Het Europese Parlement heeft een nieuwe ‘richtlijn’ aangenomen die betrekking heeft op de bescherming van auteursrechten. Die richtlijn zal ISP’s verplichten om gegevens van hun klanten af te staan, als de rechter daar om vraagt. Ook zal er een speciale database komen, waarin belangrijke gegevens zullen worden opgeslagen voor opsporing.

Dit was in het begin bedoeld om productpiraterij en vervalsing van merkartikelen tegen te gaan. Maar door een intensieve lobby van muziek- en filmindustrie, kan het nu ook gebruikt worden om personen die gebruik maken van filesharingsnetwerken aan te pakken.

De Franse politica Janelly Fortou heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe richtlijn doorgevoerd werd. Toevallig is dat Fortou getrouwd is met René Fortou. René is voorzitter van de Raad van Bestuur van Vivendi-Universal. Kritieke mensen zullen hierin waarschijnlijk een belangenverstrengeling herkennen.

De richtlijn gaat eerst nog naar de ministerraad. Frits Bolkestein verwacht dat de nieuwe richtlijn al in april van dit jaar aangenomen zal worden. De lidstaten hebben 2 jaar gekregen om de richtlijn op te nemen in hun nationale wetgeving.