3min

Tags in dit artikel

,

Google wil bedrijven gaan helpen met het beantwoorden van ethische vraagstukken over het gebruik en de inzet van AI. Toch zijn er hierbij nog wel enkele haken en ogen, aldus het Amerikaanse techtijdschrift Wired.

Google is zeer actief met de inzet van AI voor zijn eigen producten, maar wil zich nu ook gaan richten op de meer ethische kant van deze technologie. Is de inzet van AI voor bepaalde doelstellingen wel ethisch verantwoord of is het dat niet? Klanten van de techgigant die dit soort vragen hebben, kunnen dus straks bij Google terecht voor advies, geeft Wired aan. En deze diensten kunnen straks natuurlijk as-a-service worden afgenomen, wat een nieuwe loot aan het SaaS-portfolio gaat toevoegen: Ethics-as-a-Service (EaaS).

‘Ethische diensten’ voor AI

In de plannen van Google om diensten rondom AI-ethiek aan te bieden, gaat het in eerste instantie om trainingscursussen die bedrijven helpen bepaalde ethische problemen in hun AI-systemen te ontdekken. Denk daarbij aan het ontdekken van vooroordelen in computer vision-systemen als gezichtsherkenning. Verder wil de techgigant helpen met het ontwikkelen van ethische richtlijnen voor AI.

In een later stadium wil Google ook consultingdiensten gaan aanbieden die audits bij klanten moeten uitvoeren naar de ethische integriteit van de gebruikte AI-algoritmes. Het is nog niet duidelijk of de techgigant zijn klanten voor dit soort diensten -en voor welke- wil laten betalen.

Wens van klanten

Volgens het artikel toont de techgigant nu interesse in het leveren van diensten rondom de ethiek van AI omdat klanten het vragen. Klanten zetten AI niet alleen meer in omdat zij dat kunnen, maar zij vragen zich ook af of zij dat wel moeten doen.

Ook put Google hierbij uit eigen ervaring. De afgelopen jaren heeft het onder meer een detectie-algoritme voor zijn Photos-app moeten verwijderen dat donkere personen als een gorilla zou aanmerken en lag het bedrijf onder vuur vanwege een defensiecontract voor AI-technologie voor het analyseren van drone-beelden.

Op basis van deze kritiek heeft Google zelf een aantal ethische principes geformuleerd voor het gebruik van zijn AI-technologie. Hierdoor ontwikkelt het bedrijf bijvoorbeeld wel een aparte Chinese variant van zijn zoekengine, maar past het daarbij geen gezichtsherkenning toe vanwege mogelijk misbruik door de Chinese autoriteiten. Concurrenten zouden, aldus Wired, dit wel toepassen.

Diensten zelf een ethisch vraagstuk

Ondanks alle goede bedoelingen van de techgigant om zijn klanten te helpen bij ethische AI-vraagstukken, doet zich de vraag voor of Google klanten op deze manier niet zijn eigen mening rondom het onderwerp opdringt.

In een antwoord hierop geeft de techgigant aan dat het niet een soort ‘moraalpolitie’ wil zijn. De teams die nu de ethische diensten ontwikkelen, kijken daarbij goed hoe zij deze diensten kunnen aanbieden zonder klanten de ethische adviezen te dicteren of hen voor die keuzes verantwoordelijk te laten zijn.

Verdienmodel

Ook vraagt Wired zich af of het verdienen aan ethische vraagstukken op zichzelf geen ethisch probleem is. Een bedrijf dat wil verdienen aan AI hoeft niet altijd de beste persoon te zijn die aangeeft hoe je deze technologie juist kan bedwingen. De techgigant moet geld verdienen en ethische zaken kunnen hiermee goed samengaan, maar soms moeten toch beslissingen worden genomen die niet in de juiste ethische kant opgaan.

Kortom, het aanbieden van EaaS is interessant, maar heeft nog vele haken en ogen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.