PQR integreert deze legacy-oplossingen, ook de applicaties, volledig binnen het concept en zorgt met de jarenlange ervaring ervoor dat alles met elkaar interoperabel is. Bovendien, zo geeft Kasius aan, kent de cloudintegrator zijn klanten zo goed dat zij altijd met een juiste geschikte (maatwerk)oplossing kunnen komen. Deze kennis kan ook weer worden ingezet voor nieuwe klanten.

Toch standaardoplossingen

In SpaceHub gebruikt de cloudintegrator dus best practices om klanten vanuit verschillende bedrijfssectoren het beste te kunnen ondersteunen. Als we vragen of PQR voor de onderliggende technische oplossingen wellicht vendor-onafhankelijk werkt -iets wat we ons voor kunnen stellen vanwege de aandacht voor legacy-, blijkt dit toch iets anders te liggen. Volgens Kasius ontkomt de cloudintegrator er niet aan om toch een bepaalde standaardisatie te hanteren als het kostenefficiënt moet zijn, een bepaalde workflow wil gebruiken en tegelijkertijd schaalbaar moet zijn. Daarom heeft de cloudspecialist een keus gemaakt binnen het eigen portfolio en werkt daarin samen met zijn partners, zoals Citrix, VMware en Nutanix.

Deze standaardisatie zorgt ervoor dat PQR via SpaceHub kan ondersteunen wat het wil ondersteunen. Gebruikers nemen binnen het platform bepaalde diensten af, zoals Network-as-a-Service of Hardware-as-a-Service en wat daarbinnen precies wordt gebruikt bepaalt de integrator.

Het allesoverkoepelende gedachtegoed hierachter blijft dat de cloudintegrator met de hybride clouddienst gebruikers compleet wil ontzorgen. PQR levert de diensten om de problemen van klanten op te lossen en de doelen te bereiken die zij willen, aldus Sheau Pei Chong. De onderliggende oplossingen zijn daarvoor van minder belang, zolang zij maar de gestelde doelen bereiken.

Best-of-breed voor de onderliggende toepassingen en oplossingen is dus de norm. Ze zijn natuurlijk wel allemaal zodanig getest, ook voor de specifieke klantenomgevingen, dat zij de doelstellingen van PQR en de klanten kunnen bereiken. De modulaire structuur van het hele (hybride) cloudplatform maakt het natuurlijk mogelijk om deze constant aan te passen of op te schalen.

Als alles maar werkt of draait

Met SpaceHub biedt PQR een op best practices gebaseerd totaalconcept voor complete ontzorging van de (hybride) ICT-omgeving voor klanten. Dat kan hen natuurlijk veel geld en tijd besparen, zodat zij zich volledig op hun core-activiteiten kunnen richten en meer kunnen innoveren.

Dat dit ook gebaseerd is op best practices en best-of-breed-oplossingen nemen de eindgebruikers waarschijnlijk voor lief. Het gaat hen natuurlijk vooral om hoe zij toch het beste en meest efficiënt een hybride cloudomgeving kunnen gebruiken, deze op deskundige wijze wordt beheerd en geoptimaliseerd en er mogelijkheden zijn voor verdere innovatie. De onderliggende oplossingen en toepassingen doen er dan minder toe. Als alles maar werkt of draait.

PQR heeft inmiddels al een aantal bestaande klanten naar dit nieuwe hybride cloudplatform overgezet en er staan nog meer op de planning. We zijn benieuwd hoe SpaceHub verder zal aanslaan en vooral voor welke bedrijven of verticale markten. Daarom blijven we de cloudintegrator en natuurlijk SpaceHub nauwlettend volgen.