min

Tags in dit artikel

,

Op Fok!.nl staat vermeld dat de website is aangeklaagd door advocaten van Jerney Kaagman. Dit zou zijn naar aanleiding van op de site gepubliceerde foto’s van Kaagman. Volgens de brief die naar Fok! is gestuurd schenden zij de auteurs- en portretrechten. "Het gaat om oude foto’s van Jerney Kaagman die jaren geleden in bladen zijn gepubliceerd. Daar heeft Kaagman destijds één keer toestemming voor gegeven. Ook de fotograaf heeft geen toestemming gegeven voor het opnieuw publiceren van de foto’s", aldus een woordvoerder van Kaagman.

De betreffende foto’s zijn door de eigenaar van Fok!, Danny Roodbol, inmiddels verwijderd van de site. Op de eis voor een schade vergoeding is hij echter niet van plan in te gaan. Volgens G. Veldhoen, één van de advocaten, zou dat ook niet meer nodig zijn. Zij bestempelt de zaak als afgedaan, er zal echter nog wel overlegd worden over de eventuele eis van een schadevergoeding.