min

Tags in dit artikel

, ,

Het is aan de orde van de dag, fraude op de website van eBay. Gegevens worden veranderd en account worden gekaapt. Oplichters sturen de bezitters van een eBay account een officieel uitziende e-mail bericht waarin gevraagd wordt op een link te klikken. Hierna verschijnt er een nette pagina waar gevraagd wordt de gebruikersnaam en het wachtwoord in te typen. Deze informatie gaat daarna direct naar de servers van de oplichters. Alle leden dit dit gedaan hebben zijn hun account kwijt.

Afgelopen jaar nam het aantal fraudegevallen zo erg toe dat er ook bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC-commissie melding van gemaakt is, omdat het inmiddels koersgevoelige informatie over eBay betrof. Ook eBay Nederland heeft te maken met misbruik. In het Nederlandse forum van eBay over veiligheid en vertrouwen discussiëren eBay-gebruikers over de oprichtingspraktijken die zoal voorkomen: Zo is er iemand actief die zegt euromunten te verkopen en al 12 verschillende identiteiten te gebruiken om de prijs op te krikken. Andere gebruikers zijn gepikeerd dat er blijkbaar weinig door eBay aan gedaan wordt.

Het is overigens nog niet zo erg als in Amerika, in Nederlands is het pas twee keer voor gekomen dat een account gekaapt werd door kwaadwillende.