2min

Tags in dit artikel

, ,

Onderzoek van Researchscape in opdracht van Lucid Software laat zien dat allerlei communicatietoepassingen juist negatieve effecten kunnen hebben op werkzaamheden. Daarnaast blijken kenniswerkers veel tijd kwijt te zijn aan het zoeken naar informatie: ongeveer 5 uur per week.

Researchscape voerde het onderzoek uit in de VS, Australië, Groot-Britannië, Duitsland en Nederland. Inzoomend op Nederland bleek dat hier veel meer ondervraagden zichzelf als hybride werkers omschreven dan gemiddeld: 72 procent.

Dit suggereert dat we in eigen land nog afhankelijker zijn van communicatie-apps dan het buitenland. Dit kan zorgen voor hinderlijke effecten: problematische interne communicatie zou de ‘innovatie, productiviteit en werknemerstevredenheid’ schaden.

Verschillende apps, dezelfde problemen

Kijkend naar het scala aan e-mailapplicaties, instant messaging en presentatiesoftware zagen de onderzoekers dat kenniswerkers gemiddeld 4,5 verschillende apps erop nahouden. Het is dus de norm dat men communiceert via meerdere applicaties, van Outlook en Teams tot Slack en WhatsApp. Dit leidt voor 29 procent van de Nederlandse ondervraagden voor een extreme of sterke overweldiging. Eveneens zou dit leiden tot een gebrek aan afstemming bij projecten (35 procent), dat volgens 24 procent van de Nederlandse geënquêteerden een obstakel vormt tijdens het werk.

Dit alles, ziet het onderzoeksteam, kan leiden tot ongewenste zaken als overuren draaien. 52 procent stelt dat de doelstellingen van sommige projecten niet worden gehaald omdat het aan de eerder genoemde afstemming ontbreekt. Bij een derde zorgt dat voor frustratie. Nederlanders denken vaak dat dit leidt tot lagere productiviteit (43 procent), frustratie (33 procent) en onbetaald doorwerken in de vrije tijd (38 procent).

“De resultaten van de Workplace Alignment Survey laten duidelijk zien dat het voor projectorganisaties nog altijd nodig is om voor de juiste afstemming te zorgen binnen teams”, laat Nathan Rawlins weten, die chief marketing officer bij Lucid Software is. “We zien dat Nederlandse respondenten (45 procent) behoefte hebben aan betere documentatie van projectdoelstellingen en de voortgang. Visuele samenwerking zou hierbij kunnen helpen om waardevolle resultaten te behalen.”

Lucid stipt hierbij aan dat het zelf meerdere functies binnen de eigen Visual Collaboration Suite aanbiedt die deze problematiek zouden moeten inperken.

Lees ook: Lucid Suite wordt uitgebreid, onder andere met AI