2min

Tags in dit artikel

, , ,

AWS heeft IoT FleetWise algemeen beschikbaar gemaakt. Het betreft een IoT-dienst voor het verzamelen en naar cloudomgevingen versturen van sensor data uit voertuigen.

De dienst helpt bedrijven uit de automotive-sector met het beter verzamelen van voertuigendata vanuit ingebouwde sensors. Denk daarbij aan autofabrikanten, onderdelenfabrikanten en afleverbedrijven.

Bovendien moet de dienst helpen de verzamelde data op een betere manier naar andere cloudomgevingen te migreren voor verdere analyse en andere bewerkingen. Volgens AWS maakt de IoT-oplossing het mogelijk geen eigen door bedrijven gebouwde software meer te gebruiken voor het verzamelen en uploaden van logs. Het betekent dat bedrijven sneller de voertuigendata kunnen verwerken en ook de softwarekosten voor deze processen terugbrengen.

Functionaliteit

De oplossing verzamelt met de AWS IoT FleetWise Edge Agent de benodigde data uit voertuigen. De agent kan in de verschillende subsystemen binnen voertuigen worden geïnstalleerd. Vooral in de ‘telematic control unit’. Dit ingebouwde device maakt de netwerkverbindingen met cloudomgevingen mogelijk. De Edge Agent zorgt vervolgens voor het beheer van de verzendprocessen van de data naar bijvoorbeeld de AWS-cloudomgeving van fabrikanten of andere gebruikers.

De AWS IoT FleetWise Edge Agent kan door gebruikers worden aangepast op welke manier deze de sensorgegevens verzamelt. Bijvoorbeeld alleen de snelheden van voertuigen of de motortemperatuur. Ook kan de agent data wegfilteren die niet direct nodig is voor analyse-initiatieven. Ook maakt deze laatste functionaliteit het mogelijk om de benodigde bandbreedte te beheren, bijvoorbeeld door data met een lage prioriteit in eerste instantie niet te uploaden.

Datatechnische verbeteringen

De oplossing is geschreven in C++ en wordt gedistribueerd als source code. Deze code is ook beschikbaar via GitHub voor het verzamelen, decoderen, normaliseren, cachen en het invoeren van voertuigendata in de public cloudomgeving van AWS. Door deze open beschikbaarheid kan de oplossing in diverse soorten voertuigsystemen worden toegepast.

Daarnaast helpt de oplossing met het standaardiseren van voertuigendata. Verschillende voertuigen leveren vaak verschillende types van data. Dit maakt vaak het verwerken van deze data uitdagender. AWS IoT FleetWise Edge Agent beschikt daarom over features die automatisch diverse soorten data uit verschillende voertuigen kan omzetten in een enkel dataformaat.

De oplossing is nu algemeen beschikbaar vanuit de AWS cloudregio’s US East en Europa (Frankfurt). Andere cloudregio’s volgen binnenkort.