De populariteit van Network Functions Virtualization (NFV) is volgens velen in de telco-industrie over zijn hoogtepunt heen. Hoewel de adoptie ervan inderdaad achterblijft bij de eerste voorspellingen, is er nog steeds voldoende bewijs dat NFV wel degelijk relevant is. Sterker nog, wellicht wel meer dan ooit.

In een NFV-architectuur is de hardware losgekoppeld van de software. Een gebruikelijke hardwarelaag (off-the-shelf servers) host een verscheidenheid aan netwerkfuncties van verschillende leveranciers die op virtuele machines draaien, beter bekend als VNF – virtual network functions. Bij goed gebruik kan een NFV-architectuur het beschikbaar maken van nieuwe services en netwerkfuncties versnellen en bijna realtime elastische schaling mogelijk maken om zo de totale kosten te verlagen.

NFV is minder snel opgepakt dan verwacht door de technologische complexiteit en een gerelateerde kennisachterstand. Dat de initiële kosten-baten analyse in eerste instantie niet gehaald werd, hielp het vertrouwen ook niet. Bovendien blijkt het uitrollen, patchen en aansturen van VNF’s van verschillende leveranciers lastig en kostbaar. Toch blijft het op de radar staan van de meeste service providers. En terecht. Service providers hebben, met het oog op 5G, virtualisatie en dus NFV simpelweg nodig.

Los van alle drempels zal 5G-technologie snel nieuwe service-vormen mogelijk maken, waarbij steeds andere netwerkvereisten ten aanzien van snelheid, latency en isolation zullen worden gesteld. Om dit schaalbaar te maken, moet het netwerk software-gedreven zijn en geautomatiseerd. Dit is de reden voor NFV: het is een noodzakelijke stap naar volledige virtualisatie.

De groei van NFV

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat telco’s sowieso meer naar de technologie zijn gaan kijken vanwege de populariteit om op afstand netwerkservices aan te sturen, te beheren, en uit te rollen. De verwachte groei van de NFV-markt wordt door marktonderzoeker Research & Markets geschat van 12,9 miljard dollar in 2019 naar 36,3 miljard dollar in 2024; een jaarlijkse groei van 22,9 procent. Onderzoeksbureau Ovum berekende dat 60 procent van de service providers in de komende twee jaar vol inzetten op NFV (op dit moment is dat nog maar 20 procent). Hetzelfde onderzoek suggereert dat veel bedrijven hun bedrijfsvoering anders gaan invullen, ondanks dat sommige van de huidige virtuele machines en VNF’s wel blijven doordraaien tot 2030.

Service providers zullen services verbeteren en nieuwe introduceren via automation- en orchestrations-tools. Dit kunnen commerciële platformen zijn, aangeboden door traditionele telco’s, maar het kunnen ook dezelfde open source tools zijn die door IT- en cloud-specialisten worden gebruikt (denk aan Ansible of Terraform). Een boeiende ontwikkeling: sommige service providers beginnen alvast hun cloud en NFV teams samen te voegen, waardoor best practices ontstaan voor het delen van tools, service deployment en automation.

Iets meer dan een jaar geleden startten telco’s en leveranciers de Common NFVi Telco Task Force (CNTT) om NFV-standaarden te vereenvoudigen. CNTT richt zich op gestandaardiseerde network functions virtualization infrastructure (NFVi) implementaties om makkelijker virtuele netwerkfuncties toe te voegen, en uiteindelijk container netwerkfuncties (CNF). Kortom, NFV is niet dood, het is in ontwikkeling.

Het is goed mogelijk dat we in de nabije toekomst VNF’s en CNF’s naast elkaar ontwikkeld zien worden voor verschillende doeleinden. Hierbij zullen meer en meer service providers proactief te werk gaan en een eigen agile, gedistribueerde ‘telco cloud’ inzetten.

Een goed voorbeeld is Rakuten Mobile, die net de allereerste volledig gevirtualiseerde, cloud-native mobiele netwerk heeft gelanceerd. Het bedrijf gebruikt onze NFV-functionaliteit om het netwerk te optimaliseren en de stappen naar 5G-services versneld te kunnen doorlopen. Het volledig gevirtualiseerde netwerk stelt hen hierbij in staat om af te stappen van een model waarin hardware en software zijn gekoppeld, en juist door NFV-technologie bij te kunnen blijven met de snel veranderende markt. Rakuten’s 5G-ready netwerk benut een software-aangestuurde architectuur volledig in de cloud voor stabiliteit, schaalbaarheid en agility. Ook zijn de kosten beter te beheersen, en profiteren gebruikers van een veilige en high-performance verbinding.

Het grotere geheel

Als het over NFV gaat, moeten we het niet zien als een geïsoleerd fenomeen. We moeten bekijken hoe we het kunnen gebruiken en op zoek gaan naar de voorbeelden die het kan opleveren voor de eindgebruiker. NFV gaat niet alleen over het virtualiseren van netwerkfuncties, het gaat over de te zetten stappen naar een volledig cloud-native netwerk.

Nu meer netwerken overstappen op NFV zal de abstractie van de control en data-forwarding planes de ontwikkeling en het beheer van nieuwe services verder vereenvoudigen. Als het goed is, of liever, als het goed wordt uitgevoerd, moeten service providers een programmeerbaar netwerk kunnen benutten, gebaseerd op gestandaardiseerde open API’s die nieuwe niveaus van flexibiliteit en agility mogelijk maken.

Uiteindelijk moeten service providers strategisch nadenken over NFV binnen de wijdere context van ‘een continu aanpassen’. Het wordt dan een onmisbaar onderdeel van een telco-cloud: een infrastructuur gebouwd richting de edge met zowel VNF’s en CNF’s, en applicaties met hun bijbehorende services, ongeacht hun deployment-locatie. NFV hoeven we niet opnieuw leven in te blazen of een buzzword van te maken, maar service providers moeten het belang en de constant evoluerende voordelen niet onderschatten.

Dit is een ingezonden bijdrage van Bart Salaets, Senior Systems Engineering Director bij F5. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.