‘Werken op afstand niet altijd positief door slechtere communicatie’

‘Werken op afstand niet altijd positief door slechtere communicatie’

Werken op afstand blijkt niet altijd positief voor een betere productiviteit van medewerkers. Vooral omdat de onderlinge communicatie eerder verslechtert dan verbetert. Dit constateren onderzoekers van Microsoft naar de op basis van een onderzoek binnen de eigen gelederen.

De pandemie leidde er begin 2020 toe dat veel bedrijven massaal hun medewerkers lieten thuiswerken. Zo ook Microsoft. Uit eigen onderzoek naar de impact van dit thuiswerken, constateert het bedrijf dat dit niet altijd de beste gewenste effecten heeft gehad.

Minder onderlinge communicatie

In de resultaten van het onderzoek, die onlangs in vakblad Nature Human Behavior zijn gepubliceerd, geven de onderzoekers aan dat het massale thuiswerken heeft geleid tot een verslechtering van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen medewerkers en teams. Teams en medewerkers zouden meer geïsoleerd zijn geraakt en communiceerden onderling veel minder.

MSR_blog_figure-1024×520-1

Vooral werden er minder face-to-face-gesprekken gehouden en werd meer gesproken via messaging en e-mail. Hierdoor werd in realtime minder informatie tussen collega’s gedeeld en werd deze informatie meer op ‘asynchrone’ manieren verspreid.

Binnen Microsoft waren werknemers hierdoor minder geneigd om contact te zoeken met medewerkers van andere afdelingen of bestaande relaties te onderhouden. Dit betekende ook dat zij minder interesse hadden om nieuwe informatie te zoeken en te delen binnen het bedrijf. Volgens Microsoft daalde de tijd die werknemers spendeerden aan het samenwerken met andere groepen en teams met maar liefst een kwart.

Maatregelen belangrijk

Van veel bedrijven wordt verwacht dat zij de komende tijd hun medewerkers nog laten thuiswerken, al dan niet in een hybride constructie met kantoorbezoek. Microsoft concludeert daarom dat het, gezien de uitkomsten van zijn onderzoek, voor bedrijven belangrijk is hiervoor een aantal maatregelen te nemen.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de onderlinge communicatie en samenwerking tussen afdelingen en teams worden verbeterd. Want deze mogen volgens Microsoft geen impact hebben op de productiviteit en innovatie binnen bedrijven.

Recent publiceerden we een artikel over hoe je hybride werken in kunt richten. Dat artikel kun je hier teruglezen.