3min

We staan op de drempel van een nieuw tijdperk waarin kunstmatige intelligentie (AI) een grote rol zal vervullen in het veranderen van de manier waarop we werken en leven. Zoals sciencefictionauteur Neal Stephenson treffend zei: “De wereld is gevuld met zaken die krachtiger zijn dan wij. Maar als je weet hoe je kunt meeliften, kun je ver komen.” En AI is zo’n kracht.

Stel je een wereld voor waarin AI niet alleen onze creativiteit en productiviteit versterkt, maar ook helpt bij het oplossen van enkele van de meest urgente uitdagingen van onze tijd. Deze toekomstvisie is geen sciencefiction; het is de realiteit waarin we leven. Sterker nog, de komst van generatieve AI maakt bedrijven slimmer en biedt medewerkers nieuwe mogelijkheden om te vernieuwen, te verbeteren en te groeien.

AI, een gamechanger in diverse sectoren

In verschillende sectoren wordt AI momenteel al ingezet met indrukwekkende resultaten. Zo helpt AI in de gezondheidszorg artsen bij het stellen van nauwkeurigere diagnoses en het ontwikkelen van effectieve behandelplannen, wat leidt tot betere zorg en gezondheidsresultaten. In de logistiek draagt AI bij aan efficiëntere routeplanning en onderhoudsvoorspellingen voor vrachtwagens, wat de operationele kosten verlaagt en de duurzaamheid verbetert.

In het onderwijs verbetert AI de leerervaring door leertrajecten te personaliseren op basis van individuele behoeften en prestaties. Dit resulteert in betere leerresultaten en een hogere mate van betrokkenheid van studenten. Banken kunnen nu dankzij AI fraude opsporen en risico’s voorspellen, wat bijdraagt aan een veiliger en betrouwbaarder financieel systeem. In de energiesector verbetert AI de betrouwbaarheid en duurzaamheid van energievoorziening door energieverbruik te voorspellen en energieopwekking en -distributie te beheren, wat helpt bij de transitie naar groene energie.

De cijfers spreken

Uit onderzoek van Accenture blijkt dat bijna alle leiders, namelijk 98 procent, erkennen dat AI foundation-modellen een cruciale rol zullen spelen in de toekomstige strategieën van hun organisaties in de komende drie tot vijf jaar. Dit wordt ondersteund door het onderzoek Innovation Insight for Generative AI van Gartner, dat aantoont dat tegen 2025 meer dan 30 procent van de nieuwe medicijnen en materialen systematisch zal worden ontdekt met behulp van AI-technieken. Door het gebruik van synthetische gegevens zal de hoeveelheid echte gegevens die nodig zijn voor machine learning met 70 procent worden verminderd, waardoor er een enorm potentieel voor innovatie en groei ontstaat. Dat zijn indrukwekkende cijfers.

Ethiek en transparantie

Tegelijkertijd brengt de voortdurende ontwikkeling van AI-technologieën uitdagingen en ethische kwesties met zich mee, waardoor het debat over verantwoordelijke AI uiterst relevant is geworden. Eén van de grootste uitdagingen is om ervoor te zorgen dat AI-systemen transparant en uitlegbaar zijn. Het is belangrijk dat mensen begrijpen hoe AI-systemen beslissingen nemen, en dat de algoritmen en datasets die worden gebruikt, vrij zijn van vooroordelen en discriminatie.

Een ander punt is privacy. Bij het verzamelen en gebruiken van gegevens moeten we ervoor zorgen dat de privacy van individuen wordt beschermd en dat de gegevens op een verantwoorde manier worden gebruikt. Daarnaast is het belangrijk om intellectuele eigendom te beschermen en te voorkomen dat onbedoelde uitkomsten of schade worden veroorzaakt door het gebruik van AI-technologie. Het is dus van belang om deze uitdagingen aan te pakken bij het ontwikkelen en implementeren van AI-systemen.

Responsible by design

Bedrijven die AI op verantwoorde wijze inzetten, realiseren een 50 procent hogere omzetgroei vergeleken met hun concurrenten. Deze ondernemingen zijn bovendien 53 procent meer geneigd om AI volgens het ‘responsible by design’ principe te ontwikkelen. Dit houdt in dat ontwerpers en ontwikkelaars proactief nadenken over potentiële consequenties en tijdens het ontwerpproces negatieve effecten minimaliseren. Hierdoor worden vooroordelen tegengegaan en nemen inclusie en diversiteit toe.

Organisaties hebben een fantastische kans om de kracht van generatieve AI in te zetten waarmee ze hun efficiëntie aanzienlijk kunnen verhogen en concurrentievoordeel kunnen behalen. Echter, om het volledige potentieel van deze technologie te benutten, is het voor organisaties noodzakelijk hun werkprocessen te vernieuwen.

Echter, om het volledige potentieel van deze technologie te benutten, is het voor organisaties noodzakelijk hun werkprocessen te vernieuwen. Leidinggevenden kunnen het beste zo snel mogelijk veranderingen initiëren, zoals het aanpassen van functies, het herstructureren van taken en het opleiden van medewerkers. Het is tijd om de kansen die AI biedt te omarmen en de digitale transformatie naar een hoger niveau te tillen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Accenture. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.