1 min Applications

Scholen moeten zelf internettoegang kopen in 2004

Scholen moeten zelf internettoegang kopen in 2004Scholen moeten vanaf 1 januari 2004 zelf hun internettoegang en -diensten gaan inkopen. In 2004 en 2005 is voor dit doel 55 miljoen euro extra uitgetrokken. Dit is een gevolg van het eerder genomen besluit het centrale contract met nl.tree op te zeggen. Begin volgend jaar mogen de 9.000 onderwijsinstellingen de vrije markt op. Ze krijgen dan meer ruimte en bestedingsvrijheid bij het inrichten van hun internetvoorziening. Veel scholen zullen voor breedband kiezen. Voor de aansluiting van scholen in gebieden waar geen internet via ADSL of kabel wordt geboden, komt er twee jaar lang een extra potje.

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) acht het niet wenselijk om in één keer over te gaan van een geheel centraal georganiseerde voorziening op een situatie waarin niets centraal is geregeld. Educatieve ‘content’ en diensten moeten goed toegankelijk blijven voor het onderwijs. Over een breed front wordt de innovatie in het onderwijs gestimuleerd. Zo zijn er aparte potjes voor versterking van het innovatieklimaat op scholen, voor innovatie binnen de beroepskolon en een platform voor kennisinnovatie.