7min

SAP werkt hard aan de ontwikkeling van zijn HANA-portfolio. Waar de in-memory database oorspronkelijk in 2010 zijn introductie deed, betreft het inmiddels een SAP-merk waar bedrijven op vertrouwen om meerdere vraagstukken mee op te lossen. Maar waar staat HANA eigenlijk vandaag de dag? We besloten in gesprek te gaan met Matthew Zenus, Global VP of SAP HANA Product & Solution Management.

In de afgelopen jaren is het HANA-portfolio dusdanig verbreed, dat het wel eens een goed moment is om een update te krijgen over de strategie en koers. Om dat te begrijpen is het zaak om eerst te weten waar HANA gepositioneerd wordt binnen het brede SAP-portfolio. De softwarereus heeft inmiddels honderden oplossingen in huis, die verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben.

Zenus geeft aan dat HANA een ‘key foundation’ binnen het Business Technology Platform is. Met dit platform doelt SAP op het samenbrengen van zijn technologieën en diensten in één stack, waarbij alles zoveel mogelijk samenkomt op één architectuur zodat er uniformiteit ontstaat. Dit zogeheten Business Technology Platform moet bedrijven helpen op weg naar wat SAP een Intelligent Enterprise noemt en naar het omzetten van data in waarde.

We willen de datafundering voor ieder bedrijf en iedere professional leggen, zodat zij een data superpower worden.

“Onze ambitie is om met tools de datafundering te leggen voor ieder bedrijf en iedere professional, zodat zij een data superpower worden”, zegt Zenus over de koers van de HANA-producten en -oplossingen. Maar hoe creëer je die fundering precies?

Een database die on premise of in de cloud draait

Doordat het HANA-merk inmiddels jaren bestaat, zijn er meerdere uitvoeringen van de database op de markt. Het grootste deel van de gebruikers bevindt zich momenteel op de oorspronkelijke in-memory database SAP HANA (vanaf hier HANA). Deze variant is nog altijd springlevend, want SAP brengt er regelmatig updates voor uit en zal nog jaren support blijven leveren. Daarmee is SAP HANA momenteel één van de belangrijkste uitvoeringen van de database.

In principe kan HANA op verschillende manieren draaien. Bedrijven die graag on premise-mogelijkheden hebben voor het verwerken van data, kunnen de database op een gecertificeerde appliance draaien. Denk hierbij aan hardware van Dell Technologies, HPE of Lenovo. SAP wil, zeker met het groeiende belang van keuzevrijheid, echter zoveel mogelijk scenario’s ondersteunen. Daarom wordt het gepositioneerd als een product dat overweg kan met private cloud, public cloud, multicloud en hybride omgevingen. In het geval van de cloud wordt er vaak gebruikgemaakt van AWS, Microsoft Azure of Google Cloud in een Infrastructure as a Service (IaaS)-benadering. Als er gebruikgemaakt wordt van meerdere deployment-opties, dan is er nog een koppeling met Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-oplossingen. Op die manier moet het beheer eenvoudig blijven.

Tip: Wat bedoelt SAP eigenlijk met de Intelligent Enterprise?

Naast HANA on premises, is er een andere nieuwe optie genaamd SAP HANA Cloud (vanaf hier HANA Cloud). Deze uitvoering is nu enkele maanden op de markt en omschrijft Zenus als de strategische richting voor SAP en zijn klanten. We kunnen HANA Cloud het best zien als de database die volledig gebouwd is voor de cloud en volledig beheerd wordt door SAP. Dit moet resulteren in een aantal voordelen die de cloud met zich meebrengt. Denk hierbij aan een as a Service-consumptiemodel, eenvoud, schaalbaarheid, goede performance en agility.

HANA en HANA Cloud gaan samen de database-koers van SAP voor de komende jaren bepalen. Er bestaat nog wel SAP HANA as a Service, de database waar de softwarereus enkele jaren geleden veel focus op had, maar die wordt opgevolgd door HANA Cloud. Dat maakt de cloud-native database HANA Cloud een doorontwikkeling en stap voorwaarts ten opzichte van een bestaand product.

Hybride scenario’s ondersteunen vereist commitment

Als je SAP vraagt wat het bedrijf de komende jaren wil bereiken met HANA en HANA Cloud, dan is dat het ondersteunen van de hybride wens van klanten. Voor veel bedrijven is hybrid cloud immers uitgegroeid tot de keuze voor de komende jaren. Ze willen de perfecte mix vinden van on premise en clouddiensten. Sommige diensten zijn goedkoper wanneer ze op eigen infrastructuur draaien, terwijl andere zaken weer goedkoper in de cloud zijn. Daarnaast behoud je bij on premise ook de controle over de software. Bij SAP zien ze die ontwikkelingen eveneens, en dus moet een database ook inspelen op deze hybride wereld.

Door een nieuwe HANA-versie is er nog een gegarandeerde ondersteuning van vijf jaar.

Deze toekomst wil SAP verder ondersteunen met de recente lancering van SAP HANA 2.0 SPS 05. Door de nieuwe versie is er nog een gegarandeerde ondersteuning van vijf jaar voor HANA, al ligt het in de lijn der verwachtingen dat de toekomst nog andere nieuwe releases zal brengen en daarmee de support iedere keer verder verschuift. Gebruikers van HANA kunnen daarmee de komende jaren gewoon blijven vertrouwen op hun huidige database.

Met de nieuwe release kunnen bedrijven tevens rekenen op een sterkere brug tussen de on premise database en de cloud. Een cloud connector maakt het eenvoudiger om data tussen de omgevingen te repliceren en ondersteunt het uitvoeren van queries over verschillende omgevingen. Door de brug kunnen SAP-gebruikers dus simpeler workloads en data naar HANA Cloud brengen, maar ook naar applicaties van derden.

HANA heeft sinds kort tevens een verstevigde focus op het reduceren van de total cost of ownership (TCO) van data management. Hiervoor biedt de database een storage-extensie waarmee beheerders de opslag van data kunnen regelen, zodat rekening gehouden kan worden met de gewenste kosten en performance. Deze optie moet dus rekening houden met verschillende soorten storage en workloads, waaronder file- en object-storage en verschillende tier workloads.

Datafundering voor de lange termijn

Uiteindelijk ziet SAP dat steeds meer klanten de stap naar de cloud verder willen zetten. Daarom ziet het bedrijf ook veel toekomst in HANA Cloud, dat momenteel beschikbaar is op Azure en AWS (verdere uitbreiding volgt). Bij de ontwikkeling van deze database is er zoveel mogelijk rekening gehouden met het bouwen van een product met een echte cloud-architectuur. Tijdens de onthulling lichtte CTO Jürgen Müller toe dat de database dan ook op Kubernetes-clusters en microservices draait. Dankzij deze stap kunnen bedrijven eenvoudiger op- en afschalen, terwijl het ook makkelijker wordt om toekomst-bestendige applicaties op HANA Cloud te laten draaien. Dit geldt voor SAP applicaties die steeds meer cloud-functionaliteit krijgen en voor software van derden.

Om hier direct op in te spelen biedt SAP een aantal producten rond HANA Cloud. Naast de database vallen hier Data Intelligence Cloud, datawarehouse-product Data Warehouse Cloud en analytics-tool Analytics Cloud onder. Gezamenlijk moeten de diensten het hele dataproces adresseren, van het implementeren van data tot het daadwerkelijk komen tot voorspellingen op basis van data. SAP focust zodoende op het goed laten samenwerken van deze services, al kunnen de diensten ook los afgenomen worden.

De eerste fase van het dataproces adresseert SAP met Data Intelligence Cloud, waarmee het versplinterde datalandschap van bedrijven in kaart gebracht wordt. Hiervoor zijn connectoren met allerlei bronnen beschikbaar, bijvoorbeeld om data uit legacy systemen of moderne SaaS-applicaties te halen. Vanuit Data Intelligence Cloud kunnen gebruikers ook direct nieuwe AI-modellen opstellen, terwijl reeds bestaande modellen ook ingeklopt kunnen worden om ze toe te passen op de data. Doel is om de data dus samen te brengen op één plek en de data functioneel maken, zodat er data-gedreven inzichten en applicaties uit ontstaan.

Een andere dienst die HANA Cloud gebruikt, is de Data Warehouse Cloud. Met de Data Warehousing as a Service (DWaaS)-dienst kunnen bedrijven alle soorten data samenbrengen op één plek. Denk hierbij aan gestructureerde data en ongestructureerde data en data uit interne en externe bronnen. Vervolgens kan data warehouding-technologie toegepast worden om uniforme datasets te maken. Doordat SaaS-applicaties data op verschillende manieren wegschrijven, kunnen ze namelijk niet direct samenwerken. Met Data Warehouse Cloud wordt dit wel mogelijk.

Tot slot kan Analytics Cloud direct met HANA Cloud verbinden. De softwareleverancier wil dit platform uit laten groeien tot de plek voor Business Intelligence (BI), planning en predictive analytics. Analytics Cloud, waar we eerder een achtergrond over schreven, bestaat al wat langer. Interessante ontwikkeling rond Analytics Cloud is dat het ook steeds meer geïntegreerd wordt in andere SAP-applicaties. Binnen HCM-applicatie SuccessFactors is het dankzij Analytics Cloud bijvoorbeeld mogelijk meer analytics-functionaliteit te gebruiken en delen. Dit met kant-en-klare analytics-opties. Interactie met de data is in de ‘self-service modus’ mogelijk, voor zaken als het inwinnen van gedetailleerdere informatie en het stellen van vragen aan de analytics-tool. Hierdoor kan de HR-medewerker direct beslissingen nemen op basis van data en hoeft er dus niet geswitcht te worden naar een losse analytics-applicatie.

Tip: Hoe zet je analytics en business intelligence (BI) effectiever in?

Modernere applicaties omarmen

Met de ingeslagen weg zien we SAP steeds meer kiest voor moderne applicaties die datavraagstukken adresseren. De meeste oplossingen die al wat langer op de markt zijn kunnen op ondersteuning blijven rekenen, aangezien ze voor veel bedrijven belangrijk zijn. SAP heeft zijn nieuwe database-, data management- en analytics cloud-applicaties specifiek ontworpen om samen te werken met bestaande on premise-oplossingen. Op die manier kunnen bedrijven op hun eigen tempo de stap naar de cloud maken.

Het doel is daarbij duidelijk: de on premise-investeringen van klanten blijven ondersteunen en ze opties op weg naar de cloud bieden. De verschillende opties bieden bedrijven mogelijkheden om een solide database voor de toekomst te bouwen, met HANA Cloud en andere diensten. En dat is gezien de hoeveelheid operationele- en experience-data in SAP-systemen, maar ook in systemen van andere softwareleveranciers, een goede ontwikkeling.

Tip: SAP zet verder in op ERP in de cloud, on premise blijft belangrijke optie