Rechtszaak Tulip versus Dell in december

Rechtszaak Tulip versus Dell in decemberDe District Rechtbank in de staat Delaware heeft bekend gemaakt dat de "final pretrial conference" waarin de vordering van Tulip Computers (Tulip) op Dell Computer Corporation (Dell) terzake van Tulip’s licentierechten centraal staat, zal plaatsvinden op 19 december aanstaande. Het proces dat binnen korte tijd hierna zal aanvangen zal naar verwachting zeven dagen duren, waarna de District Rechtbank uitspraak zal doen.

Zoals eerder bekend gemaakt heeft Tulip een octrooi-inbreukprocedure bij de District Rechtbank in de staat Delaware (Verenigde Staten) aanhangig gemaakt tegen Dell. In vervolg hierop is op 14 december 2000 de dagvaarding tegen Dell uitgebracht.

Het octrooi betreft PC’s die gebaseerd zijn op een moederbord en een risercard die computerfabrikanten in staat stellen op specifieke manieren zowel PCI als ISA cards aan te sluiten. Door middel van de rechtszaak in de Verenigde Staten tracht Tulip een toereikende schadevergoeding te verkrijgen voor de inbreuk die Dell, naar het oordeel van Tulip, sinds 1997 op het octrooi van Tulip maakt.

Licentievergoedingen voor het gebruik van dergelijke octrooien bedragen gewoonlijk tussen één en vijf procent van de gerelateerde omzet, maar kunnen in sommige gevallen ook hoger zijn. De gerelateerde omzet in de Verenigde Staten bedraagt in dit geval volgens Tulip meer dan $ 14,0 miljard.