1 min

Tags in dit artikel

,

ING Bank heeft een nieuw systeem voor internetbetalingen opgezet: Way2Pay. Mensen die zich bij de dienst hebben aangemeld kunnen online betalingen verrichten naar iedereen met een e-mailadres. Indien de beoogde ontvanger van het geldbedrag reeds gebruiker is van Way2Pay, dan wordt het overgemaakte bedrag rechtstreeks op zijn of haar rekening bijgeboekt. Zo niet, krijgt deze een e-mail met de transactiegegevens en een uitnodiging voor het openen van een Way2Pay-rekening.

Het is tevens mogelijk om online een betalingsverzoek te sturen naar iedereen met een mailadres. De ontvanger krijgt in dat geval een e-mail met het verzoek tot betaling. Zodra de ontvanger het verzoek accepteert is de transactie gerealiseerd. Diverse internetwinkels en online diensten zullen gebruik gaan maken van Way2Pay. Deze staan hiertoe enkele procenten van het transactiebedrag af, zoals reeds gebruikelijk is bij creditcardbetalingen.