6min

Tags in dit artikel

, , ,

De introductie van 5G zorgt ervoor dat zowel telecombedrijven als netwerkleveranciers concrete plannen moeten maken voor deze laatste mobiele technologie. Zeker omdat zakelijke toepassingen voorlopig nog de beste use cases zijn. Juniper Networks werkt nauw samen met het Zweedse Ericsson en legt veel nadruk op de zogeheten ‘mobile edge’. Dit bleek tijdens het jaarlijkse Proof-of-Concept (PoC)-evenement van de netwerk-, security- en cloudspecialist op het Europese hoofdkantoor in Schiphol-Rijk.

De komst van 5G houdt de gemoederen flink bezig. Waren telecomoperators en serviceproviders vorig jaar nog wat afwachtend en vooral aan het nadenken hoe ze de nieuwste mobiele technologie gingen gebruiken, dit jaar is de uitrol echt losgekomen. Inmiddels zijn wereldwijd 55 mobiele operators 5G aan het testen en zijn er al ongeveer 35 5G-netwerken commercieel actief, tonen cijfers van telecombrancheorganisatie GSA aan. Vaak zijn dit nog upgrades van bestaande 4G (LTE)-netwerken, maar het begin is er in ieder geval.

Ondanks deze toenemende uitrol, zijn mobiele operators en serviceproviders nog steeds erg voorzichtig met de uitrol. Dit komt volgens Juniper Networks vooral doordat eerst echt goede use cases moeten worden gevonden die alle -vaak zeer dure- CAPEX-investeringen kunnen rechtvaardigen. Zomaar geld uitgeven aan apparatuur en zeer kostbare spectrumlicenties zonder eerst echt een goed verdienmodel -wat wel het geval was bij de introductie van 4G of LTE- is niet meer van deze tijd.

Niet voor consumenten

De hoge kosten die telecomoperators of serviceproviders voor 5G moeten maken, vallen niet terug te verdienen via de consumentenmarkt, stelt Chief Architect Mobile Solutions Ian Goetz van Juniper Networks. Waar bij 4G consumenten nog konden worden overtuigd van de meerwaarde van de technologie en zij dus bereid waren om meer te betalen voor hun mobiele abonnementen, gaat dit volgens hem tegenwoordig niet meer op. Consumenten gaan echt niet meer betalen om 5G te kunnen hebben voor meer snelheid. Voor hen voldoet 4G voorlopig nog.

Ook voor het afnemen van extra diensten van telcomoperators of serviceproviders hebben zij de nieuwste mobiele technologie niet nodig. Deze diensten worden tegenwoordig vrijwel alleen afgenomen van andere Over-The-Top-aanbieders, zoals Facebook, Spotify, Netflix en andere (content)leveranciers. Volgens Juniper Networks ontbreekt voor 5G dus echt een use case voor consumenten.

Meeste use cases voor zakelijke markt

Hierdoor blijft de zakelijke markt dus over. Het is dit marktsegment waar Goetz voorlopig de meeste mogelijkheden ziet voor de nieuwe mobiele technologie. Vooral omdat hiervoor toepassingen kunnen worden ontwikkeld om alle investeringen terug te verdienen. Belangrijk use cases zijn onder meer Industrie 4.0, industriële IoT-toepassingen, de automotive-sector en smart cities. Het gaat hierbij vooral om diensten waarbij low latency, één van de unieke kenmerken van 5G naast een grotere capaciteit en hogere bandbreedte, belangrijk zijn.

Mobiele edge cloud

Voor deze meer specifieke zakelijke diensten moeten operators en serviceproviders volgens Goetz een goed netwerk kunnen bieden dat verder gaat dan alleen het bieden van radio-connectiviteit via mobiele zendmasten en -antennes. Ook moet voor een stuk backhaul worden gezorgd naar de eigen datacenters of datacenters van derden om diensten met toegevoegde waarde via 5G te kunnen leveren. Zij moeten dus de mobiele ‘edge’ met het grotere netwerk zien te verbinden.

Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld een zogeheten ‘mobiele edge cloud’ te faciliteren. Meer concreet kan hierbij worden gedacht aan een klein microdatacenter dat in de buurt van de mobiele zendmast wordt geplaatst. Dit kleine datacenter kan applicaties hosten die veel door mobiele eindgebruikers of devices binnen de hierboven genoemde zakelijke toepassingen worden gebruikt. Denk onder meer aan de zelfrijdende auto of robots in fabrieken, maar vooral ook aan het hele scale aan IoT-sensoren.

Backhaul-verbindingen en security

Het microdatacenter wordt op zijn beurt weer met backhaul-toepassingen als switches en routers met netwerk van de operators of serviceproviders of netwerken van derden verbonden. Zodat ook daarover weer diensten kunnen worden verleend. Daarnaast kunnen binnen dit gedeelte van de hele zakelijke 5G-netwerkinfrastructuur ook security-maatregelen worden toegepast. Goetz verwacht dat met de komst van 5G ook de aanvallen op mobiele netwerken zullen toenemen en geavanceerder worden.

5G en Juniper Networks

De backhaul tussen de mobiele edge en de rest van het netwerk van operators en serviceproviders is juist waar de producten en diensten van Juniper Networks om de hoek komen kijken. Het gaat hierbij vooral om diensten die intelligente transportnetwerken mogelijk maken voor mobiele locaties, een hoge bandbreedte leveren, zeer lage latency bieden en de benodigde security leveren.

Hierdoor moet de complexiteit van deze netwerken -van mobiele zendmast tot aan het on premise datacenter of tot (multi)cloudomgevingen- worden verminderd. Door automatisering moet uiteindelijk deze netwerken straks veel eenvoudiger te beheren en te ondersteunen zijn.

Juniper Networks werkt hiervoor samen met Ericsson. Deze samenwerking komt er grofweg op neer dat de netwerkleverancier hierbij het radionetwerk, de microwave-verbindingen en de mobiele backhaul- en aggregatie-verbindingen en -apparatuur levert.

De leverancier levert vanaf de IP edge alle verbindingen en apparatuur tot aan de IP core en verder naar het on premise datacenter of (multi)cloudomgevingen. Ook verzorgt de netwerk-, security- en cloudspecialist alle beveiliging rondom deze toepassingen met onder meer firewalls.

Softwarematig beheer

Alle benodigde hardware wordt voorzien van software voor het beheer en verdere optimalisatie. Deze oplossingen komen binnen het samenwerkingsverband uit de koker van Ericsson. Hiervoor stelt de netwerkspecialist twee verschillende platforms beschikbaar. In de eerste plaats is dit het Ericsson Netwerk Management System (ENMS) waarmee alle apparatuur als routers en basisstations als nodes in de gaten kunnen worden gehouden en geconfigureerd.

De netwerk-, security- en clousspecialist zou zichzelf niet zijn als het ook een eigen tool heeft, NorthStar geheten, die op het ENMS van de Zweedse netwerkgigant kan ‘inpluggen’. Met deze tool hoeven beheerders de betreffende nodes, of dit nu een basisstation of router is, één voor één te configureren. De tool maakt het mogelijk om het netwerk in één keer te configureren, in plaats van dat alles één voor één moet gebeuren

Uitrol van virtuele functies naar de edge

Daarnaast is er de oplossing Ericsson Dynamic Software Orchestrator. Juniper Networks noemt dit een high level ‘paraplu orkestratie-tool’. De oplossing is vooral geschikt om bijvoorbeeld network slicing voor het complete 5G- en backhaul-netwerk toe te passen. Concreet zorgt network slicing ervoor dat de juiste configuraties en resources in de complete netwerkinfrastructuur worden gebruikt voor de betreffende diensten die via het 5G-netwerk worden geleverd.

De netwerkinfrastructuur wordt eigenlijk specifiek in aparte ‘kanalen’ met de juiste instellingen ingedeeld, zoals een bepaalde latency. Op die manier kan een dienst of bepaalde applicatie die het netwerk gebruikt goed functioneren. Dit dus al naar gelang de use case waarvoor het betreffende 5G-netwerk wordt ingezet.

Ook op deze tool van Ericsson kan NorthStar van Juniper Networks weer inpluggen. Hierdoor wordt het mogelijk om gezamenlijk netwerk slices te implementeren, in de gaten te houden en te onderhouden. Op deze manier kan virtuele netwerkfunctionaliteit dichter bij de ‘edge cloud’ worden gebracht. Ook hier blijkt dus weer dat de edge een belangrijke rol speelt in de strategie van zowel de netwerk-, security- en cloudspecialist als de Zweedse netwerkleverancier.

Duidelijke focus op de edge

Juniper Networks zet zich, onder meer door de nauwe samenwerking met Ericsson, flink in op het integreren van 5G voor de totale netwerkinfrastructuur van bedrijven en organisaties. Zeker omdat het goed beseft dat de mogelijkheden van de nieuwe mobiele technologie nog vooral liggen in zakelijke use cases als Industrie 4.0 en het industriële IoT.

De focus op de (mobiele) edge of de cloud edge is daarbij heel duidelijk. Niet alleen met het integreren en koppelen van de juiste hardware-toepassingen, maar ook op softwareniveau zoals met NorthStar. De combinatie met de management tools van de Zweedse netwerkleverancier maakt dit nog krachtiger. We zijn dan ook benieuwd hoe in de komende jaren, wanneer de uitrol van 5G echt op gang komt, deze belangrijke samenwerking zich nog meer gaat ontwikkelen.