1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Bijna de helft van de overheidsinstanties reageert niet op e-mails waarin burgers om informatie vragen. Gemeenten scoren relatief het slechtst. Dat staat in de Overheid.nl Monitor 2002, een jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van overheidswebsites. Het platform burger@overheid vindt de uitkomst niet aanvaardbaar en wil richtlijnen opstellen waar overheidsinstanties zich bij de afhandeling van digitale post aan moeten houden. Burger@overheid maakt deel uit van de overheidsorganisatie voor ICT en overheid (ICTU).

De onderzoekers van Advies overheid.nl stuurden naar 1158 overheidsinstanties een informatieaanvraag per e-mail. Vier op de tien reageerden binnen drie werkdagen op het verzoek om informatie, 10 procent tussen de vierde dag en twee weken en 4 procent tussen de twee weken en twee maanden. De resterende 46 procent had na twee maanden nog helemaal niet gereageerd.