4min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Open innovatie-ecosysteem is cruciaal om de uitrol van 5G in Europa goed en snel uit te kunnen voeren.

5G wordt als technologie volwassen. Volgens Ericsson zullen er tegen eind 2022 wereldwijd meer dan één miljard 5G-abonnees zijn en schaalt de technologie sneller dan welke vorige mobiele generatie ook. De diversiteit van de gebruiksmogelijkheden van 5G – van het verbinden van niet-aangesloten gebruikers tot Industry 4.0 – maakt het een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid voor de particuliere sector en de overheid. Er zijn echter vragen gerezen over de vraag of de Europese landen de 5G-kansen optimaal benutten, waardoor een discussie op gang is gekomen over hoe de investeringen in 5G kunnen worden versneld.

Uit het rapport Mobile Economy Europe 2022 van de GSMA blijkt dat de dekking van 5G-netwerken in Europa tegen 2025 zal stijgen tot 70%, tegenover 47% in 2021. In vergelijking met landen als Zuid-Korea en de VS is dit echter een relatief trage invoering. Het rapport voorspelt dat deze landen in hetzelfde tijdsbestek een dekking van 98% of hoger zullen bereiken. In het huidige tempo zal bijna een derde van de bevolking tegen 2025 geen 5G-dekking hebben. Wat kan er dus nog meer worden gedaan om de invoering van 5G in Europa te versnellen?

Beleid om investeringen te stimuleren

Beleidsvorming op zowel nationaal als continentaal niveau is een krachtig instrument om de invoering van technologie te stimuleren. De Europese Commissie is hier van oudsher een drijvende kracht achter en heeft in 2021 haar beleidsprogramma Digital Decade gepubliceerd, waarin doelstellingen voor 2030 zijn vastgesteld om Europa’s digitale transformatie aan te sturen.

Bovendien is een belangrijke rol weggelegd voor de nationale regeringen bij het creëren van een omgeving die netwerktransformatie mogelijk maakt. Eén van Europa’s koplopers op het gebied van de invoering van 5G, Denemarken, is hiervan een voorbeeld. In de Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 van de Europese Commissie staat Denemarken op de tweede plaats als het gaat om digitale gereedheid (nog steeds meer dan 10% onder de Digital Decade-doelstelling van 80% in 2030). Een deel van dit relatieve succes is te danken aan het uitgebreide actieplan dat het Deense Energieagentschap in 2019 heeft opgesteld en dat zich toespitst op de manier waarop het land de veilingen van 5G-frequenties, de uitrol van het netwerk, de regelgevingskaders en de prominente gebruikscases zou aanpakken. Hoewel de beschikbaarheid van het spectrum zelfs in de meest succesvolle landen van Europa vooruitgang heeft tegengehouden, kan ambitieus en weloverwogen beleid de transformatie aanzienlijk beïnvloeden.

Beleid alleen kan de kloof echter niet overbruggen. Een grotere kans ligt in de samenwerking tussen mobiele exploitanten, fabrikanten van draadloze technologie, de EU en de nationale regeringen. De investeringen moeten zowel op nationaal als op continentaal niveau worden voortgezet om ervoor te zorgen dat de mobiele ecosystemen klaar zijn voor 5G en om een meer open markt voor innovatie te creëren.

Een open innovatie-ecosysteem

Momenteel lijdt het Europese landschap van mobiele exploitanten onder versnippering. Diensten in 44 Europese landen worden geleverd door honderden exploitanten, sommige met internationale aanwezigheid en andere met een zeer lokale dekking. Dit kan een positief effect hebben – meer concurrentie en snellere innovatie – maar daarvoor moet er een cultuur van samenwerking of “coöpetitie” zijn die de kwaliteit van de dienstverlening op sectorniveau vooropstelt. In de meeste gevallen hebben kleinere, meer lokale exploitanten minder kapitaal om te investeren in R&D, tests en laboratoria die de motor zijn achter de 5G-innovatie. Grotere exploitanten investeren daarentegen zwaar in al deze zaken.

Om de doelstellingen van het Digitale Decenniumplan te bereiken en de mobiele industrie in staat te stellen de invoering van 5G in heel Europa te versnellen, is samenwerking tussen grote en kleine exploitanten van vitaal belang. Strategische partnerschappen tussen telco’s waarbij kleinere exploitanten toegang krijgen tot meer van de R&D-faciliteiten die in hun regio bestaan, zullen innovatie stimuleren. Gedeelde middelen en doelstellingen tussen de spelers in de sector hebben het potentieel om de uitrolkosten en de kosten per gebruiker te verlagen en nieuwe manieren te vinden om de technische uitdagingen te overwinnen die de uitrol vertragen. Beleidsmakers kunnen hier een rol spelen door gedeelde R&D-centra te ondersteunen waartoe elke leverancier toegang heeft om nieuwe oplossingen en diensten te creëren of te testen.

Open-RAN

De kern van deze kans is Open-RAN, een open radiotoegangsnetwerkarchitectuur met als doel de flexibiliteit van het netwerk te verbeteren, de concurrentie te vergroten en innovatie mogelijk te maken. De O-RAN Alliance brengt exploitanten en fabrikanten van telecommunicatieapparatuur samen om een multi-vendor, interoperabel ecosysteem te creëren om open interface-specificaties te leveren. Elk lid richt zich op een specifiek systeem of een specifieke interface die aansluit bij zijn expertise. Elke leverancier neemt verantwoordelijkheid voor de levering van de volledige oplossing, of het nu gaat om het 5G-kernnetwerk, basebandprocessoren of siliciumchips. Dit is de essentie van de O-RAN Alliance en Open-RAN.

Concepten als deze en een cultuur van co-innovatie tussen verkopers vergroten de marktkansen voor spelers die zich richten op meer specifieke gebieden van de telecommunicatie-infrastructuur. Dit kan leiden tot een snelle invoering van nieuwe oplossingen zoals aanpasbare referentiearchitecturen, bekabelde en draadloze oplossingen met een laag stroomverbruik, verbeterde gegevensverwerking en cloud-oplossingen, die op elk netwerk kunnen worden ingezet. 

Door een robuust beleid te combineren met een hernieuwde aandacht voor de introductie van nieuwe, flexibele oplossingen in het ecosysteem kunnen de problemen rond vendor lock-in worden verminderd en kunnen dienstverleners een ‘best-of-breed’ infrastructuur creëren die de netwerkdekking en -snelheid verhoogt en tegelijk de kosten en het stroomverbruik verlaagt. Dit zal essentieel zijn wanneer overheden en verkopers in heel Europa de invoering van 5G willen versnellen en de dekking de komende jaren willen vergroten, om zoveel mogelijk gebruikers te laten profiteren van de voordelen van connectiviteit van de volgende generatie.

Lees ook: Nieuw frequentieplan 3,5 GHz garandeert geen tijdige veiling en implementatie