4min

In deze periode waarin digitale processen in opmars zijn en papiergebruik wereldwijd vermindert, is de ooit zo op papier gefocuste printindustrie volop in verandering. De aandacht komt dan ook steeds meer te liggen op slimme toepassingen en applicaties op de werkplek. Artificial Intelligence (AI) wordt door steeds meer bedrijven ingezet om automatisering en digitalisering op een nieuw niveau te brengen. Ook de printindustrie is bezig met het inzetten van AI. Ik zie dan ook mogelijkheden om processen te verbeteren en de dienstverlening naar klanten nog verder te optimaliseren voor relaties. Maar hoe kan AI deze specifieke industrie precies helpen?

In de meeste gerenommeerde jaarlijkse branchevoorspellingen voor 2018 stond AI boven aan de lijst. Maar, terwijl er vooral werd gesproken over robots die menselijke banen stelen of uit de hand lopende AI-ontwikkelingen, deelde PricewaterhouseCoopers (PwC) een interessant en feitelijk onderzoek rondom AI. In haar 2018 AI Predictions, verklaarde PwC dat 2018 het jaar is waarin “AI will come down to earth – and get to work.”

PwC voorspelt dat AI in 2018 eindelijk echt dingen gaat doen, maar niet per se op manieren die in spectaculaire krantenkoppen resulteren. Als AI ‘gewoon’ wil worden, moet het op het meest basale niveau functioneren. Dit komt neer op het automatiseren van processen – iets waar de grafische industrie al enige tijd over spreekt. Drukkerijen komen onder steeds hogere druk te staan ​​om kostenbesparingen te realiseren en concurrerend te blijven, dus hoe gebruikt de industrie AI tot zijn volledige potentieel?

Hoe kan AI helpen?

AI wordt meestal gedefinieerd als het vermogen van een machine om intelligent menselijk gedrag te imiteren. Deze definitie is echter een overkoepelende term voor een breed spectrum van technologieën, waardoor de industrie vier onderscheidende AI-categorieën heeft bedacht:

  1. Reactieve machines – De meest elementaire functionaliteit van AI waarbij het apparaat alleen kan reageren op huidige scenario’s, zonder de mogelijkheid om op basis van ervaring beslissingen te nemen.
  2. Beperkt geheugen – De machine neemt dingen waar uit zijn omgeving om een besluit te genereren; denk hierbij bijvoorbeeld aan de technologie achter zelfrijdende auto’s.
  3. Theory of mind – Op dit moment wordt AI meer futuristisch. Om in deze categorie te vallen, moet AI het vermogen hebben om gedachten en emoties te begrijpen en dit te gebruiken om te reageren.
  4. Zelfbewuste AI – Het meest geavanceerde type AI. Deze vereist dat de machine zijn eigen bewustzijn heeft, iets dat nog niet bestaat … tot nu toe.

Er is veel hype en speculatie rond de laatste twee categorieën, maar in werkelijkheid zijn de categorieën ‘reactieve machines’ en ‘beperkt geheugen’ het meest relevant voor de grafische industrie. AI heeft de potentie om lucratieve nieuwe inkomstenstromen voor printbedrijven te genereren door de effectiviteit van het end-to-end printproces te verbeteren, van het creëren van afdruktaken tot en met continue productie- en machine-onderhoudsoptimalisaties.

Waar kun je het beste beginnen?

In theorie kan AI elk aspect van het afdrukproces verbeteren, de beperking ligt in de hoeveelheid beschikbare middelen (financieel, technologisch, personeel) om deze wijziging door te voeren. Net als bij de introductie van elke technologie in een bedrijf, kost het tijd om het echt te beoordelen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om AI te implementeren om taken te automatiseren die voorheen knelpunten waren in het afdrukproces, zoals het verhogen van de dagelijkse opdrachtenoutput van het bedrijf. Ook kan AI meer routinewerkzaamheden overnemen zodat er voor het personeel meer ruimte is voor strategisch werk.

Een voorbeeld hiervan in de praktijk is dat veel drukkers hun printproces hebben getransformeerd door software met slimme algoritmes te gebruiken die verschillende lay-outs van documenten kunnen ontcijferen, zoals het optimaliseren van de inslag, om zo printafval te verminderen. Dit leidt tot kostenbesparingen en is ook nog eens milieuvriendelijk.

Op dezelfde manier kunnen degenen die directe post en catalogi drukken gebruik maken van de beschikbare gegevens om de inhoud automatisch aan de ontvanger aan te passen, waardoor post relevanter wordt. Dit is een kleine verandering, maar wel een die je de voorsprong op de concurrentie kan geven.

Het uitgangspunt kan ook zo simpel zijn als het installeren van slimme software die in staat is om in de gaten te houden welke drukpersen bezig zijn om vervolgens nieuwe taken naar de beschikbare drukpersen te kunnen sturen. Xerox digitale persen, zoals de iGen 5, gebruiken sensoren om zichzelf voortdurend te controleren en maken in real-time aanpassingen in het proces voor papieruitlijning en kwaliteit om de best mogelijke afdrukresultaten te leveren zonder menselijke tussenkomst.

Vanuit het oogpunt van onderhoud, zullen de machines van tegenwoordig ook verbinding maken met hun leverancier, zodat machinegegevens veilig kunnen worden geanalyseerd, vergeleken met verwachte prestaties en vervolgens op afstand kunnen worden aangepast of bijgewerkt. In de toekomst kunnen deze gegevens worden gebruikt om de noodzaak van onderhoud te kunnen voorspellen.

Wat kunnen we in de toekomst verwachten?

Hoewel het creëren van daadwerkelijke inkomsten in 2018 wellicht veel meer waard is dan speculeren over voorspelde inkomsten in 2028, is het potentieel van AI om de drukindustrie nog verder te veranderen niet al te ver weg. Met de opkomst van digitale content is er een enorme kans om online gegevens te gebruiken om in de toekomst veel meer gepersonaliseerde afdrukdiensten te kunnen bieden, zoals het maken van fotoboeken met de favoriete sociale media-afbeeldingen van een gebruiker of het synthetiseren van doelgerichte papieren catalogi of nieuwsbrieven gebaseerd op welke pagina’s de klant bekijkt.

Maar in het idee van ‘coming down to earth’, is er ook een reële mogelijkheid in het hier en nu om gebruik te maken van de beschikbare software en uitrusting en uw bedrijf te laten profiteren van de voordelen van AI. Dus waar wacht je nog op? Neem een stap terug, bekijk je huidige werkwijze en zie waar dit revolutionaire stukje technologie gebruikt zou kunnen worden om nog meer waarde te kunnen creëren.

Dit is een ingezonden bijdrage van Dharminder Biharie, Business Development Manager Production voor Xerox Nederland. Via deze link vind je meer informatie over het bedrijf.