28 procent van de Nederlandse bedrijven vindt van zichzelf dat het een ‘disruptor’ is; een onderneming die de gevestigde orde kan uitdagen. Maar slechts 1 op de 25 Nederlandse bedrijven valt onder de categorie Digital Leader. Dat blijkt uit de Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index) die samen met Intel werd opgesteld.

De DT Index laat zien in hoeverre middelgrote en grote bedrijven weten te digitaliseren. Het onderzoek wijst uit dat 35 procent van de managers in Nederlandse bedrijven gelooft dat hun organisatie moeite zal hebben om te voldoen aan de veranderende verwachtingen van klanten in de komende vijf jaar. 27% van hen is bang dat hun organisatie achterop zal raken.

Minimale groei

De DT Index laat zien dat het aantal bedrijven dat in de categorie Digital Leaders geschaard wordt, minimaal gegroeid is sinds 2016. 11 procent van de Nederlandse bedrijven is nu een Digital Laggard (3 procent minder dan in 2016), waarmee relatief minder bedrijven het zonder digitaal plan moeten doen.

De DT Index laat zien dat relatief veel bedrijven blijven steken in de onderste twee groepen (45% in 2016 en maar liefst 55% in 2018). Dat betekent dat zij maar langzaam digitaliseren of daar helemaal geen plan voor hebben. Waar in 2016 de grootste groep bestond uit Digital Evaluators (van 45% in 2016 gedaald naar 30% in 2018), bestaat de grootste groep twee jaar later uit minder digitaal bedreven Digital Followers (van 31% in 2016 gegroeid naar 44% in 2018).

Grootste belemmeringen

Volgens het onderzoek worden nagenoeg alle Nederlandse bedrijven (95%) tegenwoordig geconfronteerd met grote obstakels. De vijf vaakst genoemde belemmeringen op weg naar digitale transformatie zijn:

  • Gebrek aan budget en/of middelen (35%)
  • Gebrek aan samenhangende digitale strategie en visie (34%)
  • Zorgen over privacy van data en cybersecurity (32%)
  • Gebrek aan steun van topmanagement (30%)
  • Onvolwassen digitale cultuur: gebrek aan afstemming en samenwerking (26%)

Deze obstakels belemmeren de pogingen om wel te digitaliseren. Zeker 74% van de Nederlandse managers vindt bijvoorbeeld dat digitale transformatie binnen hun organisatie breder gedragen moet worden (ten opzichte van 71,5% in 2016). Slechts 6% is sterk overtuigd dat zij eerder een ‘disruptor’ zullen zijn dan dat zij zelf door een ander bedrijf belemmerd of verstoord worden in de komende vijf jaar. Bedrijven zetten wel stappen om barrières weg te nemen. Denk aan digitale technologie die ze inzetten om nieuwe producten en diensten sneller te ontwikkelen (53%); betere beveiliging en privacy (51 procent) en pogingen om vaardigheden en expertise intern te ontwikkelen (43 procent).