Scholen mogen straks internetprovider kiezen

Scholen mogen straks internetprovider kiezenDe Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met het plan van staatssecretaris Van Leeuwen (Onderwijs) om scholen vrijheid te geven bij de keuze van een internetprovider. Een meerderheid van de Kamer van CDA, VVD en LPF gaf de bewindsman groen licht om het contract met NL Tree te beeindigen, zodat scholen met ingang van 2004 een eigen internetpakket kunnen kiezen.

Van Leeuwen denkt dat het gereserveerde bedrag van 55 miljoen euro per jaar voldoende is om die stap te zetten. De staatssecretaris wijst daarbij op de lagere tarieven en de ontwikkelingen van de markt. Enige maanden geleden stelden de toenmalige onderwijsminister Hermans nog daarvoor 100 miljoen euro noodzakelijk zou zijn. Volgens andere adviezen zou tenminste 84 miljoen nodig zijn.

Vooral het beroepsonderwijs voelt zich door de huidige provider in een keurslijf geperst, liet Van Leeuwen weten. Alle partijen willen scholen meer armslag en beslissingsbevoegdheden geven. Maar PvdA, GroenLinks, D66 en SGP menen dat met het huidige budget de internetvoorzieningen op de scholen een onzekere toekomst tegemoet gaan.

Van Leeuwen verwacht overigens dat de meeste scholen na de liberalisering verder gaan met NL Tree als provider. Dat bedrijf, een samenwerkingsverband van kabelbedrijven, heeft de afgelopen jaren alle scholen die dat wensten op Kennisnet aangesloten. Kennisnet is het netwerk dat alle scholen in Nederland verbindt.