10min

Mendix heeft flink wat updates voor zijn platform gepresenteerd. Het platform wordt veel aantrekkelijker gemaakt voor ISV’s. Zo komt er een meer industrie specifieke focus en Mendix gaat zelfs de eindgebruiker toegang geven tot no-code. Hiermee kan iedereen meebouwen om als bedrijf sneller te innoveren.

Tijdens Mendix World presenteert Mendix de nodige updates voor het Mendix-platform. Voorafgaand aan het evenement spraken wij met CTO Johan den Haan over de aankomende updates. Mendix presenteert net als andere jaren nieuwe features, als we dat bundelen en van een afstand bekijken zien we twee belangrijke strategische beslissingen.

De eerste beslissing is die rondom independent software vendors (ISV’s). Zij die software, uitbreidingen of machine learning-modellen ontwikkelen voor gebruik op het Mendix-platform worden voor de low-code specialist steeds belangrijker om de groei van het bedrijf en het platform mogelijk te maken. Mendix houdt de touwtjes wel in handen, maar het bedrijf zal zich vooral focussen op de kern van het platform. Dit terwijl er tegelijk ook ruimte moet zijn voor specialisaties. De andere grote strategische beslissing die we zien is dat Mendix het bouwen en verbeteren van applicaties breder beschikbaar gaat maken voor een grotere doelgroep. Het gaat nu ook eindgebruikers voorzien van tooling, zonder dat IT controle verliest over het geheel.

Groeien via ISV partners

Vorig jaar kwam Mendix met een soort totaaloplossing voor field service management. Dit was een standaard applicatie die out-of-the-box eigenlijk al bijna werkt. Het hoeft slechts geïntegreerd te worden in business processen van het bedrijf. In sommige gevallen moeten er ook wat velden worden toegevoegd om essentiële industrie data te verwerken.

Terugkijkend op die introductie, heeft Mendix daarmee de basis gelegd voor hoe het graag ziet dat ISV’s Mendix gaan gebruiken. Mendix ziet graag dat partners meer applicaties en modules ontwikkelen die een totaaloplossing bieden. Dat kan een generieke oplossing zijn of juist heel industrie specifiek, zodat er nog meer efficiëntie en voordeel behaalt wordt. Partners kunnen dit soort applicaties aanbieden via de Mendix Marketplace en daar met behulp van Mendix een flexibel verdienmodel aanhangen. Zo biedt Mendix de mogelijkheid om eenvoudig per gebruiker, per applicatie of zelfs per API call te laten afrekenen. Dit zit standaard in het Mendix-platform gebouwd.

Broncode afschermen en bouwblokken vergrendelen

Dat is echter nog niet alles, het is dadelijk ook mogelijk om een in Mendix gebouwde applicatie te vergrendelen. De broncode en bouwblokken zijn dan niet zichtbaar. De ontwikkelaar bepaalt welke onderdelen aangepast mogen worden. Ook bepaalt de ontwikkelaar waar bepaalde hooks worden geplaatst om in te haken op een proces binnen een applicatie. Hierdoor blijft de IP van een applicatie bij de maker en kan een klant er niet zomaar mee gaan lopen. Deze toevoeging zorgt ervoor dat de Mendix Marketplace veel interessanter wordt voor ISV’s. Zij kunnen straks echt goed geld verdienen aan het Mendix-platform.

ISV’s die hier oren naar hebben, willen ongetwijfeld weten hoeveel procent van hun omzet ze moeten afstaan aan Mendix. Volgens Den Haan is dat standaard 20 tot 30 procent. Het percentage is afhankelijk van de volumes en of de klant door Mendix is aangebracht of door de partners. De vuistregel is hoe meer je verkoopt hoe lager het percentage.

Naast het bouwen van applicaties en modules heeft Mendix nog een toevoeging voor de marketplace die wij interessant vonden, namelijk de mogelijkheid om machine Learning-modellen te gelden te maken. Veel grote softwareapplicaties zoals Mendix, leunen vaak op de machine learning algoritmes van AWS, Google Cloud en Microsoft Azure. Bij Mendix kan dat ook, maar nu er een standaard voor ML-modellen is ontstaan, is Mendix ook die gaan ondersteunen. Als bedrijven een ML-model ontwikkelen kunnen ze dit model ook vergrendeld verkopen via de Marketplace, zodat ook andere bedrijven deze eenvoudig kunnen gebruiken.

De nieuwe industriefocus van Mendix

In het verlengde van alle verbeteringen voor ISV’s, past ook de nieuwe industriefocus van Mendix. Mendix ziet het aantal items in zijn marketplace toenemen en daarom is de tijd rijp om specialisaties toe te voegen. Dit om te voorkomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Om dat te voorkomen gaat Mendix industriefocus aanbrengen, waarbij het ook weer goed naar alle partners kijkt.

De eerste twee industrieën waar Mendix de focus op gaat leggen, zijn manufacturing (Mendix Manufacturing Cloud) en de financiële dienstverlening (Mendix Financial Cloud). De naam cloud zegt in deze context overigens helemaal niks, het had ook section, category of hub kunnen zijn. Mendix wil met cloud er een hippe naam aanhangen zonder betekenis.

Om die industriefocus vorm te geven heeft de low-code leverancier TimeSeries overgenomen. Deze partij is vooral actief in de wereld van manufacturing. Hierdoor kan Mendix nu templates en solutions voor applicaties aanbieden in de Mendix Marketplace voor bedrijven in de manufacturing industrie. Deze manufacturing templates zijn volgens Den Haan voor ongeveer 80 procent af. De solution templates zijn voor 95 procent klaar, die moeten enkel nog met de systemen van de klant worden geïntegreerd. Denk bijvoorbeeld aan ERP- of CRM-systemen.

Uiteindelijk is het de intentie van Mendix dat er veel meer industrie specifieke clouds komen. Zodat bedrijven die actief zijn in een bepaalde sector, veel sneller de potentie van Mendix kunnen ervaren, maar vooral sneller kunnen innoveren via de beschikbare oplossingen in de Mendix marketplace. Uiteindelijk kan dat ook de omzet en groei van Mendix enorm accelereren.

Toekomstige industrie specialisaties

We vroegen Den Haan hoe hij dat in de toekomst ziet gebeuren. Den Haan gaf aan dat het een beetje een kip-eiverhaal is. Zolang je weinig bedrijven hebt met een interesse voor een bepaalde industrie, krijg je ook geen partners of ontwikkelaars die industrie specifieke applicaties willen bouwen. Andersom geldt het ook: zonder applicaties of bouwblokken kan je geen bedrijven aan je binden. Daarom legt Mendix nu de basis voor manufacturing en de financial cloud. Daarmee krijgen die een flinke boost, zullen meer ISV’s op deze trein springen en kan Mendix nieuwe klanten aan zich binden.

Zodra die industrieën lopen, wil Den Haan de capaciteit van TimeSeries gaan inzetten om ook andere industrieën op poten te zetten, daar templates voor te ontwikkelen en mogelijk zelfs solutions. Op de vraag of Mendix dan opnieuw overnames gaat doen, kon Den Haan niks zeggen. Hij sluit het niet uit, want “overnames kunnen zinvol zijn om groei te accelereren, maar het doel is niet om veel Mendix partners over te nemen, het doel is om de marketplace en het platform te laten groeien.”

Mendix beschikbaar maken voor de eindgebruiker

Eerder schreven we al over de strategische keuze om een nog grotere doelgroep aan te spreken. Den Haan is hier zeer enthousiast over, omdat ze met de nieuwe update opnieuw de doelgroep weten te vergroten die met Mendix kan werken. Het tekort aan ontwikkelaars is nog steeds ontzettend groot. Low-code kan de snelheid van applicatieontwikkeling weliswaar versnellen, maar onder de streep blijft er een tekort. Zelfs ontwikkelaars die gespecialiseerd zijn in low-code ontwikkeling via Mendix zijn onvindbaar. Daarom dachten ze bij Mendix na over het verder vergroten van de adoptie van het Mendix-platform.

Het antwoord ligt volgens Mendix bij de eindgebruiker, maar daarmee komt ook meteen een uitdaging. Hoe ga je dat in goede banen leiden? Je gaat eindgebruikers die vaak geen technische kennis hebben, applicaties laten aanpassen of functies laten toevoegen. Hoe hou je het extreem simpel en zorg je ervoor dat het iets toevoegt in plaats van dat het een hoop tijd kost en tot niets leidt? In dit geval ligt het antwoord in een hele simpele versie van Mendix Studio die wizard gedreven is en op no-code, in plaats van low-code. Er komt dus geen regel code bij kijken. Daarnaast is het idee dat de eindgebruiker geen applicaties gaat bouwen, maar een bepaalde applicatie, workflow, rapport of formulier kan verbeteren door er waardevolle informatie of een integratie aan toe te voegen.

Voorbeelden voor eindgebruikers

Hoe gaat dit dan in zijn werk vroegen we Den Haan. Hij legt uit dat er binnen een Mendix-applicatie voor eindgebruikers een knop kan worden toegevoegd om de applicatie aan te passen. Daarmee kan bijvoorbeeld een HR-medewerker het onboarding-proces wijzigen. Stel dat je binnenkort moet aangeven op welke dagen je op kantoor wilt werken, of welk formaat bureau je graag als thuiswerkplek wil. Dan zou een HR-medewerker dat eenvoudig zelf kunnen toevoegen aan een bestaande applicatie of onboardings-workflow. De medewerker kan zelf een formulier toevoegen of een paar velden met die specifieke vragen. De medewerker is dan niet meer afhankelijk van IT of low-code ontwikkelaars om dat voor ze te bouwen.

Naast dit voorbeeld kan je ook denken aan bijvoorbeeld accountmanagers die de hele dag rapporten nodig hebben van klanten. Wat hebben de klanten besteld in het verleden, hoeveel korting hebben ze gehad en in welke volumes? Stel dat een dergelijk rapport vervolgens tekort schiet en er essentiële data mist, dat kan de accountmanager het rapport zelf bijwerken en klantdata of besteldata toevoegen aan het rapport. Het zijn simpele acties die het werk prettiger, beter of efficiënter maken, zonder dat je steeds langs IT moet.

Mendix Control Center

Uiteindelijk zal je nooit helemaal zonder IT kunnen, want vanuit het Mendix Control Center bepaalt de IT-beheerder wat een eindgebruiker precies mag. Bij welke data moet die eindgebruiker kunnen en vooral ook bij welke data niet? Ook zullen eventuele aanpassingen waarschijnlijk eerst door IT moeten worden goedgekeurd, maar dat is uiteindelijk sneller te regelen dan het maken van de aanpassing zelf. Hoe dit in de praktijk exact gaat uitpakken kan Den Haan ons ook niet vertellen, dat moet de toekomst uit gaan wijzen. Wel lijkt het ons dat het innovatie bevordert en men meer van elkaar wil leren over de manier van werken. Uiteindelijk kunnen 10 mensen hetzelfde werk doen, ze hebben allemaal hun eigen methodiek en efficiëntie. Het grootste nadeel is wellicht dat een workflow of applicatie gebouwd moet zijn in Mendix, want je kan niet zomaar bestaande applicaties aanpassen.

Data Hub 2.0 speelt ook een centrale rol in het platform

De eerste versie van Data Hub was vooral een read-only hub. Men kon er eigenlijk alleen data ophalen die uit verschillende bronnen was samengesteld. Inmiddels is dit connector framework flink uitgebreid en zijn zaken als wijzigen en verwijderen ook toegevoegd. Het is dus mogelijk om binnen Mendix-applicaties nu ook wijzigingen te maken in data die bijvoorbeeld uit Salesforce of SAP komt, en die dan ook terug wordt gecommuniceerd en wordt aangepast in deze systemen. Dat is een grote stap voorwaarts.

Ook is er een Event Broker toegevoegd voor de Mendix-ontwikkelaars. Het is nu ook mogelijk om in te spelen op events, iets wat vooral de zakelijke gebruikers zal helpen bij het maken van hun low-code applicaties. Zakelijke gebruikers denken meer in processen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe order binnenkomt, willen zij dat er een paar acties worden uitgevoerd. Het event, een nieuwe order, kan nu worden afgevangen in de data hub en kan een bepaalde workflow aftrappen.

Voor zakelijke gebruikers lijkt dit heel erg op IFTTT (if this then that). Deze event handling is gebaseerd op Kafka, het data platform voor streaming data. Low code-ontwikkelaars kunnen binnen studio Pro op zoek naar alle Kafka gebaseerde events en daar vervolgens acties bovenop bouwen.

Data Hub 2.0 speelt ook een grote rol in wat eindgebruikers gaan doen met de no-code wizard om applicaties en processen te verbeteren en te bouwen. Data Hub 2.0 kan namelijk een heel goed overzicht bieden van de velden die gebruikers toe willen voegen. De IT-beheerder van de Data Hub kan hier over waken, dat men niet allemaal dezelfde velden gaat aanmaken, of dat velden tijdig worden samengevoegd als ze hetzelfde doel hebben. Uiteindelijk wil je niet dat er een overload aan informatie en een spaghetti aan klantdata ontstaat.

Page Bot complementeert Logic Bot en Performance Bot

Het bouwen van applicaties met Mendix is overigens ook voor de ervaren gebruikers nog eenvoudiger geworden. Mendix had al twee AI-bots die ondersteuning bieden bij het bouwen van applicaties, maar daar is nu een derde bijgekomen. De zogenaamde Page Bot. Die bepaalt op basis van gedrag van andere gebruikers wat de ideale layout en kleurstelling voor je applicatie is op basis van best practices. Zodra je als gebruiker bepaalt dat de applicatie de kleur rood moet omarmen, zal de AI dit automatisch overnemen en toepassen op andere pagina-elementen. Hierdoor kan je heel snel een pagina vormgeven en zorgen dat de designtaal redelijk constant is en best practices volgt.

Naast de Page Bot heeft Mendix ook nog de Logic Bot die helpt bij het bouwen van microflows en de Performance Bot, die zorgt ervoor dat de architectuur van een applicatie bepaalde best practices volgt zodat die ook snel blijft.

Mendix richt zich dit jaar vooral op specialisatie en verbetering van het platform

Waar Mendix zich de afgelopen jaren vooral heeft gericht op het uitbreiden van het productportfolio met grote nieuwe features of oplossingen, staat dit jaar echt in het teken van het verbeteren van het platform. Het aantrekkelijker maken van het platform voor partners en het verder uitbreiden van de doelgroep die met Mendix moet kunnen werken.

Wij denken dat Mendix er verstandig aan doet om niet te snel te willen gaan, en ook flink te blijven investeren in de kwaliteit en doorontwikkeling van het platform, zoals het dit jaar heeft gedaan. Het zou ons dan ook niet verbazen als Mendix deze route het komende jaar nog vast zal houden, want het platform wat er nu staat is al redelijk ruim opgezet. Mendix kan niet blijven groeien zonder de hulp van partners, de strategie rondom de marketplace is cruciaal voor de verdere groei. We zijn benieuwd welke industrieën er in de toekomst nog bij gaan komen. Ook zal het spannend worden of Mendix eindgebruikers kan gaan overtuigen met de nieuwe mogelijkheden. We blijven het op de voet volgen.