4min

Tags in dit artikel

, ,

Werknemers binnen veel organisaties hebben zich de laatste jaren steeds meer moeten aanpassen aan het werken met cloud-gebaseerde oplossingen. Zowel emailprogramma’s, documentuitwisseling als complete logistieke processen zijn niet meer weg te denken zonder een goede cloudverbinding. 2020 was wat dat betreft een bijzonder jaar, met veel transformatie in de versnelling.

IDC heeft in opdracht van Zerto onderzoek gedaan naar de manier waarop organisaties wereldwijd omgaan met deze nieuwe vormen van verbinding en in het bijzonder de aanpak van databescherming. Het recente rapport gepubliceerd door IDC: “The State of Data Protection and Disaster Recovery Readiness: 2021” laat zien dat een overgrote meerderheid van alle bedrijven (94,7%) aangaf dat de pandemie impact had op de bescherming van data van thuiswerkers. De meeste respondenten (90,8%) beschouwen het moderniseren van de databescherming, inclusief back-ups en disaster recovery (DR), ook als een topprioriteit op IT-gebied. Volgens respondenten is dit direct gekoppeld aan het succes van hun digitale transformatie.

De data toont ook aan dat veel organisaties al bezig zijn met het moderniseren van hun infrastructuur. 80% van al hun nieuwe applicaties zullen worden ingezet in de cloud of in de edge. Wat de cloud betreft gaat het meestal om SaaS-oplossingen of cloud-native gecontaineriseerde applicaties.

De inzet van deze innovaties hebben echter zo hun impact op databeheer en -mobiliteit. Want het inbouwen daarvan is nu eenmaal niet de eerste prioriteit van cloudaanbieders of leveranciers van containertechnologie. Met als gevolg dat bovengenoemde applicaties het ontstaan van datasilo’s in de hand werken. Buiten bijkomende kosten en obstakels voor productiviteit vragen ze ook om afzonderlijke oplossingen voor databescherming en disaster recovery. Juist voor het ontzorgen van bedrijven op dit gebied ontwikkelt Zerto veel oplossingen, zoals de recent rond ZertoCon 2021 aangekondigde Zerto Backup for SaaS, Zerto for Kubernetes en Zerto for AWS-workloads.

Het is te duur om data te verliezen

Puur het moderniseren van de infrastructuur met de nieuwste vormen van applicaties en een overstap naar de cloud geeft dus geen garantie voor optimaal databeheer. Sterker nog, volgens het onderzoek neemt het aantal dreigingen en daarmee risico op dataverlies enorm toe na een cloudmigratie. Maar liefst 95,1% van alle organisaties werd de afgelopen 12 maanden getroffen door een aanval met ransomware of andere malware, waarbij ruim 80% van de respondenten aangaf dat minimaal één aanval resulteerde in beschadiging van bedrijfsdata. 43% kreeg de afgelopen 12 maanden te maken met data die niet hersteld kon worden, en ruim een derde (36,6%) werd in deze periode door meer dan 25 cyberaanvallen getroffen. Het is duidelijk dat cyberdreigingen inmiddels zo veel voorkomen dat het niet de vraag is of organisaties er slachtoffer van worden, maar wanneer.

Natuurlijk hebben sommige sectoren minder direct waardevolle data in huis. Maar ook hier mag men de risico’s niet onderschatten. Een recent voorbeeld was een logistiek familiebedrijf wat getroffen was door ransomware. Doordat ordergegevens niet toegankelijk waren, bleven de fruitschappen van de regionale supermarkten leeg. Het ging dan wel niet om een ziekenhuis of een oliepijplijnbeheerder maar ook voor een relatief klein bedrijf blijven de gevolgen lang merkbaar. Ze zijn bijvoorbeeld afhankelijk van minder datasets en de kans is groot dat de continuïteit van een bedrijf ernstig wordt onderbroken. In het onderzoek zag een derde van ondervraagde organisaties in 2020 de gevolgen van dataverlies direct terug op de balans. Bijna een derde (31,1%) van de respondenten maakte melding van direct omzetverlies. 35% had te maken met kosten als gevolg van data die niet hersteld kon worden. De indirecte personele kosten waren mogelijk nog hoger, met 45,4% van de respondenten die productiviteitsverlies registreerden. Eerder onderzoek, ook door IDC, stelde al eerder vast dat downtime organisaties, afhankelijk van omvang en sector, tot wel honderdduizenden euro’s per uur kan kosten.

Investeren in nieuwe vormen van back-up

Een krappe meerderheid van de bedrijven blijkt inmiddels niet meer blind voor de risico’s die ze lopen, misschien ook wel door ervaring wijs geworden, en heeft investeringen op de planning. 52,1 procent van de respondenten is van plan zowel hun back-up- als hun disaster recovery-processen te verbeteren. Daarbij verdient de manier van het maken van back-ups extra aandacht. Uit het onderzoek bleek namelijk de lange tijdsinterval tussen back-ups een belangrijke reden voor gegevensverlies te zijn. Deze lange tijdsinterval is mede te wijten aan een afhankelijkheid van snapshots, replica’s en traditionele back-upplannen met recovery point objectives (RPO’s) en recovery time objectives (RTO’s) van hele uren. Dat kan allang anders. Het rapport wijst continuous data protection (CDP) aan als één van de belangrijkste nieuwe technologieën die IT-organisaties kunnen helpen om de databescherming te verbeteren, de kans op gegevensverlies te verkleinen en data sneller te herstellen. Met CDP-technologie, met RTO’s en RPO’s van minuten of zelfs seconden, kunnen organisaties hun gegevens herstellen naar een tijdstip direct voor het incident. Zo gaat er zo min mogelijk data verloren en kunnen organisaties zich vooral focussen op hun toekomst, in plaats van op het herstellen van het verleden.

Dit is een ingezonden bijdrage van Gijsbert Janssen van Doorn, Director Technical Marketing bij Zerto. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.