1 min

Tags in dit artikel

, ,

De Raad van Bestuur van Alcatel heeft vandaag de resultaten van het derde kwartaal 2002 bekend gemaakt. De omzet in het derde kwartaal is afgenomen met 17,2% naar 3.508 miljoen Euro en met 19% op vergelijkbare basis (exclusief de invloed van Alcatel Shanghai Bell). Het operationeel resultaat komt uit op 227 miljoen Euro negatief met een totaal nettoverlies van 1.352 miljoen Euro oftewel (1.14) Euro per aandeel. De omzet daalde met 37,5% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Alcatel heeft haar kaspositie verder versterkt tot 5,1 miljard euro terwijl de netto schulden 1 miljard euro bedragen. Alcatel voorziet voor het vierde kwartaal een toename van de omzet ten opzichte van dit kwartaal en verwacht in 2003 weer winstgevend te zijn.