Twee Nederlandse bedrijven die actief zijn in Customer Identity & Access Management (CIAM) hebben besloten om de handen ineen te slaan. Onegini en iWelcome gaan vanaf nu door het leven als OneWelcome. De fusie zorgt voor de grootste Europese leverancier van Identity & Access Management software.

Op het gebied van IAM heb je meerdere smaken. Een bij het grote publiek bekende partij is ongetwijfeld Okta. Dat bedrijf komt van origine uit de B2E hoek. Daar draait het vooral om IAM van medewerkers van bedrijven. Onegini en iWelcome – vanaf vandaag dus door onder de nieuwe naam, OneWelcome – benaderen de IAM-markt vanuit een ander perspectief. Bij die twee partijen draait het vanaf de oprichting om B2C en B2B, waarbij de relaties onderling fundamenteel anders liggen dan bij B2E.

Bij B2C draait het om de klantgerichte kant van een organisatie, dus de portalen waar klanten inloggen. B2B richt zich op een soortgelijke relatie, maar dan tussen twee bedrijven. Met andere woorden, het gaat hier om CIAM, niet om IAM. Okta richt zich de laatste tijd ook steeds meer op CIAM overigens. De overname van Auth0 is hier een duidelijk teken van.

Wij spraken voorafgaand aan het bekendmaken van de fusie kort met Danny de Vreeze, de CEO van OneWelcome en in 2011 oprichter van iWelcome.

Overlap en meer synergie

Onegini en iWelcome waren tot voor kort regelmatig concurrenten van elkaar. Zoals De Vreeze het zegt, “we waren twee bedrijven die voor 80 procent hetzelfde deden”. Dankzij de fusie ontstaat een beduidend grotere speler, met veel meer slagkracht op de Europese markt, geeft hij aan. Het is geen consolidatieverhaal, benadrukt hij. Dat wil zeggen, de ontwikkelaars die beide bedrijven op deze manier vrijspelen vanwege de overlap, worden niet ontslagen, maar ingezet om de producten van het bedrijf te verbeteren en verder te innoveren op nieuwe gebieden.

Uiteraard voegt de 20 procent die niet overlapte ook wel degelijk iets toe. Onegini is bijvoorbeeld vooral heel sterk in mobiele toepassingen van IAM, iets waar bij iWelcome minder op ingezet werd. Als voorbeeld noemt De Vreeze verzekeraars, die vaak meerdere brands onder dezelfde paraplu hebben. Dat betekent dus ook meerdere apps waarop ingelogd moet worden door klanten. Onegini kan dit bieden vanuit een enkele SDK, een enkel back-end.

Als je kijkt naar de sterke punten van iWelcome, dan komen volgens De Vreeze twee zaken in ieder geval bovendrijven: consent en delegatie. Onder consent verstaan we hier dat een specifiek stukje data bijvoorbeeld maar voor een enkel doel gebruikt mag worden. Denk aan de taxicentrale die om je telefoonnummer mag vragen, maar dat alleen maar mag gebruiken rondom een specifieke taxirit bijvoorbeeld. B2B-delegatie betekent dat bepaalde externe zakelijke partijen in kunnen loggen bij een andere zakelijke organisatie en met hun credentials toegang kunnen krijgen tot interne applicaties en dergelijke. Zonder dat ze daarvoor een hele trits logins voor nodig hebben. Die gegevens worden dus gedelegeerd.

Europese roots

Een van de voornaamste onderscheidende eigenschappen van OneWelcome heeft echter vrij weinig met technologie te maken. Het bedrijf profileert zich namelijk expliciet als Europese partij, met ook een Europese focus. Dat is een voordeel als ze moeten concurreren met grote (Amerikaanse) concurrenten. “Wij weten hoe de Europese markt in elkaar zit”, vat De Vreeze het kort samen. Dit zorgt er volgens hem voor dat ze bij OneWelcome beter begrijpen hoe alles werkt hier, als het gaat om zaken zoals eID’s, regulering en consent, om een paar zijstraten te noemen.

Kijken we verder naar de strategie van OneWelcome, dan is er een duidelijke focus op specifieke sectoren. Onegini is van oudsher heel sterk in de verzekeraarsmarkt bijvoorbeeld. iWelcome is hier iets kleiner in. Daar zet men echter heel sterk in op alles wat enigszins tot zwaar gereguleerd is. Denk hierbij aan de Europese Centrale Bank, een klant van OneWelcome. Daar faciliteert de technologie van OneWelcome het inloggen van de verschillende Europese banken. De Vreeze wist ons ook te vertellen dat ze net ESA hebben gewonnen.

Danny de Vreeze (links), CEO van OneWelcome

Het is overigens zeker niet zo dat OneWelcome alleen maar interessant is voor (semi-)publieke instellingen. Eigenlijk is OneWelcome interessant voor alle omgevingen waarin het gereguleerde een mission-critical impact heeft. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld privacy, maar ook met andere zaken. Als voorbeeld haalt De Vreeze scheepsbouwer Damen aan. Die klant zet OneWelcome in voor het al eerder besproken B2B-delegatie.

Wat zijn (in principe) geen klanten voor OneWelcome?

Er zijn ook markten waar OneWelcome vooralsnog in ieder geval weinig tot niets in ziet. Zo gaat het bedrijf zich niet op ziekenhuizen richten, dat is volgens De Vreeze lastig schaalbaar. Verder voelt het bedrijf zich ook niet echt thuis in consumentengoederen. Dat laatste is vooral omdat dit vaak een wereldwijde operatie is, OneWelcome ziet zichzelf echt als Europese partij.

Ook nog interessant om te noemen in relatie tot de doelgroep die OneWelcome voor ogen heeft, is dat het bedrijf niet de ambitie heeft om zich op de B2E-kant van IAM te richten. Dat is zoals al aangegeven een fundamenteel andere wereld. Privacy is binnen organisaties bijvoorbeeld nagenoeg geen issue, omdat dit allemaal al vastligt in arbeidsovereenkomsten en dergelijke. Bij CIAM is dit vrijwel altijd wel het geval. Let wel, OneWelcome heeft wel degelijk een grote B2E-klant, namelijk PostNL. Dus het bedrijf kan het prima leveren. Het interne perspectief van B2E is echter zo anders dan het externe klantperspectief van B2C en B2B, dat het gewoon niet logisch is om daar vol op in te zetten.

Een andere reden voor het niet focussen op B2E is dat OneWelcome daar ook moet concurreren met grote jongens zoals Okta. Dat is ook niet ideaal natuurlijk. Zoals we hierboven al schrijven, heeft Okta ook de nodige ambities op CIAM-vlak, dus daar zou OneWelcome sowieso weleens last van kunnen gaan krijgen. Uiteraard blijft de voornaamste onderscheidende factor van OneWelcome, de Europese roots, wel gewoon gelden.

Toekomst: innovatiekracht verdubbelen

Richting de toekomst is er natuurlijk allereerst de grotere schaal, die meer mogelijk maakt. OneWelcome bedient nu in een klap meer dan 100 klanten. Dat klinkt wellicht niet als heel veel, maar als je bedenkt dat Onegini (evenals iWelcome opgericht in 2011) met 40 klanten meer dan 45 miljoen klanten bedient, dan gaat het hier toch wel om serieuze aantallen.

Deze fusie moeten we volgens De Vreeze echt zien als een eerste stap. Dankzij de verdubbeling van de innovatiekracht moet het nu mogelijk zijn om organisch harder te groeien. Daarnaast zijn ze nu ook zo groot dat ze overnames kunnen gaan doen. Dat is mede mogelijk doordat de concurrentie in Europa over het algemeen per land verdeeld is en allemaal niet zo enorm groot is.

De focus blijft overigens duidelijk op Europa. Er zijn vooralsnog geen ambities om de hele wereld te gaan veroveren. Dat is ook helemaal niet nodig, sluit De Vreeze ons gesprek af. Er is hier nog genoeg groei mogelijk, stelt hij. Daar is nu in ieder geval de eerste stap voor gezet, met de fusie van Onegini en iWelcome in OneWelcome. Het is nu aan het nieuwe bedrijf om de verwachtingen waar te maken.