2min

Tags in dit artikel

, , ,

Nu kunstmatige intelligentie (AI) steeds verder vordert, wordt er ook meer gesproken over het vervangen van menselijke medewerkers door bijvoorbeeld robots. Dat blijkt geen gekke gedachte, want het meerendeel van de werknemers zegt een robot meer te vertrouwen dan zijn manager. 

Maar liefst 64 procent van de werknemers geeft in een onderzoek van Oracle en Future Workplace onder 8.300 werknemers in tien landen aan dat ze een robot meer vertrouwen dan een werknemer, schrijft CNBC. Ruim de helft van de respondenten zegt zelfs al eens een robot om advies te hebben gevraagd, in plaats van dit bij zijn manager te doen. 

Deze trend is in Azië veel groter dan in Europese landen. Zo zegt 89 procent van de werknemers in India en 88 procent van de werknemers in China robots meer te vertrouwen dan hun managers, tegenover 54 procent in het Verenigd Koninkrijk en 56 procent in Frankrijk. De VS schaart zich met 57 procent achter de trend in Europa. 

Het gebruik van AI is echter geen uitzondering meer. De helft van de ondervraagde werknemers gebruikt nu een vorm van AI op kantoor, tegenover 32 procent vorig jaar. Ook hier zijn India en China de leidende landen. Volgens het onderzoek heeft dat onder meer te maken met hun jonge populaties en snelle adoptie van technologie. 

Waarschuwing voor werknemers

Shaakun Khanna, het hoofd van human capital management applications bij Oracle in de Asia-Pacific-regio, stelt dat managers deze resultaten als een waarschuwing moeten zien. Technologie heeft echter wel tekortkomingen, en managers moeten volgens Khanna dan ook hun best doen om juist daar waarde te bieden.

Zo hebben menselijke managers volgens de respondenten betere kwaliteiten op het gebied van het begrijpen van gevoelens (45 procent), coaching (33 procent) en het creëren van een cultuur op kantoor (29 procent). Robots zijn juist beter in het bieden van onbevooroordeelde informatie (26 procent) en het oplossen van problemen (29 procent).

Khanna raadt menselijke managers dan ook aan om objectiviteit en emotionele ondersteuning te combineren. “Ik vertel mensen altijd dat als ze het AI-risico willen overleven, ze emotionele intelligentie moeten omarmen.”