2min

De Nederlandse techindustrie kan de blijvende enorme groei van de sector het beste bijbenen door nog meer in te zetten op digitalisering. Dit stellen economen van ING in een recente sectorupdate over de branche.

Volgens de recente sectorpudate neemt de groei van de Nederlandse technologische industrie, waaronder bedrijven als ASML en Philips vallen, in de laatste jaren flink toe.

Ook de productiviteit van deze bedrijven is de afgelopen jaren flink meegegroeid. Onder meer door het grootschalige doorvoeren van digitalisering en robotisering in het topsegment. In het mkb-segment kan deze productiviteit echter nog flink worden opgevoerd, delen de experts. In dit segment wordt de productiviteit van technologische bedrijven vaak nog afgeremd door veel complexiteit en een gebrek aan personeel.

Digitale inhaalslag onontbeerlijk

Een digitale inhaalslag moet voor deze mkb-bedrijven uitkomst bieden, zo gaan de ING-specialisten verder. Denk hierbij in eerste instantie aan het verder automatiseren van fabrieken, onder meer met robots, maar ook het inzetten van data analytics voor inzichten in productieprocessen en het verbeteren van de supply chains. Andere technologie die kan bijdragen is bijvoorbeeld AI, 5G en zelfs 6G.

Wel constateren de experts dat de inzet van technologie voor het verbeteren van de productiviteit een kwestie van lange adem is. Zij geven bijvoorbeeld aan dat IoT al bijna 20 jaar een begrip is, maar dat het implementeren van chips in apparatuur nog vaak lang duurt. Ook kan het moeite kosten om deze devices aan het internet te koppelen, de genereerde data te ontsluiten, te analyseren en uiteindelijk zinvol toe te passen.

Tips voor meer digitalisering

Voor een goede impuls voor digitalisering komen de onderzoekers van ING daarom met een drietal tips. In de eerste plaats moeten bedrijven meer technische geschoolde werknemers aan zich proberen te binden. Onder meer door een continue opleiding van de bestaande medewerkers en door het gezamenlijk stimuleren van technische opleidingen. Daarnaast moeten bedrijven meer binnen de hele keten met elkaar gaan samenwerken. Vooral door digitale ecosystemen te gaan vormen voor efficiëntie en co-creatie.

Verder moeten bedrijven meer gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling. Volgens de economen is R&D het juiste ‘vliegwiel’ voor meer productiviteit voor de sector. Ook hiervoor moeten bedrijven met elkaar gaan samenwerken, aldus het sectorrapport van de ING Bank.