3min Analytics

Integratie GenAI bij bedrijven laat op zich wachten, ondanks enthousiasme

Integratie GenAI bij bedrijven laat op zich wachten, ondanks enthousiasme

Terwijl 87 procent van bedrijven in de Benelux het komende jaar investeert in GenAI, heeft slechts 6 procent de technologie al echt ingezet en geïntegreerd.

Dat blijkt uit onderzoek van SAS, uitgevoerd door Coleman Parkes Research. In totaal zijn er 1.600 besluitvormers binnen organisaties wereldwijd geraadpleegd, hoewel alleen de resultaten van de Benelux voorlopig beschikbaar zijn.

Véronique van Vlasselaer, Analytics & AI Lead South West & East Europe bij SAS, ziet dat bijna iedereen wel GenAI-ambities heeft. “90 procent is al wel met de technologie bezig, maar we kunnen concluderen dat men er nu nog mee experimenteert.” Gezien de recente opmars van GenAI is het volgens haar niet zo gek dat de daadwerkelijke implementatie nog even op zich laat wachten.

Nog experimenteren

Het contrast tussen interesse en daadwerkelijke inzet is dus groot. Echter maakt 18 procent van de respondenten zelf dagelijks gebruik van GenAI, ook al is er in die gevallen niet direct sprake van een integratie met bedrijfsprocessen.

De beloftes van GenAI zijn groot, waarbij organisaties ook de voordelen erkennen. Onder de professionele GenAI-gebruikers spreken de resultaten voor zich. Elke ondervraagde merkt een verbetering in klanttevredenheid en -retentie en 82 procent ziet verbeteringen in de efficiëntie bij het verwerken van grote datasets. Daarnaast ziet 71 procent van deze groep tijdsbesparingen en lagere operationele kosten.

Obstakels

Ondanks de aanlokkelijkheid van GenAI zijn er veel obstakels op weg naar een succesvolle implementatie. Denk hierbij aan de effectieve inzet van publieke en bedrijfseigen datasets (62 procent), de omzet van GenAI-concepten naar praktisch gebruik (56 procent) en het integreren met bestaande systemen en processen (tevens 56 procent).

Dit komt mede door compliance-zorgen, iets dat in kritieke sectoren als de gezondheidszorg een cruciaal thema is. Een nipte meerderheid (52 procent) heeft al een bedrijfsbreed GenAI-beleid ingevoerd, terwijl slechts 44 procent van de ondervraagden is voorbereid op de huidige en aangekondigde regelgeving omtrent AI. Intern blijft het beheer via een uitgebreid governance framework vooralsnog uit, waarbij maar 9 procent dit al heeft ingevoerd.

Tip: AI Act ontvangt alle benodigde goedkeuringen van Europa

Andere pijnpunten betreffen technologische beperkingen (31 procent), gebrek aan duidelijke richtlijnen of normen (22 procent) en een gebrek aan transparantie en aansprakelijkheid (18 procent).

Andere vragen stellen

Dit alles wijst op een ietwat nerveuze richtingloosheid: GenAI kan een competitief voordeel opleveren, maar hoe gaan we er echt mee aan de slag? Van Vlasselaer geeft aan dat geduld hierbij een schone zaak is. Innovatie kan ook als er rekening gehouden wordt met belangrijke ethische en juridische kwesties. Ze stelt dat de vraag óf een GenAI-use case mogelijk is, al niet zo relevant meer is. “We moeten bij GenAI zowel als SAS en als bredere maatschappij ons in plaats daarvan gaan afvragen: zouden we dat eigenlijk wel doen?”

“Daarbij is het belangrijk dat governance en compliance vanaf het begin worden meegenomen in de implementatie en processen. Het ontwikkelen van een vooruitstrevende strategie en investeren in technologie die integratie, governance en uitlegbaarheid van grote taalmodellen mogelijk maakt, zijn cruciale stappen die alle organisaties zouden moeten nemen voordat ze bindende beslissingen nemen.”

Gerelateerd daaraan spreekt SAS over een ‘end-to-end’ AI-lifecycle onder de noemer Trustworthy AI. Met deze dienstverlening hoopt het bedrijf andere partijen de GenAI-weg te wijzen, waarbij dataprivacy, ethische overwegingen en het behoud van talent vanaf het begin van de ontwikkelfase een rol spelen.

Lees ook: SAS wil toegang tot AI-modellen zo laagdrempelig mogelijk maken