2min

Tags in dit artikel

, , ,

Microsoft heeft een nieuwe versie van zijn op Python gebaseerde extensie voor Visual Studio Code (VS Code) code editor uitgebracht. Hiermee wordt de Jupyter Notebooks-functionaliteit uit de deze extensie nu in een aparte VS Code-extensie ondergebracht. Hierdoor kunnen ook andere programmeertalen van Jupyter Notebooks profiteren.

Python is tegenwoordig naast Java één van de meest populaire programmeertalen. Deze populariteit heeft Python, naast het gebruik van deze taal voor data science en machine learning, niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat de programmeertaal wordt gebruikt door de veel gedownloade Microsoft VS Code programmeer-editor.

Jupyter Notebooks-functionaliteit

Een belangrijke eigenschap van de bestaande in Python geschreven Microsoft VS Code-extensie is de zogenoemde Jupyter Notebooks-functionaliteit. Met Jupyter Notebooks kunnen ontwikkelaars Python-code en de output daarvan delen met derden, code draaien met interactieve feedback en al deze activiteiten systematisch documenteren.

Nieuwe extensie

Met de nu uitgebrachte nieuwe extensie, zo geeft Microsoft aan, krijgen ontwikkelaars de beschikking over een aparte VS Code-extensie die de Jupyter Notebooks-functionaliteit ook naar andere voor data science geschikte programmeertalen moet brengen. Denk hierbij aan Julia, R of Scala.

Concreet is hiervoor de Jupyter Notebooks-functionaliteit vanuit de Python VS Code -extensie opnieuw opgebouwd en in de nieuwe extensie geplaatst. Deze refactoring heeft volgens Microsoft geen enkele invloed op de bestaande Python-extensie. Die blijft gewoon beschikbaar en werken.

Van Rossem naar Microsoft

Verder maakt Microsoft ook bekend dat de Nederlandse uitvinder van Python, Guido van Rossem, in dienst komt van de techgigant. Van Rossem was al met ‘pensioen’, maar heeft uit verveling besloten om toch maar weer aan de slag te gaan en zich nog meer voor Python te gaan inzetten.