3min

Digitale transformatie en de mogelijkheid om vanuit huis te werken zijn al lange tijd veelbesproken onderwerpen. Begin dit jaar was de pandemie een katalysator en bracht het deze twee trends in een stroomversnelling. Veel bedrijven kunnen deze snelle en plotselinge ontwikkeling echter niet goed bijbenen. De nieuwe realiteit brengt immers een hoop uitdagingen met zich mee, waaronder mogelijke verstoringen van IT-operaties en grote druk op de infrastructuur.

Als we kijken naar de plotselinge veranderingen in het huidige werkklimaat, zien we dat het aantal werknemers dat op afstand werkt enorm is toegenomen, wat heeft geleid tot een nieuwe golf van de digitale transformatie. Daarnaast werden en worden veel evenementen verplaatst van offline naar online en vinden meetings vaak plaats via tools zoals Zoom en Teams. Verwacht wordt dat deze veranderingen niet van korte duur zijn, en zelfs permanent impact zullen hebben op de manier waarop we werken. Om dit nu, maar ook in de toekomst, te laten slagen, zijn aanpassingen aan de IT-infrastructuur bij veel organisaties noodzakelijk.

Het zal geen verrassing zijn dat bandbreedte en de beschikbare netwerkcapaciteit uitdagingen vormen. Doordat mensen vanuit verschillende locaties verbinden, met data werken en data uitwisselen, moet worden heroverwogen waar de infrastructuur en de data zich bevinden. Zo heeft het misschien geen zin om dit te centraliseren, maar is het beter om intelligentie en analytics in de workflow van mensen te integreren, veel dichter bij de plek waar de data wordt gegenereerd. Hoe zit het bovendien met data security? Naast het feit dat mensen op afstand moeten kunnen werken, is beveiliging één van de grootste uitdagingen. Niet enkel op kantoor moet dit goed geregeld zijn, maar ook daarbuiten. Al met al genoeg om over na te denken.

Momenteel wordt werken op afstand gezien als een extensie van de fysieke kantoorwereld. De ontworpen infrastructuur is voor tijdelijk gebruik en loopt tegen problemen aan als een hoge CPU-belasting wanneer er veel tegelijkertijd verwerkt moet worden. Omdat de infrastructuur is ontworpen als een uitbreiding van het fysieke kantoorwerk, wordt de gebruiker teruggeleid naar gecentraliseerde systemen, wat resulteert in netwerk-gebonden prestatieproblemen. Daarnaast verslechtert de gebruikerservaring door de ontoereikende kwaliteit en inefficiëntie van de infrastructuur. Tenslotte wordt er vaak gebruik gemaakt van een gecentraliseerd beveiligingsmodel, terwijl we te maken hebben met een gedecentraliseerde werkomgeving.  

Hoe zou het dan wel beter kunnen? Ten eerste moet de werkplek en de bijhorende infrastructuur worden ontworpen met het oog op de gebruiker. Werknemers moeten altijd en overal goed en veilig kunnen werken, wat vanuit infrastructuurperspectief betekent dat de capaciteit wordt gehost vanuit points of presence (PoP), en dat er interconnectie moet zijn naar de relevante clouds. De infrastructuur is ingericht voor alle soorten werk en is tegelijkertijd in staat om het dataverkeer te lokaliseren. Gebruikerservaring moet voorop staan én verbeterd worden door gebruikers, netwerken en capaciteit te integreren en dichtbij centra voor data-uitwisseling te plaatsen. Een zogenaamd zero trust veiligheidsmodel zorgt er als laatste voor dat veiligheidscontroles worden gehost en verbonden op basis van PoP, om beleidshandhaving op in- en uitgangspunten mogelijk te maken.

Om dit te bereiken, zijn er drie stappen nodig. Het netwerk moet opnieuw worden ingericht om het ‘always on’ principe te kunnen omarmen en alle soorten werk te kunnen uitvoeren. Data-uitwisseling moet worden geoptimaliseerd zodat de gebruikerservaring verbetert. En als laatst moet er sprake zijn van een hybride IT-omgeving. Als deze drie stappen in acht worden genomen, zullen bedrijven de nieuwe zakelijke realiteit naar een geheel nieuw niveau brengen en de digitale werkplek optimaal benutten. 

Dit is een ingezonden bijdrage van Enrico de Boer, Director Sales & Marketing bij Interxion; A Digital Realty Company. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.