2min

Firefox 57, bij Mozilla-fans beter bekend als Quantum, is een stuk sneller dan eerdere versies. De vraag die bij sommigen heerst, is hoe het bedrijf die versnelling wist te realiseren. Een van de technici van het bedrijf heeft daar nu wat over verteld.

De ontwikkelaar, Honza Bambas, noemt de techniek waarmee de snelheidsverbetering behaald wordt tailing. Dat is een truc waarmee de browser een stuk sneller pagina’s kan laden. Het werkt vrij eenvoudig: scripts van tracking-domeinen als google-analytics.com worden vertraagd.

Korte vertraging

De functie tailing maakt gebruik van de privacy-feature Tracking Protection van Firefox. Aan de hand van die database ‘weet’ de browser van welke tracking-domeinen bepaalde scripts geladen wordt alvorens een pagina weergegeven kan worden. Die scripts worden tijdelijk geblokkeerd.

Door die tijdelijke blokkade, hoeven er minder zaken geladen te worden alvorens een pagina weergegeven wordt. Dat zorgt voor een behoorlijke versnelling met het laden van de pagina’s. Volgens de ontwikkelaar worden dergelijke verzoeken “slechts tijdelijk tegengehouden, terwijl de sub-resources van de site nog laden en duurt dat maximaal zes seconden.”

Tailing werkt niet goed op alle sites. In sommige gevallen is een webpagina gedurende enkele seconden helemaal wit, terwijl deze in andere gevallen zoals het hoort gestaag opgebouwd wordt. Bambas noemt Google’s Page Hiding Snippet als een voorbeeld van wanneer deze laadmethode niet goed loopt.

Volgende grote feature

De volgende feature waar Firefox aan werkt is het als onveilig markeren van alle http-pagina’s. Daarmee volgt het bedrijf onder meer Google, dat in Chrome ook deze stap zal nemen. De bedoeling is om op die manier zoveel mogelijk sites over te halen om op korte termijn over te schakelen op het veel veiligere https-protocol.