min

Tags in dit artikel

, , ,

Directeuren en managers met ICT in hun beheer hebben bijna drie keer zo vaak last van RSI als hun collegas zonder ICT in de portefeuille (40,9% ten opzichte van 15,1%). Deze uitkomst is afkomstig uit Trends in ICT 2003, het jaarlijkse onderzoek van Ernst & Young waaraan 650 directeuren/managers en professionals hebben deelgenomen. Uit het onderzoek blijkt ook dat hoewel er nog steeds een tekort is aan goed gespecialiseerd ICT-personeel, er tegelijkertijd een groot aantal ICT’ers gedwongen thuis zit. Verder valt op dat telewerken nauwelijks gestimuleerd wordt in Nederland. Slechts 6,6 procent van de ondervraagden geeft aan dat hun organisatie telewerken aanmoedigt.

Van de groep ondervraagden heeft 10,7 procent in 2002 getelewerkt. De meeste telewerkers bevinden zich in de dienstverlening (15,5%), de minste telewerkers in de handel en distributie (7,4%). Ruim 22 procent van de ondervraagden zegt dat hun organisatie telewerken absoluut niet stimuleert.

Maar liefst 28,6 procent van de 650 ondervraagde directeuren/managers en professionals gaf aan dat er binnen hun organisatie geen preventieve maatregelen tegen RSI worden genomen of dat men niet bekend is met dergelijke maatregelen. Ondanks de hoge afwezigheid van preventieve maatregelen beoordeelt 53,3 procent van de ondervraagden het RSI-beleid toch als goed of voldoende. Een beduidend lagere 15,6 procent beoordeelt het RSI-beleid als onvoldoende tot slecht.