min

Tags in dit artikel

Werknemers in de grootmetaal kunnen via internet bekijken hoe hun persoonlijke pensioen ervoor staat. Hiermee wil het pensioenfonds PME de toekomstige oudedagsvoorziening helder maken. Ook moet met het nieuwe programma werknemers duidelijk worden of ze maatregelen moeten treffen als zij hun pensioenuitkering willen aanvullen. De 170.000 metaalwerknemers kunnen laten berekenen wat de financiële consequenties zijn als ze bijvoorbeeld eerder willen stoppen met werken. De pensioenplanner die PME maandag introduceerde, geeft tevens antwoord op de vraag hoeveel een werknemer fiscaal mag bijstorten om het gewenste pensioenpeil te bereiken. Een begrippenlijst moet de metaalwerknemer vertrouwd maken met de vaktermen op zijn pensioenoverzicht.

PME heeft vorig jaar besloten de eindloonregeling te vervangen door een pensioen gebaseerd op het gemiddelde loon. Daarbij heeft de metaalwerknemer meer keuzes gekregen. Wat daarvan de gevolgen zijn voor de inkomsten na het arbeidsleven, kan ook met de pensioenplanner worden bekeken. De Consumentenbond, die al geruime tijd hamert op duidelijke informatieverstrekking van pensioenfondsen aan hun deelnemers, noemde de introductie van een nieuw informatieprogramma een stap vooruit. De bond kende de PME-pensioenplanner maandag echter nog niet en kon daardoor niet inhoudelijk reageren.