4min

Tags in dit artikel

, ,

Inmiddels zijn de meeste bedrijven wel gewend aan het werken in de cloud. Het gebruik van de cloud zal de aankomende jaren dan ook nog verder blijven groeien. Dat wordt onderstreept door de laatste voorspellingen van Gartner, Inc. Naar verwachting zullen wereldwijd de uitgaven van eindgebruikers aan publieke cloudservices met 20,7% groeien tot een totaal van $591,8 miljard in 2023, ten opzichte van $490,3 miljard dollar in 2022. De cloud is dus populair en dat heeft met verschillende factoren te maken, zoals schaalbaarheid, elasticiteit en betaalbare opslag. Daarin schuilt ook meteen het gevaar, want teams kunnen cloudcapaciteit gemakkelijk overbelasten en dat gaat gepaard met hogere kosten. En laat dat precies een actueel pijnpunt zijn voor veel bedrijven.

Zij migreren naar de cloud en stappen over van een CapEx-model – veel vaste IT-activa in een datacenter – naar een OpEx-model met IT-capaciteit op abonnementsbasis. Wat er echter gebeurt, is dat teams te veel gebruik beginnen te maken van de cloud, waardoor de IT-kosten uit de klauwen lopen. Dit komt vooral door gebrek aan monitoring, wat onder andere resulteert in extreem omvangrijke systemen en ongebruikte activa die onnodig blijven draaien. Dat is het moment waarop IT-kosten juist toenemen in plaats van afnemen.

Manieren om cloudkosten te controleren

Om de kosten beheersbaar te houden, is goede governance belangrijk. In de cloud is het heel duidelijk dat alles waarbij grote hoeveelheden CPU en/of geheugencapaciteit worden toegewezen zeer kostenintensief is. Bedrijven moeten een manier hebben om deze workloads nauwlettend in de gaten te houden en ook te begrijpen wie er gebruik van maakt en met welk doel. Met de juiste tagging en proactieve rapportage kunnen bedrijven een transparant inzicht krijgen in hoeveel en waaraan ze spenderen en op welke gebieden kosten kunnen worden bespaard.

Het is dus belangrijk om inzichtelijk te hebben hoe applicaties draaien. Vaak worden daar op dit moment nog verschillende monitoringtools voor gebruikt om hier een idee van te krijgen. Dit kan efficiënter en gemakkelijker door in te zetten op observability. Door IT-teams de juiste tool te geven die end-to-end zichtbaarheid van applicaties op bedrijfsniveau biedt, kunnen zij de verschillende databronnen combineren tot één enkel overzicht en zo gemakkelijker het ecosysteem beheren en optimaliseren.

Ook is goede bedrijfsmonitoring nodig, waarbij niet alleen wordt gekeken naar individuele IT-middelen, maar ook naar hoe transacties binnen het bedrijf verlopen. Dit vereist de mogelijkheid om op bedrijfsniveau te monitoren: het volgen van bedrijfstransacties, bedrijfsprocessen en prestaties van applicaties, ongeacht waar deze worden gehost: in de cloud en/of on-premise. Zo kan worden gecontroleerd of alle applicaties juist met elkaar communiceren en er niet ergens een transactie wordt gemist.

Een stap verder gaan

Zoals eerder gezegd, heeft de cloud verschillende voordelen. Het feit dat de cloud grote hoeveelheden data biedt om te verwerken is zowel een voor- als nadeel. Het gevaar hierbij is dat de cloudcapaciteit gemakkelijk overbelast kan worden, maar tegelijkertijd deze data bieden ook waardevolle inzichten. Denk bijvoorbeeld aan kennis over hoe applicaties zich gedragen, hoe het bedrijf draait, hoe diensten worden geleverd, hoe problemen worden opgelost, hoeveel capaciteit wordt verbruikt, etc. Door hier inzicht in te hebben, kan ook gekeken worden naar optimalisaties of besparingen. Maar hoe krijg je hier een gemakkelijk overzicht van zonder allerlei verschillende monitoringtools te gebruiken?

Het antwoord is artificial intelligence en in het bijzonder AIOps – oftewel AI voor IT-operations. Daarbij worden geavanceerde analytics toegepast in de vorm van machine learning om IT-operations te vereenvoudigen via automatisering. AIOps is in staat om snel grote hoeveelheden data te verwerken en te beheren, patronen en afwijkingen te vinden en data uit verschillende bronnen te correleren. Door te weten hoe data en processen verband houden, kunnen problemen sneller en beter opgelost worden en kunnen proactieve waarschuwingen worden gegeven op basis van de geanalyseerde data.

Ook is AIOps in staat om gebruikspatronen te analyseren, ongebruikte of onderbenutte resources te identificeren of ongetagde resources te signaleren, waardoor cloudkosten geoptimaliseerd kunnen worden. Het helpt bij het doen van aanbevelingen voor het aanpassen van resources of het selecteren van meer kosteneffectieve cloudservices. Door gebruik te maken van voorspellende analyses en algoritmen voor kostenoptimalisatie stelt AIOps organisaties in staat om hun clouduitgaven te optimaliseren en betere kostenefficiëntie te bereiken.

Als laatste is de juiste tooling ook een belangrijke overweging om kosten te kunnen beheersen. Het opzetten van een platform dat in staat is om te monitoren, end-to-end zichtbaarheid te geven van hoe applicaties draaien, hoe efficiënt het capaciteitsgebruik is en hoe de totale kosten zich ontwikkelen is waardevol om inzichtelijk te hebben waar mogelijk gaten zitten en waar geoptimaliseerd kan worden. Ook hier kan AIOps een uitkomst bieden, doordat het een platform is die in een oogopslag een overzicht biedt van al deze verschillende dimensies. Zo hoeven IT-teams niet langer verschillende monitoringtools in de gaten te houden om uit elke tool de belangrijkste inzichten te halen, maar kunnen zij dit in een oogopslag zien. Daarmee kunnen zij gemakkelijk tijd besparen die zij aan waardevollere taken kunnen besteden.

Dit is een ingezonden bijdrage van Digitate. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.