Naar verwachting is het aantal stadsbewoners in 2050 wereldwijd verdubbeld naar ongeveer 6,4 miljard. De vraag is nu hoe steden het beste met deze enorme groei kunnen omgaan. Wat zeker is, is dat steden innovatieve middelen nodig hebben om deze enorme bevolkingsgroei en tevens veranderende behoeften het hoofd te bieden.

Deze nieuwe uitdagingen kunnen worden getackeld door diverse smart city-initiatieven,  waarbij technologieën, data en belanghebbende partijen met elkaar worden verbonden. Dit resulteert in volledig nieuwe manieren om bijvoorbeeld verkeer, straatverlichting, parkeren, afvalinzameling of openbare veiligheid te beheren.

Maar om een stad echt slim te maken, is het ook noodzakelijk om de silo’s te doorbreken tussen verschillende stadsafdelingen en tussen publieke en private instanties, zodat op een efficiënte manier van elkaars inzichten kan worden geleerd en geprofiteerd.

Iedereen profiteert van gedeelde camerabeelden

Momenteel werken in veel steden surveillancesystemen als silo’s, waar verschillende componenten niet direct met elkaar verbonden zijn. Je kunt honderden camera’s voor het verkeer hebben, honderden voor de bewaking van de stad, honderden in de retail en honderden in het openbaar vervoer; als deze niet met elkaar geïntegreerd kunnen worden, kan men niet profiteren van elkaars inzichten en is de toegevoegde waarde minimaal.

Samenwerken in bewaking

Op welke manier kunnen geïntegreerde bewakingssystemen steden slimmer maken? Dat kunnen we het beste illustreren aan de hand van Project Green Light in de Amerikaanse stad Detroit. Een paar jaar geleden, toen stadsambtenaren in Detroit de misdaadstatistieken onder de loep namen, ontdekten ze dat bijna een kwart van de misdaden in de stad dicht bij een tankstation plaatsvond.

Om de misdaad af te schrikken, op te lossen en de groei van lokale bedrijven te bevorderen, lanceerden het stadsbestuur, de politieafdeling en lokale bedrijven samen Project Green Light. Iedere partij droeg zijn steentje bij; zo installeerden lokale bedrijven HD-bewakingscamera’s, een snelle netwerkverbinding en goede verlichting. Het stadsbestuur richtte vervolgens een meldkamer in, vanuit waar de videobeelden van deze lokale bedrijven real-time konden worden ontvangen, gecontroleerd en geanalyseerd.

Momenteel maken meer dan 200 bedrijven deel uit van dit project en is het aantal geweldsdelicten in sommige van de gecontroleerde gebieden met maar liefst 50 procent gedaald.

Een betere verkeersdoorstroming

Naast de veiligheid en beveiliging van burgers kan een onderling verbonden cameranetwerk ook helpen om andere uitdagingen in de stad onder handen te nemen. Zo heeft de stad Brno in Tsjechië een connected video-oplossing geïmplementeerd om verkeersproblemen rond het centrum van de stad aan te pakken en om lichte criminaliteit te verminderen.

De stad installeerde camera’s op geselecteerde kruispunten, tramhaltes en bij het centraal station. Vanuit een nieuwe meldkamer kunnen de verkeersdienst en politie belangrijke centrale locaties monitoren. De nieuwe camera’s zorgen voor real-time updates van verkeersincidenten. Daarnaast kan de politie nu eenvoudiger vandalen, asociale chauffeurs en kruimeldieven opsporen.

Adequate inzet van hulpdiensten in geval van nood

Connected video-oplossingen spelen ook een belangrijke rol voor hulpdiensten. Zo wilde de stad Kopenhagen zijn reactietijd na een incident optimaliseren, met name in gevallen waarbij mensenlevens op het spel stonden.

In het verleden maakten hulpdiensten gebruik van radiocommunicatie om informatie over incidenten te achterhalen en door te geven. Onoverzichtelijke situaties zorgden er weleens voor dat belangrijke details onbedoeld niet werden doorgegeven. De brandweer besloot daarom om een nieuwe manier van rapporteren te gebruiken, zodat de meldkamer de ernst van de situatie beter kon inschatten. Zij kozen voor een netwerkgebaseerde, streaming video-oplossing.

De brandweerauto’s zijn nu uitgerust met netwerkcamera’s, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Deze sturen gedetailleerde en visuele informatie door naar de meldkamer. Daar wordt besloten of er versterking nodig is om de brand te bestrijden. Daarnaast kan de operator deskundigen toegang geven tot de beelden, zodat bijvoorbeeld kan worden ingeschat of een gebouw gevaar loopt om in te storten.

Het resultaat van deze maatregelen? Een betere en efficiëntere respons op incidenten omdat deze real-time konden worden beoordeeld. Bovendien zorgden de live-beelden voor een optimalere informatievoorziening aan het publiek.

Real-time videobewaking maakt de stad slimmer

De eerdergenoemde smart city-projecten laten zien dat het mogelijk is om real-time slimme videobewakingsoplossingen te ontwikkelen voor verschillende doeleinden. Over de hele wereld worden overheden hierdoor in staat gesteld om over een veel groter gebied nauwkeuriger en efficiënter op te treden.

Zo kan er beter worden gereageerd op criminaliteit, maar ook op andere belangrijke thema’s zoals milieu en verkeer. Eenmaal geïmplementeerd zorgen deze publiek-private initiatieven voor een betere leefbaarheid, wat goed is voor de algehele reputatie van een stad. Daarnaast trekt het ook investeringen aan, wat weer leidt tot economische ontwikkeling. Op deze manier groeit de stad van de toekomst niet alleen in bevolkingsaantal, maar ook in kwaliteit.

Dit is een ingezonden bijdrage van Epko van Nisselrooij, Business Development Manager Smart Cities bij Axis Communications. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.