2min

Tags in dit artikel

, , , ,

CIO’s moeten binnen twee jaar echt starten met het ontwikkelen van hun AI-ambities en de bijhorende scenario’s ontwikkelen. Dit stellen onderzoekers van Gartner tijdens het jaarlijkse Gartner IT Symposium/Xpo-evenement in Barcelona. In de raad zetten ze CIO’s alvast op weg.

De opkomst van (vooral generatieve) AI is volgens Gartner een grote stap in hoe mensen en machines de komende jaren met elkaar gaan communiceren. Het is geen technologie of zakelijk trend meer, maar een echte game changer. “In plaats van wat machines vóór ons kunnen doen, gaan we nu naar wat machines precies voor ons zijn”, stellen de Gartner-experts tijdens de bijeenkomst.

Dit betekent dat de CIO’s van vandaag zich hierop goed moeten voorbereiden en ook een grote rol spelen in het benutten van de mogelijkheden die AI kan bieden. Dit moeten ze het liefst al in de komende twaalf tot 24 maanden doen. Voor het vastleggen van deze ambities moeten zij wel het hele C-level team op één lijn krijgen en daarnaast ook nauw samenwerken met de IT-afdeling, volgens Gartner.

Een diagram van de AI-opportuniteitsradar.

Twee terreinen voor AI-ambities

Gartner geeft voor de rol die CIO’s in dit proces kunnen spelen, twee terreinen waarop zij hun aandacht moeten vestigen. Ten eerste moeten zij hun AI-ambities bepalen. Willen zij AI inzetten voor het verhogen van de productiviteit of gaan zij AI gebruiken voor meer creatieve oplossingen en ideeën?

De tweede rol is die van het uitvoeren van een aantal scenario’s die deze implementatie moeten vereenvoudigen. De consultants geven hiervoor een drietal scenario’s of initiatieven aan. In de eerste plaats moeten CIO’s zogenoemde ‘AI-ready principles’ vaststellen. Dit zijn een aantal doelprincipes die in overeenstemming zijn met de normen en waarden van hun bedrijf. Dit om een gids te vormen van hoe mensen en machines met elkaar moeten omgaan.

Een tweede scenario of initiatief is het geschikt maken van de bedrijfsdata voor AI. Hierbij moet deze data beantwoorden aan een vijftal criteria. Data moet zo veilig, verrijkt, eerlijk en accuraat zijn en tot slot worden ‘beheerd’ door de ‘normen en waarden’.

Het derde scenario is dat bedrijven de cybersecurity aan de komst van AI moeten aanpassen. AI kan op een gunstige manier worden gebruikt, maar biedt ook mogelijkheden voor het slechte. CIO’s moeten daarom rekening houden met de donkere kant van AI en ook, in samenwerking met het hele C-level team, een acceptabele gebruikspolicy ontwikkelen voor publieke generatieve AI-oplossingen.