Vandaag heeft Bosch samen met de Universiteit van Amsterdam aan die universiteit een gezamenlijk onderzoekslab geopend gericht op artificiële intelligentie (AI), meer bepaald de deep learning-component ervan. Dit zal de naam Delta Lab meekrijgen, wat staat voor Deep Learning Technologies Amsterdam. Bosch investeert 3 miljoen euro in deze onderzoekssamenwerking.

Het doel van de samenwerking is in eerste instantie om de kennisoverdracht tussen de academische en de zakelijke wereld te stimuleren. Dat zorgt er volgens Bosch voor dat de expertise op het gebied van AI verder kan worden uitgebouwd. De investering die wordt gedaan door Bosch is bedoeld voor ondersteuning van het onderzoekswerk van tien doctorandi en postdoctorale fellows gedurende de komende vier jaar.

Het logo van het gezamenlijke onderzoekslab

Om de koppeling tussen de wetenschappelijke wereld en de zakelijke wereld, waar het Bosch bij dit initiatief nadrukkelijk om te doen is, te bewerkstelligen, zal er door het Delta Lab nauw samengewerkt worden met het Bosch Center for Artificial Intelligence. “Industrieel basisonderzoek naar artificiële intelligentie haalt voordeel uit het nauwe contact met academische instellingen,” aldus Dr. Michael Bolle, hoofd Research and Advance Engineering bij Bosch.

Zoals al eerder aangehaald, zal het Delta Lab zich bezig gaan houden met deep learning, een doorontwikkeling van machine learning en een van de onderdelen van AI. Algemeen wordt aangenomen dat deep learning, dat het neurale netwerk van het menselijke brein als model heeft, een van de katalysatoren is en nog een tijdje zal blijven van de forse groei in dit segment van de markt. De doctoraalstudenten zullen als taak krijgen om wiskundige algoritmen en modellen te ontwikkelen waarmee machines op basis van informatie en ervaringen kunnen leren. Met name dat laatste is van cruciaal belang bij AI, want dat houdt in dat een machine ook met feedback overweg kan. Bosch is erg groot in sensoren, dus je kan ervan uitgaan dat de data wordt verzameld door sensoren (en camera’s) van Bosch. Daarnaast is Bosch ook al geruime tijd erg actief op de AI-markt, getuige ook de aankondiging vorige maand dat het samen met Nvidia een chip ontwikkelt voor zelfrijdende auto’s.

Dr. Michael Bolle, hoofd Research and Advance Engineering bij Bosch, tijdens de officiële aankondiging.