2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Bezuinigingen dwingen organisaties meer te doen met minder geld. Zogenaamde Open Source Software kan een goedkoop en reëel alternatief zijn voor de dure softwarepakketten met zware hardware waarmee organisaties nu mee werken. Twee praktijkonderzoeken bij Amsterdamse welzijnsorganisaties hebben dat aangetoond. Open source software is software die vrij te gebruiken en aan te passen is en waarvoor geen licentiekosten betaald hoeven te worden. Bekende voorbeelden zijn Linux en OpenOffice.org.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft over het afgelopen jaar middelen ter beschikking gesteld aan het Open Source Software Lab, onderdeel van Stichting Amsterdam Kennisstad Cyburg om de mogelijkheden van open source software in de praktijk te onderzoeken.

De echte harde praktijk is te vinden bij relatief kleine organisaties waar ICT niet meer dan een dagelijks hulpmiddel is. Die met beperkte middelen en beperkte ICT-kennis hun eigen automatiseringsondersteuning moeten regelen en weinig ruimte voor experimenten hebben. Zoals in de welzijnssector.

De belangrijkste praktijkonderzoeken zijn daarom bij twee bekende welzijnsorganisaties in Amsterdam uitgevoerd: zowel Stichting CABO als Stichting De Regenboog te Amsterdam zijn onder begeleiding van het Open Source Software Lab (OSSL) vrijwel geheel overgegaan op open source software.

"Na de eerste zorgen over hoe met nieuwe software gewerkt moet worden en of het overzetten van je bestanden wel lukt, moet ik zeggen dat alles soepel is verlopen.", aldus Merlijn van Hasselt, medewerker PR bij De Regenboog. "Onder leiding van het OSSL heeft het Amsterdamse bedrijf DKTP Informatie Technologie de technische uitvoering verzorgd en zijn helpdesk ter beschikking gesteld voor vragen over de nieuwe software."

Er zijn nog weinig van dit soort praktijkervaringen beschreven. Het OSSL wil met deze case studies aantonen dat Open Source Software volwassen genoeg is om er als organisatie op te leunen. Een volwaardige ICT omgeving op basis van Linux en open source software kan neergezet en onderhouden worden. De ondersteuning voor migratie van de bestaande omgeving en beheer van de nieuwe omgeving is op normale wijze in de markt te verkrijgen. En last-but-not-least blijken de integrale kosten belangrijk lager te liggen.

Het OSSL en de directies van CABO en De Regenboog komen tot de conclusie dat de nieuwe ICT omgeving aan de gestelde eisen voldoet, en dat er aanzienlijk bespaard is op de aanschaf van hardware- en licentiekosten. De open source omgevingen zijn in aanschaf tot 50% goedkoper dan een vergelijkbare gesloten omgeving. Net zoals bij andere software blijkt een goede begeleiding en sturing van de gebruikers onontbeerlijk te zijn bij een dergelijk veranderingsproces.

Het Open Source Software Lab adviseert daarom organisaties om open source software overwegen op het moment dat er nieuwe hard- en software moet worden aangeschaft. Naast het kostenaspect maakt men zich met open source software en open standaarden minder afhankelijk van softwareproducenten.